W Siemensie powstaje stażowy zespół sprzedażowy działający w oparciu o metody Agile

Informacja prasowa, 21 sierpnia 2019

W Siemensie utworzony został stażowy zespół wsparcia sprzedaży dla branży Digital Industries wykorzystujący podejście Agile

Zespół został zbudowany w oparciu o zasoby – wiedzę i doświadczenie nie tylko Siemensa, ale także firm partnerskich, takich jak Brainhint z kompetencjami w obszarze IT, Big Data i sztucznej inteligencji, Efekt-Automatyka integratora systemów automatyki, firmy szkoleniowej EMT-Systems oraz Grupa CIECH wnosząca doświadczenie klienta końcowego.

 

Siłą zespołu, złożonego przede wszystkim z ludzi młodych, jest jego dynamika oparta na nowoczesnym, zwinnym podejściu do projektów.

"Misją Siemensa jest automatyzacja i digitalizacja świata wokół nas dzięki innowacyjności i zastosowaniu nowych pomysłów. Zespół wsparcia sprzedaży wykorzystywać będzie zwinne, stosowane m.in. w startupach, metody projektowe polegając na zasobach całej organizacji, jej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu" – mówi Dominika Bettman, prezeska Siemens Polska.


Pierwsze trzy miesiące funkcjonowania zespołu zostały przewidziane na wewnętrzne, kilkutygodniowe praktyki pracowników. Dla każdej z osób zaplanowano indywidualną ścieżkę dwóch lub trzech funkcji, w których będzie się szkolić, nabywając praktyczną wiedzę o działaniu produktów i usług dostarczanych przez Siemens Polska. Przewidziane zostały również jednodniowe szkolenia produktowe oraz warsztaty i szkolenie dotyczące zwinności w zespole. Dodatkowo cykl warsztatów Design Thinking stworzy podstawy kreatywnego myślenia, innowacyjnego podejścia do pojawiających się wyzwań oraz współkreacji rozwiązań razem z klientem. Zaplanowano także spotkania, podczas których zespół będzie wymieniał się zdobytymi doświadczeniami i informacjami. Celem działań przewidzianych na pierwszy kwartał jest ukształtowanie zespołu, w którym każdy z pracowników będzie posiadał zindywidualizowane kompetencje, tak, aby w przyszłości mogły one być wykorzystywane w dążeniu do wspólnego celu.


W nowopowstałym w Siemensie zespole sprzedaży dużą wagę przykładać się będzie do kompetencji miękkich, takich jak, komunikacja, efektywność osobista, zarządzanie zmianą.


"Ważną cechą zespołu będzie „samoorganizacja”, która oznacza, że zespół samodzielnie decyduje o tym, jakie zadania podejmowane są do osiągnięcia wskazanego przez zarząd celu. Zespół sam będzie przydzielał zasoby oraz definiował obszary rynku i tworzył listy klientów, którymi się zajmie" – mówi Piotr Grychtoł, pełniący w projekcie rolę Scrum Mastera.


Scrum Master dba o to, aby zespół nie był ograniczany zewnętrznie w realizacji swoich pomysłów i posiadał pełną przestrzeń do testowania i eksperymentowania, pomaga w efektywnej organizacji pracy. Obserwuje zespół i jest odpowiedzialny za dopasowanie zadań do umiejętności jego członków, prowokuje do rozwoju kompetencji. Dynamicznie reaguje na nowe sytuacje na podstawie bieżących informacji zwrotnych od członków zespołu i jego otoczenia. Dba także o wymianę informacji pomiędzy pracownikami, takich jak poziom realizacji zadań, napotkane problemy i możliwości ich rozwiązania.


"Podczas codziennych spotkań obowiązkowym elementem jest pytanie o to, kto potrzebuje w swojej pracy pomocy, jakiego rodzaju ma być to pomoc i jaki to będzie miało wpływ na resztę zespołu. Zespół koryguje swoje prace w zależności od zgłoszonych potrzeb" – mówi Piotr Grychtoł.


W sprzedaży cyfrowych produktów technologicznych konieczne są przede wszystkim wiedza, doświadczenie oraz umiejętność ofertowania usług i produktów. W świecie Industry 4.0 konieczne jest także łączenie kompetencji w wielu obszarach, takich jak automatyka przemysłowa, sieci, produkty i usługi z zakresu IT, usługi chmurowe, analizy Big Data, sztuczna inteligencja. Nowo utworzony w Siemensie zespół wiązać będzie umiejętności sprzedażowe z empatycznym myśleniem przez pryzmat korzyści klienta końcowego. Połączenie różnorodnych kompetencji z obszaru digitalizacji oraz podejścia uwzględniającego szerszą perspektywę, także od strony klienta, wymagało zbudowania konsorcjum. Dlatego w projekcie tym oprócz Siemensa biorą udział partnerzy i klienci, tacy jak Brainhint, Efekt-Automatyka, EMT-Systems oraz Grupa CIECH.


"Istotna jest dla nas praca nad wzajemnym zaufaniem, zaangażowanie, odpowiedzialność i nastawienie na rezultat. Będziemy obserwować i nazywać proces zespołowy, który się między nami toczy: forming, storming, norming, performing" – twierdzi Piotr Grychtoł.
 

Kontakt

Cezary Mychlewicz

Siemens Polska
Wyślij e-mail