SIMOCODE PRO

SIMOCODE pro i aplikacja chmurowa

Czy moje przedsiębiorstwo jest nowoczesne? Czy pracownicy muszą posiadać specjalistyczne narzędzia IT? Czy personel techniczny musi jeździć do każdej awarii? Czy osoby zarządzające mają dostęp do raportów diagnostycznych?
 

Takie pytanie mogłoby zadać sobie wielu użytkowników dzisiejszych instalacji elektrycznych, jak również tzw. klientów końcowych.

W zdecentralizowanych instalacjach rozciągających się na dużym obszarze, bądź w powtarzających się projektach zlokalizowanych w różnych zakątkach świata coraz częściej pojawia się problem kosztów bieżącej obsługi oraz planowania produkcji. Poza tym istnieje jeszcze potrzeba modernizacji zasobów pod kątem wykorzystania nowych technologii. Odpowiedzią na takie wyzwanie może być zastosowanie aplikacji chmurowych w celu uzyskania możliwie najkrótszych czasów przestoju oraz szybkiej diagnostyki instalacji technologicznej.

W tym artykule przedstawię, jak Siemens rozwija swoje produkty pod kątem rozwiązań chmurowych, na przykładzie urządzenia SIMOCODE pro.

W każdej instalacji związanej z procesem technologicznym, bądź grupą urządzeń, użytkownik może sterować lub wykonywać diagnostykę z różnych poziomów, np. z poziomu panelu operatorskiego, sterownika czy też stacji operatorskiej w dyspozytorni. W większości przypadków komunikacja realizowana jest poprzez wbudowany w SIMOCODE serwer OPC. Urządzenia na wyższym poziomie zarządzania również korzystają z protokołu OPC, ale jako stacje klienckie. My skupimy się teraz na analizie i archiwizacji danych poprzez wykorzystanie rozwiązania chmurowego.

Firma Siemens oferuje Państwu MindSphere – oparty na chmurze, otwarty system operacyjny IoT z funkcjami analizy danych, łączności, narzędziami dla programistów, aplikacjami i usługami. Wszystko to pomaga dobrze wykorzystać zgromadzone dane oraz uzyskać przełomowe spostrzeżenia w zakresie wydajności instalacji. Zasoby właścicielskie mogą być optymalizowane, a czas pracy urządzeń bez przestojów - większy. MindSphere oferuje również możliwość generowania i wdrażania usług cyfrowych, tworzenia własnych aplikacji, a nawet nowych modeli biznesowych.

Z punktu widzenia użytkownika istotne są trzy składowe:

 • Aplikacje MindSphere, które oferują przejrzystość aktywów i zestawienia analityczne, np. konserwację predykcyjną czy też model cenowy oparty na abonamencie.
 • Platforma MindSphere, czyli otwarty interfejs do tworzenia aplikacji klienckich w ramach infrastruktury chmurowej zarówno publicznej, jak i prywatnej.
 • Oraz MindConnect, który oferuje Państwu otwarte standardy komunikacyjne, w tym również standard OPC pod kątem produktów firmy Siemens, jak również innych producentów.

Aby takie przedsięwzięcie mogło zostać zrealizowane, musi zostać spełnionych kilka założeń:

 • Klient posiada urządzenia SIMOCODE, bądź inne urządzenia zdolne do wymiany danych w ramach standardu OPC.
 • Klient posiada urządzenie Gateway, które realizuje wymianę danych z chmurą. W tym zakresie Siemens oferuje MindConnect Nano, które może obsłużyć do 30 urządzeń lub kompaktowy MindConnect IOT2040 dla 5 urządzeń.
 • Klient posiada wykupione w firmie Siemens konto MindSphere w ramach jednego z trzech planów IoT: Value Plan S, M, bądź L w zależności od potrzeb. Wielkość planu związana jest nie tylko z liczbą obsługiwanych urządzeń, ale również z ilością dostępnych funkcjonalności.
 • Klient dysponuje SIRIUS Asset Monitor – czyli aplikacją firmy Siemens, dla której alternatywą może być również aplikacja napisana przez Klienta bądź innego dostawcę. 

Aplikacja w wersji bazowej obsługuje do 10 urządzeń, a jej koszt to 40 euro miesięcznie.

Użytkownik może dokupować pakiety rozszerzające w zależności od potrzeb.

W tym miejscu proszę zauważyć, że po stronie użytkownika pojawia się koszt transferu danych u lokalnego operatora, który zdeterminowany jest również liczbą dostępnych funkcjonalności zawartych w ramach wybranego IoT Value Planu. 

Subskrypcję aplikacji można wykupić z poziomu platformy MindSphere Store, przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej, na podobnych zasadach jak w Sklepie Play, czy App Store.

 

Nikomu, kto używa telefonu z Androidem bądź systemem IOS nie powinno to sprawić większej trudności.

W ramach aplikacji zawarte są predefiniowane okna dialogowe z przejrzystą wizualizują danych zgromadzonych w chmurze. Użytkownik tej aplikacji chmurowej otrzymuje dostęp do:

 • diagnostyki urządzeń
 • informacji o planowanych przeglądach
 • danych statystycznych
 • raportów dotyczących zużytej energii oraz mocy
 • jak również, w ramach zakładki Dashboard, do zbiorczych zestawień dla wybranych przez użytkownika grup urządzeń

Możliwe jest także definiowanie powiadomień, w których obsługa otrzymuje informacje o zdarzeniu bądź konieczności działania. 

Po wykupieniu dostępu do chmury, czyli wybranego IoT Value Planu, użytkownik otrzymuje hasło i login do własnego konta w MindSphere, a po zalogowaniu ma możliwość wybrania interesującej go aplikacji chmurowej.
 

Korzyści ze stosowania aplikacji chmurowej MindSphere:

 • Dostęp do danych diagnostycznych z dowolnego miejsca
 • Raporty zbiorcze online
 • Archiwizacja danych
 • Powiadomienia na adres email
 • Mniej wyjazdów na obiekty
 • Mniejsze koszty obsługi

SIMOCODE pro w rozdzielnicach SIVACON S8

Na koniec chciałbym jeszcze wspomnieć, że SIMOCODE pro może być bezpośrednio stosowany w rozdzielnicach SIVACON S8. Zarówno w stałej, jak i wysuwnej zabudowie, gwarantuje oszczędność miejsca oraz poprawną komunikację z systemem nadrzędnym. W przypadku zabudowy wysuwnej, dzięki specjalnym modułom inicjującym parametry i adresy są na stałe przypisane do miejsca wsunięcia kasety, co skutkuje możliwością błyskawicznej wymiany całej kasety bez konieczności wykonania parametryzacji.
 

Dzięki dostępowi do danych procesowych i bogatej funkcjonalności systemu SIMOCODE pro rozdzielnice stają się prawdziwym dostawcą informacji. Zarówno dane ruchowe, jak i mierzone wartości są natychmiast dostępne dla systemów wizualizacji bądź transmitowane do chmury.

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Kontakt

Dariusz Ways
Siemens Sp. z o.o. 

Wyślij e-mail