Utrzymanie obiektów i obsługa serwisowa w czasach pandemii – obsługa zdalna

Wyzwania pandemii

Zarządzanie obiektami w czasie pandemii to trudne zadanie dla właścicieli obiektów i firm zarządczych. Znacząca większość pracowników firm zajmująca powierzchnie przeszła na tryb pracy zdalnej, nadal jednak część osób korzysta z biur. Z obserwacji firm zarządczych wynika, że obłożenie budynków obecnie waha się w przedziale 10-20 proc. Przebywając w biurze Siemensa przy Żupniczej 11 w Warszawie, nie sposób się nie zgodzić z tymi wnioskami. Wiele firm, w tym Siemens, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy wdrożyło liczne praktyki mające na celu profilaktykę przeciwwirusową i minimalizację ewentualnego rozprzestrzeniania się COVID -19. W ten sposób dąży się też do zabezpieczenia samej nieruchomości przed rozprzestrzenianiem się wirusa.
 

Ograniczania i profilaktyka w odniesieniu do ludzi jest obecnie czymś oczywistym dla tych, którzy dbają o swoich bliskich i pracowników, ale co robią zarządzający obiektów, aby ich budynki mogły „cieszyć się dobrym zdrowiem”? Czy mniejsze obłożenie obiektów wykluczy awarię pracujących w nich urządzeń? Co z przeglądami - tymi obowiązkowymi i tymi, które pozwolą utrzymać budynek bezpiecznym i przyjaznym dla użytkownika? Czy można z nich zrezygnować? Czy zadawaliście sobie kiedyś te pytania? Bo na większość z nich odpowiedź jest jednoznaczna – NIE.
 

Jak zatem Siemens chroni swoich pracowników i realizuje zadania w zakresie zabezpieczenia nieruchomości przed rozprzestrzenianiem się wirusa przy jednoczesnej realizacji zadań biznesowych?

Bezpieczeństwo przede wszystkim 

Zespół rozwiązań systemowych i serwisu Siemensa Polska (dawniej RSS) dostarcza klientom pakiet usług serwisowych zawierający usługi przeglądu i konserwacji, modernizacji, przebudowy i wsparcia. W czasach pandemii członkowie tego zespołu narażeni znacznie bardziej na niebezpieczeństwo zachorowania na COVID -19 niż pracownicy biurowi. Co zatem robimy, aby byli bezpieczni?

 

Środki ochrony indywidualnej, planowanie wizyt i przyjazd „w punkt” do klienta ograniczają kontakty z osobami postronnymi i minimalizują zagrożenie. To jednak nie wystarcza, konieczne jest postawienie sobie dodatkowych pytań i wdrożenie odpowiednich kroków – tak jak zrobił to zespół pracujący nad ofertą serwisową. „Wszyscy zdajemy sobie sprawę z ryzyka, które każdego dnia towarzyszy w pracy naszym koleżankom i kolegom z zespołu serwisu, doceniamy ich pracę i jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie. Co więc możemy zrobić, aby zminimalizować zagrożenia, na jakie są narażeni? W jaki sposób utrzymać wysoki standard obsługi podczas rygoru sanitarnego i być dostępnym dla klienta?” – te pytania nurtowały Rafała Dworaka odpowiadającego za sprzedaż nową i serwisową. I wspólnie w zespole wypracowano zmiany w obowiązujących procedurach, stanowiące odpowiedź na aktualne wyzwania.

Współpraca fundamentem bezpieczeństwa

W obliczu wyzwania, przed jakim stanęliśmy, ważna jest współpraca wszystkich stron. Dziś można śmiało powiedzieć, że nasi klienci widzą potrzebę zmiany i wprowadzenia nowych usług. Bardzo nam zależy, aby jakość naszych usług była najwyższa na rynku, aby klienci byli bezpieczni i skupiali się na swoim biznesie. Postanowiliśmy więc skupić się na rozwoju usług i ich realizacji poprzez połączenia zdalne, czyli na obsłudze zdalnej.
 

Dostosowaliśmy procedury realizacji i uzupełniliśmy je o nowe wytyczne, zaktualizowaliśmy procesy i dostosowaliśmy je do nowego otoczenia. Dzięki temu realizujemy znaczną cześć prac przez połączenia zdalne, a niezbędne wyjazdy do klienta są skrupulatnie zaplanowane, tak aby minimalizować ich ilość. Efektem jest zadowolony klient, praca bez opóźnień i wdrożenia, które przez ostatnie 9 miesięcy zrealizowaliśmy z sukcesem. Kolejnym efektem tych działań jest również nowa oferta serwisowa oparta na usługach realizowanych zdalnie (również tych podstawowych), które z powodzeniem wspierają biznes naszych klientów. 

Zaplanowana inspekcja wizualna systemu kontrolującego jego stan ogólny, integralność i zapobiegająca awariom wyposażenia obiektu:

- Kontrola poprawności działania systemu
- Utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa i funkcjonowania obiektu

Regularne przeglądy służące weryfikacji poprawności lub uzyskanina poprawy działania oraz zwiększania poziomu bezpieczeństwa systemu:

- Wskazanie miejsc wymagających poprawy

- Zapobieganie potencjalnym awariom

- Zapewnienie poprawnego działania systemu

Testy wszystkich komponentów systemu wykonywane według harmonogramu, zgodnie z regulacjami lub w zakresie uzgodnionym z klientem.

- Zgodność architektury i działania systemu z projektem
- Wczesne wykrycie usterek

- Właściwa funkcjonalność, bezpieczeństwo i zgodność obiektu

Dostępność i efektywne zaplanowanie i koordynowanie prac związanych z przeglądem.

- Wysoka reaktywność podczas nieplanowanych awarii

- Krótki czas naprawy

- Terminowe zakończenie zadań serwisowych

- Zapewnienie właściwego przepływu informacji 

- Przejrzystość i elastyczność w planowaniu wizyt

Centralny Punkt Przyjmowania Zgłoszeń - całodobowa infolinia, której wykwalifikowany personel rozpoczyna obsługę zdarzenia.

- Szybka reakcja serwisu (krótsze przestoje)

- Pełna odpowiedzialność dot. procesu obsługi serwisowej

- Jeden punkt kontaktowy obsługujący wszystkie rodzaje zdarzeń i zapytań

Pierwsza linia Wsparcia Technicznego udzielająca porad i rozwiązaująca powtarzalne zdarzenia i zapytania serwisowe.

- Szybkie wsparcie i pomoc zespołu specjalistów

- Większa dyspozycyjność inżyniera serwisu w przypadku wystąpienia awarii

Naprawa systemu lub jego elementów w uzgodnionych z klientem ramach czasowych.

- Ograniczenia negatywnego wpływu usterek na podstawową działalność

- Minimalizacja liczby przestojów i przywrócenia funkcjonalności systemu

Profilaktyczna wymiana komponentów, które w niedługiej przyszłości mogłyby ulec uszkodzeniu.

- Minimalizacja wystąpień usterek i większych awarii

- Większa dostępność i sprawność systemu poprzez minimalizację przestojów

Naprawa systemów uwzględniająca wymianę urządzeń lub ich części umożliwiająca wznowienie działania systemu.

- Brak wpływu usterek na prowadzenie podstawowej działalności

- Dostępność części zamiennych zapewniona zgodnie z umową

Cykliczna aktualizacja zapewnia dostęp do poprawek funkcjonalnych, optymalizacji oraz dotyczących bezpieczeństwa bez wpływu na kompatybilność podsystemów.

- Ciągła dostępność wsparcia i aktualizacji

- Gwarantowana funkcjonalność i prawidłowe działanie systemu po aktualizacji

- Wysoka dostępność systemu

Modernizacja i stopniowa zmiana do najnowszej wersji oprogramowania, która zapewnia poprawki, ulepszenia i dodatki optymalizacyjne.

 

- Możliwość stopniowej zmiany wersji oprogramowania

- Ciągła dostępność systemu i kompatybilność z nowymi rozwiązaniami

- Łatwe planowanie i ograniczenie kosztów cyklu życia 

Usługi szkoleniowe, indywidualnie dopasowane do potrzeb klienta, gwarantują wysoki poziom wyszkolenia personelu oraz zauważalną poprawę obsługi systemu.

 

- Brak konieczności tworzenia własnego programu szkoleń

- Poprawa znajomości funkcjonalności i obsługi systemu

- Minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów obsługi

Tworzenie, administrowanie i odzyskiwanie danych z kopii zapasowej zapewniają bezpieczeństwo danych oraz możliwość szybkiego ich odzyskania w razie potrzeby.

 

- Ochrona oprogramowania, baz danych i danych użytkowików systemów

- Minimalizacja przestojów przy utracie danych

- Oszczędność czasu i funduszy przy przywracaniu systemu

Zdalne połączenie certyfikowane przez TUV/Cert, kompatybilne z ogólną kocepcją bezpieczeństwa przemysłowego zapewniające ciągłość operacji.

 

- Bezproblemowa praca

- Korzystny rozkład finansowania - brak potrzeby wydatków na własną technologię i infrastrukturę

- Krótki czas reakcji - brak konieczności dotarcia na obiekt

Zdalna analiza systemu zapewniająca precyzyjną identyfikację potrzeb i maksymalną efektywność prac konserwacyjnych bez wpływu na podstawową działalność firmy.

- Ograniczenie wpływu usterek na podstawowową działalność

- Wczesna identyfikacja problemów i potrzeb konserwacyjnych

- Znaczne skrócenie czasu serwisu

Szybkie i skuteczne rozwiązanie pojawiających się problemów poprzez zdalną interwencję zespołu specjalistów.

 

- Ograniczenie wpływu usterek na podstawową działalność

- Wysoka efektywność procedury naprawy systemu

- Skrócenie czasu serwisowania

Zdalne wsparcie obsługi technicznej obiektu przez specjalistów Siemensa w celu uzyskania bezpośredniej i efektywnej pomocy w zakresie obsługi systemów.

 

- Współodpowiedzialność za obsługę systemów

- Szybka i merytoryczna pomoc operatora zdalnego

- Zmniejszenie kosztów obsługi - wysoka wydajność pracy personelu technicznego obiektu

Zdalny dostęp do systemu – (cRSP) 

Jest to usługa stworzona w 2005 roku przez Siemens Healthcare w celu zapewnienia zdalnego serwisu sprzętu medycznego w szpitalach i klinikach. Obecnie została ona zaadaptowana jako standardowa platforma serwisowa dla wszystkich jednostek firmy Siemens.
 

System obsługi zdalnej jest ciągle rozwijany i udostępnia kolejne nowe funkcje i możliwości.
 

Usługa zdalnego dostępu oparta jest na bezpiecznym zdalnym połączeniu z systemem klienta.

Odbywa się to zawsze poprzez bezpieczny szyfrowany kanał klient – Siemens – serwis SI.
 

W wyniku takiego trybu pracy inżynier serwisu może mieć szybki dostęp do systemów w obiekcie oddalonym o setki kilometrów, a logując się jako serwis, może podjąć działania tak, jakby był na miejscu, na terenie obiektu.
 

Korzyści wynikające ze zdalnej obsługi:

 • Szybka i skuteczna reakcja
 • Szybszy i bardziej efektywny czas reakcji w przypadku awarii
 • Wysoka dostępność i niezawodność systemu 24/7/365
 • Zdalna diagnostyka i wsparcie
 • Zwiększona dostępność systemu w obiekcie dzięki szybszemu rozwiązywaniu problemów
 • Obsługa przez kompetentnych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów serwisowych
 • Wyższy poziom elastyczności i efektywności operacyjnej
 • Gwarantowane bezpieczeństwo IT poprzez cRSP
 • Kanał dostępu CWP dla administratorów obiektu
 • Rejestracja połączeń i wykonywanych operacji

Bezpieczeństwo zdalnej obsługi zapewniają następujące czynniki:

 • Najwyższy priorytet dla bezpieczeństwa danych i ochrony dostępu: IPsec VPN, SSL VPN
 • Bezpieczne technologie: Proxy, DMZ (De-Militarized Zone), szyfrowanie danych, Firewall, redundancja
 • Certyfikat bezpieczeństwa ISO 27001
 • Siemens CERT audyt – zewnętrzne audyty oceniające bezpieczeństwo informacji i infrastruktury IT
 • Złożony proces zarządzania użytkownikami i ich prawami
 • Dostęp do systemu tylko z użyciem szyfrowanej karty Siemensa
 • Selektywny dostęp - indywidualne nadawanie praw użytkownikom i dostępu do danych: klienci mogą definiować prawa dostępu do swoich systemów i danych
 • Traceable Audit Trail: szczegóły dotyczące każdej sesji i każdej osoby są rejestrowane i przechowywane przez 12 miesięcy (na życzenie klienta mogą być przechowywane dłużej)

 

Według zespołu rozwiązań systemowych i serwisu zaproponowane rozwiązanie w zakresie zdalnej obsługi utrzymania obiektów i obsługi serwisowej to dobry ruch w trosce o bezpieczeństwo pracowników. Ufamy, że zalety tego rozwiązania doceniają także nasi klienci.

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Kontakt

Rafał Dworak

Siemens Sp. z o.o.

Wyślij e-mail