SIPROTEC Digital Twin

Na rozwój sektora energetycznego wpływa wiele czynników. Obecnie widoczna jest duża rola pomysłów oraz działań związanych z digitalizacją. Coraz częściej spotykane są rozwiązania chmurowe, które pozwalają zaoszczędzać czas, zapewniając dostęp do danych w dowolnym czasie oraz z dowolnego miejsca. Siemens, mając na uwadze rosnące wymagania klientów oraz zmiany zachodzące w sektorze energetycznym, stworzył nowoczesne rozwiązanie, jakim jest SIPROTEC Digital Twin. Stanowi on wirtualną kopię urządzeń zabezpieczających SIPROTEC 5, tworząc połączenie dwóch światów – fizycznego oraz wirtualnego – dzięki dokładnemu odwzorowaniu rzeczywistych urządzeń oraz przy zachowaniu najwyższych standardów cyberbezpieczeństwa.

Wirtualna kopia urządzenia zabezpieczającego

Uruchomienie rozbudowanego układu automatyki elektroenergetycznej, składającego się z wielu urządzeń zabezpieczeniowych połączonych przewodowo oraz systemowo, jest zadaniem wymagającym dużych nakładów czasowych. W szczególności dotyczy to procesów inżynieryjnych oraz programów testów. Możliwość skrócenia tego czasu daje wykorzystanie nowego rozwiązania w postaci narzędzia SIPROTEC Digital Twin. Oparte jest ono na tworzeniu w chmurze w czasie rzeczywistym wirtualnej kopii fizycznego urządzenia, która zawiera konfigurację i dane dotyczące procesów inżynieryjnych, uruchomienia, eksploatacji i serwisu. Wirtualna kopia pozwala na testowanie funkcji oraz zachowania urządzenia w momencie, kiedy dostęp do fizycznego urządzenia nie jest możliwy, np. kiedy urządzenia nie zostały jeszcze dostarczone, w czasie procesów inżynieryjnych czy analizy zakłóceń. Jest to również bardzo przydatne w celach szkoleniowych, ponieważ dostęp do SIPROTEC Digital Twin jest możliwy w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca. Na rys. 1 przedstawiono podstawowe obszary, gdzie istnieje możliwość zastosowania opisywanego narzędzia.

Proces tworzenia wirtualnej kopii SIPROTEC Digital Twin

Tworzenie wirtualnej kopii urządzenia zabezpieczającego SIPRTOTEC 5 jest bardzo proste i składa się z pięciu kroków. Na początku należy otworzyć projekt w DIGSI 5, w którym znajdują się przygotowane wcześniej konfiguracje urządzeń, których kopię chcemy utworzyć. Następnie trzeba wyeksportować pliki konfiguracyjne SIM wybranych urządzeń. W kolejnym kroku użytkownik musi zalogować się do platformy SIPROTEC Digital Twin. Platforma wspiera wszystkie popularne przeglądarki: Google Chrome, Firefox, Safari i Microsoft Edge. Następnie należy zaimportować pliki SIM. Pliki te, jeśli wystąpi taka potrzeba, mogę być nadpisywane i uaktualniane. W platformie urządzenia są opisane za pomocą nazwy urządzenia, kodu zamówieniowego produktu, adresu IP oraz daty zaimportowania (rys. 2). Po wykonaniu przedstawionych kroków użytkownik może rozpocząć testy dostępnych urządzeń.

Funkcjonalności dostępne w SIPROTEC Digital Twin

Po stworzeniu wirtualnej kopii urządzenia, w zakładce Urządzenie (Device), użytkownikowi wyświetlany jest widok jak poniżej (rys. 3). Z lewej strony wyświetlana jest zakładka Napięcie/Prąd (Voltage/Current), gdzie użytkownik może wprowadzić odpowiednie wartości prądów i napięć, aby sprawdzić, czy urządzenie działa poprawnie. Wprowadzone wartości analogowe wyświetlane są także w postaci wektorów. Z prawej strony widoczny jest odwzorowany widok fizycznego urządzenia SIPROTEC 5. Ponieważ stanowi on dokładną kopię, użytkownik może korzystać z dostępnego panelu. Takie rozwiązanie umożliwia testowanie wszystkich algorytmów zabezpieczeniowych, logiki CFC, a także interakcji z innymi urządzeniami.

Na rys. 4 przedstawiono widok zakładek, gdzie pokazane jest zestawienie wejść i wyjść dwustanowych. Znajdują się tam nazwy przypisane do konkretnych wejść i wyjść dwustanowych, które były używane w projekcie w DIGSI 5, skąd implementowane były pliki konfiguracyjne urządzeń. Użytkownik może wyświetlać status oraz zmieniać parametry, a także dostosować widok, ukrywając nieużywane wyjścia dwustanowe.

SIPROTEC Digital Twin daje również możliwość tworzenia wirtualnych połączeń pomiędzy wyjściami i wejściami dwustanowymi zaimportowanych urządzeń zabezpieczeniowych. Jedno wyjście dwustanowe może zostać zmapowane z jednym lub kilkoma wejściami dwustanowymi w obrębie jednego urządzenia lub pomiędzy różnymi urządzeniami. Na rys. 5 pokazano macierz skonfigurowanych połączeń między urządzeniami. 

W opisywanym narzędziu możliwe jest także odtworzenie pliku COMTRADE, co zaprezentowane zostało na rys. 6. Wgrywany plik może pochodzić z fizycznego urządzenia zabezpieczającego (analiza zakłóceń) lub narzędzi testowych, takich jak PSS SINCAL, Omicron Test Universe itp. Standardowe pliki COMTRADE (1999, 2003) mogą zostać załadowane, zmapowane z wejściami dwustanowymi lub analogowymi oraz odtworzone w symulowanym urządzeniu lub urządzeniach zabezpieczeniowych.

Integracja wirtualnej kopii z innymi systemami

Wirtualna kopia urządzenia może być zintegrowana ze stacyjnymi systemami automatyki i urządzeniami takimi jak SICAM A8000, SICAM PAS, SICAM SCC, SICAM PQS oraz systemami innych producentów (rys. 7). Komunikacja z SIPROTEC Digital Twin jest możliwa dzięki zaimplementowanym interfejsom komunikacyjnym: IEC 61850 (wiadomości GOOSE), IEC 60870-5-104, DNP3 TCP, Modbus TCP i interfejs zabezpieczeniowy, dzięki któremu możliwe jest testowanie funkcji różnicowej.

Poza testami, które mogą być przeprowadzane w narzędziu chmurowym SIPROTEC Digital Twin, wirtualna kopia fizycznego urządzenia może być także testowana przy użyciu DIGSI 5 Online Testing oraz Web Browsera. W zakresie DIGSI 5 Online Testing użytkownik ma możliwość korzystania z funkcji testowych oraz diagnostycznych, testów sekwencji oraz pobierania rejestrów zakłóceń. Testowane mogą być połączenia przewodowe, funkcje sterownicze oraz zabezpieczeniowe. Natomiast przy użyciu Web Browsera możliwy jest monitoring informacji o urządzeniu, nastaw, pomiarów oraz rejestrów.

Korzyści z zastosowania SIPROTEC Digital Twin

Nowoczesne rozwiązanie, jakim jest SIPROTEC Digital Twin, posiada wiele niezaprzeczalnych zalet. Podstawową jest ogromna oszczędność czasu, ponieważ do przeprowadzania testów urządzenia nie są potrzebne fizyczne urządzenia z fizycznymi połączeniami. Testowanie zamówionego urządzenia można rozpocząć przed jego dostawą, co pozwala ograniczyć czas potrzebny na testy i uruchomienie. Inną zaletą jest duża swoboda jaką posiada użytkownik. Testy online mogą być przeprowadzane z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Ułatwiona jest także implementacja nowych schematów systemów, ponieważ wcześniej może to zostać przetestowane z wirtualnymi kopiami, co pozwala na implementację i wprowadzenie tylko sprawdzonych i zatwierdzonych rozwiązań. dDokładna spójność wirtualnej kopii z urządzeniem fizycznym jest kolejną korzyścią tego rozwiązania. Umożliwia to obniżenie kosztów szkoleń, ponieważ testy nie wymagają kosztownego laboratorium wyposażonego w drogie urządzenia, dzięki czemu szkolenie może być przeprowadzone w dowolnym miejscu. Dokładnie odwzorowany panel urządzenia pozwala na zapoznanie się ze wszystkimi funkcjami, dostępnymi w urządzeniu fizycznym

 

Jak zostało to przedstawione, wirtualna kopia urządzenia zabezpieczającego, jaką jest SIPROTEC Digital Twin, może stać się niezastąpionym rozwiązaniem w wielu przypadkach, a przy tym pozwoli na znaczną oszczędność czasu i inwestycji finansowych. Dzięki dostępności różnych opcji zamówieniowych Siemens może zaproponować produkt optymalnie dopasowany do potrzeb klienta. Wśród oferowanych opcji jest także darmowa trzytygodniowa licencja testowa.
 

W celu uzyskanie dodatkowych informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz odwiedzenia strony: www.siemens.com/siprotec-digitaltwin.
 

Istnieje możliwość uzyskania wersji próbnej licencji SIPROTEC Digital Twin.

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Kontakt

Joanna Kamińska

 

tel. +48 728 316 495

Wyślij e-mail

Marcin Lizer

 

tel. +48 602 410 734

Wyślij e-mail