Siemens Polska ogłasza nową zrównoważoną strategię

Informacja prasowa, 13 maja 2021
  • Siemens Polska rozpoczyna wdrażanie nowej strategii stanowiącej odpowiedź na potrzebę transformacji gospodarki w bardziej zrównoważonym kierunku 
  • Nowa strategia została zaprezentowana na 30 rocznicę obecności spółki na polskim rynku
  • Jako partner polskich przedsiębiorstw i miast, Siemens będzie jeszcze aktywniej wspierał ich cyfryzację oraz transformację energetyczną.

Siemens w Polsce aktywnie działa na polu infrastruktury przemysłowej, energetycznej, budynkowej, transportowej, ochrony zdrowia, a także finansowania inwestycji. Już od ponad trzech dekad grupa uczestniczy w wielkich projektach modernizacyjnych, unowocześniając na masową skalę polski przemysł i infrastrukturę. Od początku działalności Siemens wspiera rozwój służby zdrowia, m.in. instalując pierwsze w Polsce nowoczesne urządzenia do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Firma działa także na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej budynków, angażując środki finansowe w ramach partnerstw publiczno-prywatnych, a także modernizuje polskie miasta w myśl idei Smart City. Siemens Polska oferuje automatyzację i cyfrowe rozwiązania tak dla wielkiego przemysłu jak i sektora MŚP.

 

- Siemens rozpoczął działalność w 1991 roku, w czasie, kiedy polska gospodarka po dekadach zamrożenia rozpoczynała długą drogę ku gruntownej przebudowie gospodarki i tworzeniu zupełnie nowych sektorów biznesu. Równie dynamiczne zmiany zachodziły w całym przemysłowym świecie, którego transformacja zmierza obecnie w kierunku powszechnej cyfryzacji. Trafiając w ten niezwykle interesujący moment historii, Siemens Polska był i nadal jest zarówno świadkiem, jak i promotorem przemiany infrastruktury krytycznej, przemysłu, miast oraz całego społeczeństwa w stronę automatyzacji i cyfryzacji - komentuje Dominika Bettman, CEO Siemens Polska.

 

W odpowiedzi na globalne wyzwania, takie jak pandemia i konieczność odbudowy gospodarki po jej zakończeniu, a także wobec pilnej potrzeby ochrony klimatu, Siemens Polska stawia przed sobą kolejne ambitne cele.

 

- Zrównoważona strategia pomoże nam pełnić rolę partnera w modernizacji naszego kraju przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne. W czasach gospodarki współdzielonej i konieczności oszczędzania kurczących się zasobów coraz większe znaczenie odgrywają takie aspekty jak racjonalne gospodarowanie surowcami i czasem oraz digitalizacja naszych rozwiązań. Odpowiadając na te wyzwania, oferujemy rynkowi kompleksowe rozwiązania dla konkretnych sektorów
i przedsiębiorstw. Jeszcze mocniej stawiamy na usługi zapewniające wartość dodaną naszym klientom –
komentuje Mariusz Kondraciuk, szef pionu Smart Infrastructure w Siemens Polska.

 

Nowa zrównoważona strategia zakłada podejmowanie wyłącznie takich inicjatyw, które pozytywnie wpływają na człowieka, biznes i środowisko. W pierwszym etapie jej wdrażania, spółka skupi się na trzech obszarach:

Transformacja cyfrowa

Dla polskich przedsiębiorstw jednym z największych wyzwań na najbliższe lata jest upowszechnienie cyfryzacji. W ramach wypracowanej, nowej strategii, spółka skupi się na wsparciu rozwoju digitalizacji i automatyzacji m.in. w przemyśle. Firma pomoże także w finansowaniu nowatorskich technologii, które zwiększają efektywność i elastyczność polskich przedsiębiorstw, a także wspierają ich konkurencyjność.

 

Współpracę z partnerami w zakresie transformacji cyfrowej Siemens Polska oprze na kokreacji. To najlepsza metoda pozwalająca na wypracowanie zindywidualizowanych rozwiązań z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, w tym sztucznej inteligencji i robotyki, chmury czy cyfrowego bliźniaka.

 

Jednym z podstawowych narzędzi w tym procesie będzie opracowany przez spółkę autorski audyt Dojrzałości Technologicznej (Digital Enterprise Workshop) skierowany do firm. Jego efektem jest stworzenie indywidualnego planu rozwoju przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0. Siemens posiłkować się przy tym będzie własnym narzędziem analitycznym – wskaźnikiem Digi Index, określającym poziom transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. 

Transformacja energetyczna

W dobie transformacji energetycznej głównym wyzwaniem dla krajowej gospodarki jest dekarbonizacja. W tym obszarze Siemens Polska skupi swoje działania na podnoszeniu parametrów efektywności energetycznej i konkurencyjności klientów. Spółka promuje sprawdzone w europejskich realizacjach rozwiązania niskoemisyjne, pozwalające na obniżanie kosztów energii elektrycznej przy jednoczesnej redukcji śladu węglowego.

 

W ramach wspierania transformacji energetycznej kraju, Siemens Polska dostarczy i sfinansuje kompleksowe i bezpieczne rozwiązania z zakresu infrastruktury budynkowej, elektroenergetycznej i przemysłowej, nawet w tak wymagających branżach, jak farmaceutyczna, chemiczna, spożywcza czy motoryzacyjna.

 

W tym ostatnim sektorze spółka ma szczególne bogate doświadczenie zdobyte m.in. przy inwestycjach Mercedesa (Jawor) lub Volkswagena (Września).

 

Siemens ma wieloletnie doświadczenie w procesach modernizacji i gruntownej transformacji sektora energetyki zawodowej. Firma jest głównym dostawcą rozwiązań dla powstających w Polsce farm wiatrowych. W ramach nowej zrównoważonej strategii, firma zamierza wzmocnić swoją obecność także na rynku magazynowania energii i zdecentralizowanych systemów energetycznych (mikrosieci - Micro Grid), które mogą działać niezależnie od centralnej sieci dystrybucyjnej, zapewniając niezawodne dostawy energii elektrycznej, jednocześnie redukując koszty i ślad węglowy. Przykładem takich realizacji są centra danych czy zakłady przemysłowe, które pochłaniają bardzo dużo energii, a jednocześnie potrzebują bezpieczeństwa energetycznego.

 

Siemens pozostanie też partnerem polskich miast i społeczeństwa. Będziemy dbać o poprawę komfortu życia mieszkańców, zwiększanie poziomu bezpieczeństwa, a także optymalizację kosztów i obniżanie emisyjności. Zgodnie z ideą Smart City, firma współtworzy bezpieczną, niezawodną i ekologiczną infrastrukturę dla Inteligentnych miast – w zakresie zielonego transportu, inteligentnej automatyki budynkowej i efektywnego zarządzania infrastrukturą energetyczną i transportową. Jednym z przykładów takiej realizacji jest powstający w centrum Warszawy kompleks biurowy Varso Place, z najwyższym biurowcem w Europie. 

Zrównoważony Siemens

Ostatnim obszarem, na którym Siemens Polska skupi się w pierwszym etapie wdrażania nowej strategii jest jeszcze silniejsze zrównoważenie własnej działalności. Jako pierwsza globalna firma przemysłowa Siemens postanowił jeszcze przed 2030 r. osiągnąć neutralność klimatyczną własnej działalności, zaś do roku 2050 całego łańcucha dostaw. Organizacja globalnie kładzie nacisk na budowanie odpowiedzialnego łańcucha wartości, czego przykładem jest uwzględnianie kryterium śladu węglowego i TCO (total cost of ownership) przy zakupie usług i materiałów.

 

Również wewnątrz spółki realizowany jest szereg działań. Firma tworzy spójną, opartą na wartościach kulturę organizacyjną i kreuje postawy zgodne z filozofią odpowiedzialnego biznesu, m.in. poprzez politykę less waste i zwiększanie efektywności energetycznej własnych budynków, propagowanie pracy zdalnej, odpowiedzialnego przemieszczania się ludzi czy program sukcesywnej dekarbonizacji floty. Spółka przywiązuje dużą wagę do zagadnień związanych z różnorodnością, inkluzywnością oraz CSR.

 

- Strategia zrównoważonych działań od lat funkcjonuje już w Siemens Polska. Rozwijamy ją, korzystając z coraz to nowych możliwości, jakie oferują nam nowoczesne technologie i przekuwając ją w konkretne działania. To nasze wyzwanie na kolejną dekadę - podsumowuje Dominika Bettman. 

 

Więcej informacji na: https://new.siemens.com/pl/pl/o-firmie/o-nas/strategia.html

Kontakt

Łukasz Ogonowski

tel. +48 502 591 791

Wyślij e-mail