Stażowy zespół wsparcia sprzedaży

1 kwietnia 2020

Co Scrum może zrobić dla firmy. Rzut oka na sposób pracy zwinnego zespołu stażowego

STUDIUM PRZYPADKU

 

Zespół został utworzony w lipcu 2019 roku przy współpracy z partnerami: Brainhint, Efekt-Automatyka, EMT-Systems oraz Grupa CIECH. Wykorzystuje on podejście Scrum w celu poszukiwania skutecznych i innowacyjnych rozwiązań dla klientów Siemens.

Przełamywanie impasu

W dobie nowoczesnych technologii coraz więcej przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę z konieczności wprowadzania zmian, otwierania się na nowości i poszukiwania innowacji. Nie zawsze jednak przychodzi to łatwo, zwłaszcza w przypadku dużych, hierarchicznych korporacji. Tradycyjne metody pracy okazują się zbyt powolne w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, a jednocześnie niechęć zerwania z tym, co stare i znajome może stać się przyczyną impasu. Dobrym sposobem rozwiązania tego typu problemów jest wprowadzanie zwinnej metodyki pracy (Agile).
 

Zespoły handlowe, które funkcjonują od dłuższego czasu w oparciu o te same, utarte schematy, są narażone na to, że w pewnym momencie dochodzą do przysłowiowej ściany. Są świadome konieczności rozwoju, wprowadzania zmian i eksperymentowania, bywają jednak nadmiernie przywiązane do starych rozwiązań, by potrafić spojrzeć na dany problem z innej strony. Wprowadzenie do organizacji zwinnej metodyki pracy może pomóc w przełamaniu tego impasu, jednocześnie zapewniając przestrzeń do podejmowania działań, które w tradycyjnym zespole mogłyby okazać się zbyt ryzykowne.

Zespół stażowy w Siemensie

Tego typu zespół działający w oparciu o zwinne metody pracy został w tym roku powołany jako wsparcie sprzedaży dla branży Digital Industries w Siemensie. Ma on przede wszystkim stać się ogniskiem zapalnym innowacji w przedsiębiorstwie i stanowić przestrzeń do tego, by młodzi ludzie pozbawieni dotychczasowych przyzwyczajeń sprzedażowych spróbowali spojrzeć na obowiązujące procesy i wyzwania z innej perspektywy. Taki zwinny zespół sprzedażowy pomaga kształtować nowe postawy handlowców, którzy nie przychodzą do klienta z zestawem gotowych produktów i usług do sprzedania, ale chcą jak najwięcej się o nim dowiedzieć, aby następnie wypracować rozwiązanie indywidualnie do niego dostosowane. 

Zwinny, czyli jaki?

Przede wszystkim zespół zwinny stanowi samoorganizującą się jednostkę, której członkowie realizują wspólny cel. Nie ma tu grupy pracowników wykonujących indywidualnie swoje zadania wyznaczane przez przełożonych – cele stawiane są przed całym zespołem i cały zespół jest później z nich rozliczany. Organizacja pracy w zwinnych zespołach zachęca do prowadzenia przez ich członków otwartych konwersacji na temat celów oraz sposobów ich osiągania. Każdy jest zaproszony do dyskusji i dzielenia się swoimi pomysłami. Siła zespołu tkwi w tym, w jaki sposób indywidualne kompetencje i mocne strony jego członków łączą się w całość. Duży nacisk jest kładziony na samodoskonalenie, zdobywanie nowych kompetencji, a także na umiejętności miękkie, takie jak komunikacja, efektywność osobista czy zarządzanie zmianą.

Jak być zwinnym - Scrum w pigułce

Jednym ze sposobów realizacji metodyki pracy Agile jest Scrum. Jest on też prawdopodobnie najpopularniejszy. Pojęciem tym określamy zestaw reguł umożliwiających pracę nad produktem w sposób zwinny i empiryczny, a zatem zakładający dynamiczne dostosowywanie go do rzeczywistości. Inaczej mówiąc, Scrum to zestaw konkretnych wydarzeń, ról i narzędzi, które umożliwiają wcielenie w życie zasad zwinnej metodyki pracy. W taki właśnie sposób działa zespół stażowy w Siemensie.

 

Podstawową jednostką organizacyjną w Scrumie jest zespół deweloperski. W przypadku Siemensa w jego skład wchodzą cztery osoby, które realizują wyznaczone cele oraz poprzez testy i próby poszukują najbardziej optymalnego rozwiązania dla danego klienta. Członkowie zespołu sami ustalają i doskonalą metody pracy, wybierają odpowiednie procesy i narzędzia, a także rozdzielają pomiędzy siebie zadania. Przede wszystkim łączy ich jednak wspólny cel, za osiągnięcie którego wszyscy ponoszą odpowiedzialność. Niezwykle istotne dla sprawnego funkcjonowania zespołu jest odpowiednie dobranie członków pod kątem ich kompetencji. Z założenia zespół ten powinien być możliwie jak najbardziej interdyscyplinarny, taki, w którym poszczególni pracownicy uzupełniają się wzajemnie. W ten sposób upewniamy się, że zespół posiada wszystkie umiejętności i uprawnienia niezbędne do osiągnięcia celu.
 

W zespołach zwinnych oprócz członków zespołu deweloperskiego istotne jest także jego otoczenie biznesowe, w skład którego wchodzą dwie dodatkowe osoby: właściciel produktu (Product Owner) oraz Scrum Master. Product Owner odpowiada za wizję, definiuje potrzeby, które praca zespołu ma zaopiekować. Określa kierunek działań zespołu zwinnego oraz nadaje im priorytet w celu usprawnienia realizacji celów. Scrum Master natomiast dba o to, aby zespół nie był ograniczany zewnętrznie w realizacji swoich pomysłów i posiadał pełną przestrzeń do testowania i eksperymentowania, pomaga w efektywnej organizacji pracy. Obserwuje zespół i jest odpowiedzialny za dopasowanie zadań do umiejętności jego członków, prowokuje ich do rozwoju kompetencji.
 

Praca w Scrumie opiera się na stałych cyklach zwanych Sprintami. Zwykle trwają one od dwóch tygodni do miesiąca i zawierają w sobie takie elementy jak planowanie, realizację, przegląd sprintu i retrospektywę. Rezultatem każdego sprintu jest przyrost produktu powstały w oparciu o uzyskane wcześniej, nowe informacje od klienta. Każdy Sprint powinien przynieść wartość biznesową, dlatego na jego początku określany jest konkretny cel. Lista zadań do wykonania stanowi Rejestr Sprintu (Sprint Backlog). Ważne jest to, by zaplanować Sprint tak, by każdy element Rejestru mógł zostać ukończony. Synchronizacji zespołu w czasie Sprintu służą spotkania zwane codziennym Scrumem (Daily Scrum), podczas których członkowie zespołu informują się wzajemnie o postępie pracy oraz definiują swoje potrzeby i następne akcje. Sprint zawsze kończy się po ustalonym czasie, a na jego zakończenie przeprowadzane są dwa spotkania: Przegląd Sprintu, podczas którego zespół omawia z Product Ownerem i interesariuszami przyrost produktu oraz uzyskuje informację zwrotną, a także Retrospektywa, której celem jest omówienie obecnego sposobu pracy zespołu i ustalenie możliwości jej poprawy, które zostaną wdrożone podczas następnego sprintu.

 

Gleba, w której kiełkują innowacje

- Innowacje powstają dzisiaj przede wszystkim na styku klientów i firm, które dostarczają nowe rozwiązania i produkty. Do tego, aby powstała innowacja, nie wystarcza już jeden genialny człowiek, jest potrzebny zespół, który potrafi spojrzeć na faktyczną i bieżącą potrzebę klienta – mówi Prezes Dominika Bettman. – Dzisiaj pytając o innowacje zastanawiamy się nie tylko nad tym, jaki problem możemy rozwiązać dzięki innowacyjnym pomysłom, ale także jakiego problemu w ogóle uda w ten sposób uniknąć.

 

Innowacyjność dopuszcza próbę i błąd, podjęcie ryzyka. Stanowi naturalny rezultat rozwoju technologicznego, gospodarczego i społecznego. Nowe technologie napędzają zmiany w organizacji, a te wymagają budowania zespołów o nowych kompetencjach, pracujących w inny niż dotychczas sposób. Zespół zwinny ma stanowić odpowiedź na te potrzeby i poszukiwać innowacji na bazie faktycznych i rzeczywistych potrzeb klienta.
 

- „Stawiacie przed nami jakieś cele z kosmosu, a my po prostu jesteśmy w stanie to zrealizować? To niesamowite!” – takie zdanie usłyszałem kiedyś od członka jednego z moich zespołów – mówi Piotr Grychtoł, który w zespole stażowym pełni rolę Scrum Mastera. Scrum to sposób na pracę, która w lepszy sposób jest w stanie sprostać zindywidualizowanym wymaganiom klienta, posiada jednak także szereg cech będących źródłem korzyści dla zespołów i ich firm. W ten właśnie sposób, w takich warunkach, najskuteczniej kiełkują innowacyjne pomysły. Cieszę się, że wprowadziliśmy ten rodzaj pracy do Siemensa i z niecierpliwością czekam na kolejne nowe pomysły, które będą się dzięki niemu rodzić – podsumowuje.

 

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Kontakt

Cezary Mychlewicz

Siemens Polska

Wyślij e-mail