TIA Portal V17

Pakiety subskrypcyjne

Oprogramowanie TIA Portal V17 jest teraz dostępne również w formie subskrypcji:

 • subskrypcja pakietów na własnym PC

Do sprzedaży zostały wprowadzone następujące  pakiety subskrypcyjne na zestawy TIA Portal:

 
TIA Portal Subscription Bundle

TIA Portal Subscription Basic Bundle (subskrypcja roczna)

6ES7823-1SE10-0YN5

TIA Portal Subscription Engineering + Simulation Bundle (subskrypcja roczna)

6ES7823-1SE20-0YN5

TIA Portal Subscription All-in-One Bundle (subskrypcja roczna)
6ES7823-1SE30-0YN5
TIA Portal Subscription All-in-One Bundle (subskrypcja roczna)
6ES7823-1SE40-0YN5

Kupując dany pakiet, otrzymują Państwo licencję typu floating – z możliwością przenoszenia na inne komputery – o czasie życia 365 dni od jej aktywacji. Umowa na użytkowanie pakietu subskrypcyjnego zaczyna obowiązywać od czasu wystawienia faktury. W przypadku chęci rezygnacji z usługi subskrypcji należy na 3 miesiące przed upływem roku od daty zamówienia skontaktować się z biurem sprzedaży firmy Siemens Sp. z o.o. . Usługa automatycznie jest przedłużana na kolejny rok w przypadku braku rezygnacji z jej przedłużenia.

 

Informacje o pozostałym do dyspozycji czasie użytkowania można uzyskać, uruchamiając narzędzie do zarzadzania licencjami Automation License Manager.

 

W przypadku, gdy podczas użytkowania licencji 365 dni pojawi się nowa wersja oprogramowania, otrzymają Państwo aktualizację do nowej wersji w ramach usługi subskrypcji.

 

Licencje na pakiety subskrypcyjne oraz pobieranie oprogramowania dostępne są wyłącznie w wersji OSD czyli poprzez download z konta chmurowego. Wymagane jest podanie adresu e-mail właściciela tego oprogramowania.

TIA Portal V17 – technologia on board

Wymagania stawiane współczesnemu środowisku projektowemu

Engineering System

 • Praca zespołowa nad projektem
 • Standaryzacja i praca z bibliotekami w oparciu o wypracowane wzorce
 • Perfekcyjna współpraca pomiędzy narzędziami dostępnymi w środowisku, jak również narzędziami udostępnianymi z zewnątrz

Source Control

 • Zapisywanie zmian i tworzenie nowych wersji bibliotecznych
 • Skoordynowany dostęp do obiektów przez wielu projektantów
 • Zarządzanie kontrolą wersji projektów i bibliotek

Continuous Integration

 • Wbudowane narzędzia testujące jakość tworzonego kodu programu
 • Możliwość testowania składni programu, jak również kodu pod kątem jego zgodności z założeniami
 • Generowanie raportu z testów z jednoczesnym zapisem zmian dokonanych w projekcie

TIA Portal v17

VCI jest interfejsem kontroli wersji zintegrowanym z TIA Portal i oferuje następujące możliwości:

 • Możliwość eksportowania obiektów oprogramowania, takich jak bloki programowe z TIA Portal, do tak zwanego obszaru roboczego Workspace, w katalogu Windows
 • Możliwość eksportowania elementów z TIA Portal w formacie źródłowym lub XML
 • Połączenie VCI Workspace z systemem kontroli wersji, takim jak GIT lub SVN, można wykonać za pomocą dodatków w TIA Portal

Więcej informacji: https://cache.industry.siemens.com/dl/dl-media/707/106656707/att_961750/v10/106656707_TIA_Portal_-_Tutorial_Center_web/start.htm#!/en/13555

Test Suite jest nowym narzędziem opcjonalnym w TIA Portal i oferuje następujące możliwości:

 • Definiowanie zasad programowych oraz sprawdzanie i kontrolę projektu pod kątem realizacji tych zasad w projekcie

Więcej informacji: https://cache.industry.siemens.com/dl/dlmedia/707/106656707/att_961750/v10/106656707_TIA_Portal_-_Tutorial_Center_web/start.htm#!/en/13554

Test Suite jest nowym narzędziem opcjonalnym w TIA Portal V17 i oferuje następujące możliwości:

 • Definiowanie zasad programowych i sprawdzanie projektu pod kątem obserwacji tych zasad
 • Zapis przypadków testowych dla S7 aplikacji i testowanie ich przy pomocy PLCSIM Advanced

Rozwiązanie to gwarantuje uzyskanie kodu programu pozbawionego błędów programistycznych i przyspiesza proces tworzenia aplikacji.

Więcej informacji: https://cache.industry.siemens.com/dl/dlmedia/707/106656707/att_961750/v10/106656707_TIA_Portal_-_Tutorial_Center_web/start.htm#!/en/13554