Gospodarka ery cyfrowej, rynek pracy 4.0 i elektromobilność, czyli Siemens na XII Europejskim Kongresie Gospodarczym

26 sierpnia 2020

2 września rozpoczyna się w Katowicach kolejna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG). I tym razem nie zabraknie na niej przedstawicieli Siemensa. Eksperci wezmą udział m.in. w panelach dyskusyjnych na tematy tj. gospodarka ery cyfrowej, wyzwania rynku pracy ery 4.0 czy elektromobilność. 

Eksperci Siemensa na EKG

Na jednej z najważniejszych konferencji ekonomicznych w kraju nie może zabraknąć ekspertów w tak ważnych dla firmy i współczesnego świata dziedzinach:

 • Prezeska oraz szefowa Digital Industries w Siemens Polska, Dominika Bettman, wystąpi w sesji dotyczącej gospodarki w nowej, cyfrowej rzeczywistości, a także w dyskusji o wyzwaniach postpandemicznego rynku pracy.
 • Mariusz Kondraciuk, dyrektor branży Smart Infrastructure w Siemens Polska, weźmie udział w dyskusji o elektromobilności w Polsce.
 • Kolejnym przedstawicielem Siemens Polska na konferencji EKG będzie Łukasz Otta, dyrektor ds. transformacji w Siemens Sp. z o.o., który wystąpi w panelu dotyczącym problemu kształcenia kadr dla cybergospodarki.
 • Michał Kot, dyrektor sprzedaży dywizji Digital Industries, dołączy do panelu „Pojutrze. Przewidzieć biznesowy świat”, który odbędzie się w ramach European Tech and Start-up Days.

Europejskie forum wymiany doświadczeń

Na przestrzeni ponad dekady konferencja EKG stała się międzynarodowym, wielopłaszczyznowym forum dyskusyjnym na najważniejsze tematy ekonomiczne, gospodarcze, społeczne i technologiczne. Rok 2020 przyniósł wraz z pandemią koronawirusa nieoczekiwane przyspieszenie zmian na świecie, przewartościowanie dotychczasowych priorytetów i mnóstwo nowych wyzwań. Skutki kryzysu okazały się dalekosiężne i długotrwałe – zapaść globalnej gospodarki, rewolucyjne zmiany na rynku pracy, zaburzenie systemu edukacji, chaos i niepewność społeczna.
 

W tak trudnym czasie konieczna jest współpraca ponad podziałami, dialog i wsparcie różnych środowisk, by wypracować wyważone scenariusze na przyszłość. Głos biznesu w tej wspólnej sprawie jest bardzo ważny. Siemens Polska, jako firma odpowiedzialna społecznie, bierze udział w dyskursie publicznym angażując się w promowanie roli nowych technologii na rzecz zrównoważonego rozwoju.
 

12 edycja Europejskiego Forum Gospodarczego, organizowanego przez Grupę PTWP SA, odbędzie się w dniach 2-4 września 2020 w Katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

Prelegenci Siemensa podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego - agenda

2 września 2020 r. | godz. 12.30-14.00

Zaproszeni eksperci z różnych środowisk będą dyskutować o kierunku i tempie rozwoju gospodarki cyfrowej:

 • Jakie trendy obowiązują we współczesnej gospodarce? Jaki mają wpływ na branże, zarządzanie, relacje z klientem, efektywność ekonomiczną;
 • Jak przyspieszenie cyfrowej transformacji wpłynie na modele biznesowe, infrastrukturę, pracowników i ich kompetencje, a także zachowania konsumenckie i postawy obywatelskie etc;
 • Jak zapewnić cyberbezpieczeństwo? Jaka jest przy tym rola technologii, regulacji i administracji.

Firmę Siemens Polska reprezentować będzie prezeska zarządu i dyrektorka dywizji Digital Industries, Dominika Bettman.
 

Do dyskusji zaproszono m.in. Marka Zagórskiego, ministra cyfryzacji; Brunona Bartkiewicza, prezesa zarządu, ING Bank Śląski SA; Adama Górala, prezesa zarządu, Asseco Poland SA; Katarzynę Śledziewską, dyrektor zarządzającą DELab, Uniwersytet Warszawski; przedstawicieli koncernów Google i Microsoft i innych.
 

Sesję poprowadzi Jowita Michalska, prezeska Fundacji Digital University, Singularity University Warsaw

3 września 2020 r. | g. 13.30-15.00

Pandemia koronawirusa wstrząsnęła rynkiem pracy pod wieloma względami. Eksperci przeanalizują m.in.:

 • Jaka jest skala i charakterystyka fali bezrobocia wywołanego pandemią.
 •  Jaką rolę odegra na rynku pracy tzw. pokolenie lockdown?
 •  Jakie zawody odejdą do lamusa, a jakie nowe powstaną?
 •  Jakie kompetencje będą niezbędne w przyszłości?
 • Jak automatyzacja zmieni rynek pracy?

W dyskusji udział weźmie Dominika Bettman, prezeska zarządu i dyrektorka Digital Industries w Siemens Sp. z o.o., wraz z Andrzejem Kubisiakiem, zastępcą dyrektora ds. badań i analiz w Polskim Instytucie Ekonomicznym; Markiem Rockim, rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; Anną Tarnawą, kierownik Departamentu Analiz i Strategii w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Tomaszem Konikiem, partnerem zarządzającym w Deloitte i in.

3 września 2020 r. | g. 13.30-15.00

Dyskusja nt. rozwoju elektromobilności na świecie, w Europie, w Polsce obejmie m.in. takie zagadnienia jak:

 • Rozwój infrastruktury jako kluczowy czynnik – rola technologii, operatorów, regulacji;
 • Magazynowanie energii a rozwój e-mobility i możliwości zarządzania wytwarzaną energią.
 • Tradycyjne i nowe metody przechowywania energii.
 • Skutki rozwoju elektromobilności dla systemu elektroenergetycznego.
 • Dokąd zmierza polska e-mobility?

W ramach spotkania wystąpią Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Komisji Europejskiej i Michał Kurtyka, polski minister klimatu.
 

W panelu dyskusyjnym firmę Siemens reprezentował będzie Mariusz Kondraciuk, szef działu Smart Infrastructure. W gronie rozmówców znajdą się m.in. Marcin Korolec, prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych; Sławomir Mazurek, główny ekolog Banku Ochrony Środowiska SA; Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Komisji Europejskiej; Przemysław Szywacz, Partner Associate w KPMG; Piotr Zaremba, prezes zarządu ElectroMobility Poland SA; Robert Zasina, prezes zarządu TAURON Dystrybucja SA, i Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej i inni.

3 września 2020 r. | g. 9.30-11.00

Jakie ograniczenia stoją na drodze globalizacji, wszechobecności sieci, zdalnej gospodarki? Jak zmieni się system edukacji? Czy nauczymy się  „korzystać” zamiast „mieć”? Czy zielone strategie zapewnią nam stabilną perspektywę biznesową? Czy czeka nas inwazja robotów?

Michał Kot, szef sprzedaży dywizji Digital Industries, spotka się w sesji dyskusyjnej m.in. z Marcinem Krupą, prezydentem Katowic; Wojciechem Kuśpikiem, prezesem zarządu, PTWP SA – inicjatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego; Jakubem Chełstowskim, marszałkiem województwa śląskiego; Jadwigą Emilewicz, polską wicepremier i ministrą rozwoju; Jowitą Michalską, prezeską Fundacji Digital University, Singularity University Warsaw; Aleksandrą Przegalińską-Skierkowską z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym na Akademii Leona Koźmińskiego i in.

4 września 2020 r. | g. 9.30-11.00

Pandemia przyspieszyła transformację cyfrową w kraju i na świecie. Rynek pracy po wygaśnięciu kryzysu ulegnie trwałej zmianie. Powstaną nowe zawody, część zniknie za sprawą automatyzacji przedsiębiorstw. Wzrośnie popyt na pracowników z tzw. kompetencjami przyszłości:

 • Jak kształcić przyszłe kadry cybergospodarki – ludzi kreatywnych, elastycznych, wszechstronnych?
 • Jak rozwiązać problem deficytu kompetencji cyfrowych w obliczu przyspieszenia digitalizacji?
 • Jak ułożą się relacje człowiek a sztuczna inteligencja na rynku pracy?
 • Jakie są nowe, przyszłościowe specjalizacje i modele pracy?

Na te i inne tematy dyskutować będą: z ramienia Siemens Sp. z o.o., Łukasz Otta, dyrektor transformacji; Wojciech Murdzek, minister nauki i szkolnictwa wyższego; Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach; Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej; Marcin Lis, prorektor ds. studenckich i współpracy z otoczeniem na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej; Bartosz Majewski, współzałożyciel i przewodniczący Software Development Association Poland; Marek Metrycki, partner zarządzający w Deloitte i in.
 

Sesję poprowadzi Jowita Michalska, prezeska Fundacji Digital University, Singularity University Warsaw

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter