Urządzenie gaszące łuk elektryczny. Poznaj system SIQuench

Wystąpienie wewnętrznego zwarcia łukowego w dobrze zaprojektowanej, przetestowanej pod kątem zgodności, prawidłowo zainstalowanej i obsługiwanej rozdzielnicy jest mało prawdopodobne - ale niewykluczone - i jest zazwyczaj spowodowane ingerencją człowieka lub czynnikami środowiskowymi. Niebezpieczeństwo jest tylko jednym z aspektów zwarcia łukowego. Uszkodzenie urządzeń powodujące zakłócenia w dostępności zasilania i ciągłości procesów może wiązać się z koniecznością poniesienia istotnych kosztów, wynoszących miliony euro w przypadku pojedynczego zdarzenia. Całkowite koszty związane z wystąpieniem zdarzeń pracowniczych mogą być jeszcze wyższe, z uwagi na koszty leczenia oraz obsługi prawniczej. Katastrofalne konsekwencje takich zdarzeń można jednak ograniczyć poprzez redukcję czasu trwania łuku elektrycznego, co zapewnia wykorzystanie systemu SIQuench.

Działania systemu SIQuench. Gaszenie łuku elektrycznego

SIQuench to aktywny system redukcji skutków łuku elektrycznego firmy Siemens, który wygasza łuk wewnętrzny w czasie krótszym od jednego cyklu. System ten drastycznie redukuje ciśnienie i eliminuje zjawiska termiczne, zanieczyszczenie oraz toksyczność, które powodują uszkodzenie urządzeń oraz pobliskich obiektów. W przypadku wystąpienia zwarcia łukowego system redukuje czas trwania przestojów, co w sposób istotny ogranicza straty finansowe.

Podstawową zaletą systemu SIQuench jest zdecydowanie wyższa dostępność urządzeń i procesów!

 • Ograniczenie uszkodzeń wewnątrz rozdzielnicydzięki redukcji poziomu energii i ciśnienia łuku elektrycznego
 • Możliwość szybkiego przywrócenia funkcjonalności prowadząca do ograniczenia czasu trwania włączeń

    Redukcja kosztów utrzymania w wyniku zastosowania systemu SIQuench!

 • Redukcja kosztów naprawy - uszkodzona jednostka funkcjonalna rozdzielnicy nadaje się do ponownego użycia
 • Otoczenie jest w pełni chronione przed  skutkami  zanieczyszczenia  i toksyczności, co pozwala również  na  uniknięcie powiązanych kosztów usuwania zanieczyszczeń
 • Urządzenie wielokrotnego użytku - możliwość wykonania 5 łączeń bez konieczności wymiany
 • Bezobsługowe przez okres 20 lat

SIQuench zapewnia ciągłość funkcjonowania, podstawę niezawodności!

 • Funkcja ciągłej autokontroli systemu informująca o wszelkich stanach awaryjnych
 • Możliwość wykonywania 30 operacji bez obciążenia na potrzeby prowadzenia prób / uruchomienia, bez konieczności  wymiany
 • Nie zawiera żadnego medium wybuchowego do magazynowania energii potrzebnej do  operacji wyłączeniowych

      SIQuench gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa!

 • Nowoczesne rozwiązanie oparte na  proaktywnym zastosowaniu dostępnych środków ochrony gwarantujące , bezpieczeństwo wykraczające poza to określone przez normy 
 • Wyższe bezpieczeństwo również w zakresie czynności konserwacyjnych
 • W przypadku wystąpienia wewnętrznego zwarcia łukowego zapobiega emisji gazów toksycznych, które mają bardzo szkodliwy wpływ na ludzi

System SIQuench. Zabezpiecza detekcje łuku elektrycznego

System SIQuench współpracuje z przekaźnikiem zabezpieczającym przed łukiem elektrycznym w celu szybkiej i niezawodnej detekcji zapłonu łuku wewnętrznego poprzez ciągłe monitorowanie wystąpienia błysków świetlnych i przetężenia elektrycznego - a więc standardowych objawów wystąpienia łuku elektrycznego. W momencie detekcji łuku wewnętrznego, przekaźnik zabezpieczający wysyła równocześnie sygnał wyzwalający do wyłącznika głównego oraz sygnał wyzwalający do sterownika systemu SIQuench.

Wyższą skuteczność w kontekście ograniczenia efektów związanych z łukiem elektrycznym uzyskano poprzez świadome i natychmiastowe zamknięcie głównego toru prądowego w rozdzielnicy do ziemi za pomocą dedykowanych, fazowych pierwotnych urządzeń łączeniowych, tworząc równoległy, niskooporowy tor prądu zwarciowego i tym samym przekształcając łuk otwarty w 3-fazowe zwarcie metaliczne. Ciągła autokontrola systemu wpływa na wyższą niezawodność.

 

System SIQuench jest w stanie wygasić zwarcie łukowe w czasie poniżej 5 ms* - dużo wcześniej od pojawienia się ciśnienia szczytowego, zanim łuk jest w stanie spowodować jakiekolwiek istotne szkodzenia.

 

Ostateczne wyeliminowanie zwarcia bezimpedancyjnego generowanego przez SIQuench odbywa się poprzez wyzwolenie wyłącznika głównego.

System SIQuench redukuje uszkodzenia w rozdzielnicy do poziomu nieistotnych, eliminując równocześnie całkowicie szkody wyrządzone względem otoczenia. Dzięki temu możliwa jest drastyczna redukcja kosztów naprawy oraz całkowite wyeliminowanie kosztów związanych z czyszczeniem pomieszczenia rozdzielni oraz jej otoczenia. Rozdzielnica może zostać przywrócona do eksploatacji po bardzo krótkiej konserwacji, co oznacza ogromny wzrost dostępności systemu i procesów. Po wystąpieniu zwarcia łukowego nie ma konieczności wymiany żadnych elementów systemu.

 

Środkiem izolacyjnym jest olej o charakterystykach idealnie dostosowanych do systemu SIQuench. Proces wyłączeniowy obsługiwany jest przez ręcznie naciągany mechanizm oparty na sprężynie talerzowej i urządzenie zapadkowe uruchamiane za pomocą elektromagnetycznego solenoidu, dzięki czemu jest on odwracalny.


SIQuench jest systemem wielokrotnego użytku w granicach dopuszczalnej ilości czynności łączeniowych:
 

• Możliwość wykonania 5 wyłączeń przy maksymalnym znamionowym wytrzymywanym natężeniu krótkotrwałym (przy szczytowym natężeniu wytrzymywanym)

• Możliwość wykonania 30 operacji bez obciążenia na potrzeby prowadzenia prób / uruchomienia

System SIQuench nie wymaga żadnej obsługi serwisowej przez 20 lat, a w przypadku przeprowadzenia konserwacji po upływie wskazanego okresu bezobsługowego może być eksploatowany przez 30 lat.

Wersje systemu SIQuench

System SIQuench dostępny jest w formie kompletnego zintegrowanego rozwiązania do zabudowy w rozdzielnicy średniego napięcia typu NXAIR z badaniem typu, klasyfikacją odporności na łuk wewnętrzny, do 17,5kV, 50kA, 4000A.

Dwie wersje systemu SIQuench w zależności od miejsca montażu:

W przedziale szyn zbiorczych w rozdzielnicy NXAIR, zamontowany na stałe

•   Kompatybilność z polami o szerokości 600 mm oraz 800 mm

•   Możliwość zabudowy w dowolnej jednostce funkcjonalnej**

**Zakres ten nie obejmuje jednostek funkcjonalnych z komponentami na szynach zbiorczych (np. przekładniki napięciowe, uziemniki szyn zbiorczych, skrzynki wentylacyjne...)

W przedziale przełączników rozdzielnicy NXAIR, wysuwany / wyjmowany

•   Kompatybilność z polami o szerokości 800 mm

•   Łatwy dostęp do systemu SIQuench bez konieczności izolowania szyny zbiorczej

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Kontakt

Grzegorz Jezior tel. +48 668-870-903