Siemens partnerem i uczestnikiem Open Eyes Economy Summit 5

Wyzwania dla biznesu w realiach post-pandemicznej gospodarki, ekonomia wartości i adaptacja miast do zmian klimatu – to tylko niektóre z najważniejszych tematów omawianych przez ekspertów z całego świata, uczestniczących w piątej edycji Open Eyes Economy Summit. Siemens jest sponsorem wspierającym kongres OEES, a jego czołowi managerowie aktywnie uczestniczą w dyskusjach, zdominowanych w tym roku przez tematy globalnego kryzysu klimatycznego i niepewnego stanu światowej gospodarki wywołanego przez pandemię koronawirusa.

Kwestie ochrony środowiska i klimatu oraz konsekwencji globalnej pandemii były obecne w niemal wszystkich dyskusjach odbywających się w ramach dwudniowego kongresu OEES, w których brali udział przedstawiciele biznesu, nauki, polityki i mediów z całego świata. Kluczowe pytania, na które szukano odpowiedzi, dotyczyły przede wszystkim problematyki trudnej do przewidzenia przyszłości – zarówno spraw dotyczących zmian społecznych, ekonomicznych, jak i w gospodarce. Jednym z najczęściej przywoływanych zjawisk była głęboka transformacja obejmująca wszystkie obszary ludzkiej aktywności na całym świecie.

W dyskusji dotyczącej wpływu kryzysu COVID-19 na gospodarkę uczestniczyła prezeska Siemens Polska, Dominika Bettman. W trakcie debaty wiele mówiono o ekonomii wartości i definiowaniu tego, co w firmach najcenniejsze. Zdaniem Dominiki Bettman przechodzimy dziś próbę weryfikującą fundamentalne wartości, na których budowane są przedsiębiorstwa. Wskazała też szanse wynikające z pandemii – m.in. przyspieszenie transformacji cyfrowej, do której wcześniej, mimo dostępności skutecznych narzędzi, firmy przymierzały się w umiarkowanym tempie:

Od dawna byliśmy w blokach startowych, przygotowani do wdrażania digitalizacji w przedsiębiorstwach i instytucjach. Jednak katalizatorem zmian okazała się dopiero pandemia. Nagle eksplodowało powszechne zainteresowanie rozwiązaniami, które umożliwiają firmom funkcjonowanie w trybie zdalnym. To przyspiesza transformację przyczyniając się do poprawy stanu bezpieczeństwa i  jakości życia, a także do wymiernych oszczędności
wyjaśniała prezeska Siemens Polska.

Przedstawiciele Siemensa brali też udział w dyskusji na temat architektury i adaptacji miast do zmian klimatu. Uczestniczący w debacie architekci prezentowali głównie trendy umożliwiające bardziej racjonalne zagospodarowanie przestrzeni i nowo projektowanych budynków. Wskazywali jednocześnie na potrzebę korzystania z częściowo już zapomnianych rozwiązań, jak np. wykorzystywania w miastach naturalnych zasobów wodnych, czy stosowania zrównoważonych technologii wzbogacanych materiałami obciążającymi środowisko jedynie w minimalnym stopniu.
 

Z kolei reprezentująca Siemensa business development manager, dr Małgorzata Bobrowska, podała przykłady rozwiązań wpływające na poprawę jakości życia w miastach, jak np. City Planning Tool, czyli narzędzie wspomagające włodarzy miejskich i urbanistów, pozwalające precyzyjnie określić cele środowiskowe (m.in. redukcję emisji C02) w odniesieniu do planowanych inwestycji miejskich. To ponad 70 technologii i gotowych rozwiązań umożliwiających transformację w kierunku smart city poprzez optymalizację budynków, transportu oraz wytwarzania i konsumpcji energii.

Mariusz Kondraciuk, dyrektor branży Smart Infrastructure, podkreślał istotną rolę modernizacji już istniejącej tkanki miejskiej. Jako przykład posłużyły wdrożone przez Siemensa rozwiązania z zakresu smart city, które – dzięki modelowi ESCO – są możliwe do realizacji nawet przy skromnych, kryzysowych budżetach miast. To propozycja partnerstwa publiczno-prywatnego dla samorządów, działająca w oparciu o finansowanie z oszczędności inwestycji termomodernizacyjnych z rozbudowaną funkcją zarządzania energią.
 

„Wiele polskich samorządów, gmin i instytucji administracyjnych przekonało się o tym, że taka inwestycja „sama się spłaca”. Dzięki optymalizacji energetycznej budynki oszczędzają żywą gotówkę, która każdego roku uciekała z budynków wraz z ciepłem i nieefektywnie wykorzystywaną energią” – wyjaśniał Mariusz Kondraciuk przypominając jednocześnie, że Miejskie Systemy Zarządzania Energią wdrożone przez firmę Siemens obejmują już ponad 300 budynków w Polsce.
 

Open Eyes Economy Summit to międzynarodowy szczyt ekonomiczny, odbywający się w Krakowie od 2016 roku. Gromadzi uczestników ze świata nauki, ekonomii, kultury i polityki. Kongres jest poświęcony ekonomii opartej na wartościach społecznych. Tegoroczna, piąta edycja, przez wzgląd na trwającą pandemię, odbywała się w formie hybrydowej.

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter