Siemens rozszerza aplikację Sinumerik Edge - Analyze MyMachine/Condition o dopasowaną aplikację Mindsphere

- Wyższa dostępność obrabiarek dzięki konserwacji predykcyjnej za pomocą narzędzia Analyze MyMachine/Condition

- Aplikacja Analyze MyMachine/Condition w Sinumerik Edge tworzy mechaniczny „odcisk palca” obrabiarki

Ocena stanu, analiza i porównanie wszystkich podłączonych maszyn za pomocą aplikacji Mindspher


Siemens rozszerza swoją aplikację w technologii edge – Analyze MyMachine/Condition – o dopasowaną aplikację Mindpshere, umożliwiając inteligentne połączenie edge computing i przetwarzania w chmurze. Aplikacja Sinumerik Edge Analyze MyMachine/Contition, którą firma zaprezentowała w zeszłym roku na targach EMO, wykorzystuje duży wolumen informacji dostarczanych przez CNC do tworzenia mechanicznego „odcisku palca” obrabiarki. W aplikacji użytkownicy mogą gromadzić dane, oceniając wiele parametrów, takich jak sztywność, tarcie i luz w poszczególnych osiach, korzystając z elastycznie konfigurowalnych serii pomiarowych. Wyniki pomiarów można następnie wizualizować i porównywać z danymi referencyjnymi.  

Nowa, uzupełniająca aplikacja Mindsphere Analyze MyMachine/Condition umożliwia obecnie porównania i oceny między maszynami. Progi ostrzegawcze i serwisowe można wizualizować indywidualnie dla każdego zasobu, a stany kilku maszyn można monitorować i wizualizować w dłuższym okresie czasu. Pozwala to użytkownikom wykryć odchylenia długofalowo. Można również wykrywać anomalie na różnych maszynach. Aplikacja Analyze MyMachine/Condition dla Sinumerik Edge i Mindsphere przyczynia się w ten sposób do wczesnego wykrywania krytycznych odchyleń od normy i do zmniejszenia czasu przestojów produkcyjnych wynikających z koniecznych działań konserwacyjnych. Zwiększa to dostępność obrabiarek i poprawia ich produktywność.
 

Więcej informacji na temat Siemens Machine Tool Days 2020 możesz znaleźć na: http://www.siemens.com/press/smtd2020
 

Weź udział w Siemens Machine Tools 2020 i zarejestruj się:
http://www.siemens.com/smtd
 

Więcej informacji o Sinumerik Edge możesz znaleźć na:
http://www.siemens.com/sinumerik-edge

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Powiązane tematy