warsztat digital enterprise

Droga do digitalizacji, czyli o warsztacie Digital Enterprise

Droga do digitalizacji wiedzie przez ko-kreację, czyli o warsztacie Digital Enterprise

Siemens zachęca przedsiębiorców do uczestnictwa w Digital Enterprise Workshop, czyli ko-kreacyjnym warsztacie, którego celem jest stworzenie roadmapy do rozwoju danej firmy w stronę Industry 4.0. Z czego wynika ta inicjatywa i na czym dokładnie polega? O tym rozmawiamy z Sebastianem Lemieszkiem, Digital Transformation Advisorem w Siemensie.

Zacznijmy od początku - czym w ogóle jest Digital Enterprise? 

Digital Enterprise to po prostu Cyfrowe Przedsiębiorstwo – firma, która w pełni zrealizowała strategię cyfryzacji, czyli inaczej mówiąc, transformację cyfrową, uwzględniając odpowiednie narzędzia i technologie cyfrowe we wszystkich aspektach swojej działalności – od pomysłu, przez realizację, po wykorzystanie. Być może dla niektórych brzmi to jak pieśń przyszłości, ale prawda jest taka, że cyfrowe przedsiębiorstwa to już rzeczywistość tu i teraz. Digitalizacja to podstawowy i nieodłączny element Przemysłu 4.0, dająca przedsiębiorstwom możliwość urzeczywistniania nowoczesnych, innowacyjnych wizji. Kto chce być konkurencyjny na rynku, wcześniej czy później będzie musiał ją wprowadzić. Aby w pełni wykorzystać jej potencjał, kluczowa jest integracja danych ze wszystkich etapów produkcji, a następnie ich umiejętne wykorzystanie do optymalizacji pracy zakładu. Dzięki temu możemy np. unikać przestojów, zapewniać wysoką jakość produktów oraz utrzymywać efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. W ten sposób powstaje Digital Enterprise.

Jak stopień cyfryzacji przedsiębiorstw wygląda obecnie w Polsce?

Aby odpowiedzieć na to pytanie stworzyliśmy w Siemensie Digital Enterprise Index – w skrócie Digi Index – czyli uniwersalny wskaźnik digitalizacji produkcji w Polsce. Uważamy, że digitalizacja produkcji ma wprost proporcjonalny wpływ na konkurencyjność gospodarki. Im stopień cyfryzacji jest wyższy (czyli im wyższy Digi Index) tym atrakcyjniejsze staje się lokowanie produkcji w danym kraju. Według badania przeprowadzonego w 2020 roku na grupie firm z branż: spożywczej, samochodowej, chemicznej i maszynowej, średni poziom digitalizacji nie jest dostateczny w stosunku do oczekiwań - pomimo, że spora część firm deklaruje wyodrębnienie specjalnych zespołów odpowiedzialnych za rozwój cyfrowy oraz wdrożenie programu rozwoju umiejętności cyfrowych. Aż dwie trzecie przedsiębiorstw nie uwzględnia w rokrocznych inwestycjach środków na digitalizację procesów produkcji, a ponad połowa nie opracowała jak dotąd planu inwestycji na rzecz wdrażania cyfrowej transformacji.

A zatem można powiedzieć, że na polskim rynku widoczna jest potrzeba sprawniejszego wprowadzania digitalizacji. Jak Siemens może wspierać firmy w tym zakresie?

Wraz z nadejściem ery inteligentnej produkcji, przedsiębiorcy mogą mieć spore trudności z określeniem, od czego zacząć i jak skutecznie przeprowadzić cyfrową transformację w swojej firmie. Do skutecznej implementacji założeń Industry 4.0 nie wystarczy sama paleta rozwiązań technologicznych, potrzebne są odpowiednie modele biznesowe, świadomość i zaangażowanie nie tylko szefów firm, ale też wszystkich pracowników. Konieczna jest refleksja nad tym, czego danej firmie potrzeba, jak można ulepszyć jej funkcjonowanie. Nie ma jednego przepisu na transformację cyfrową, który odpowiadałby oczekiwaniom każdego przedsiębiorstwa. Jej szczegóły muszą być wypracowane na bazie potrzeb konkretnej firmy i jej klientów. Dlatego właśnie Siemens, w odpowiedzi na wyzwania związane z transformacją cyfrową, oferuje Digital Enterprise Workshop. To ko-kreacyjny warsztat, którego celem i efektem jest stworzenie roadmapy do rozwoju danego przedsiębiorstwa w stronę Industry 4.0. Podczas warsztatu, wraz z przedstawicielami danej firmy zadajemy sobie szereg kluczowych pytań – i oczywiście poszukujemy na nie odpowiedzi: gdzie chcę, aby moja firma była za kilka lat? Jakie są moje plany na przyszłość? Czego potrzebuję, aby osiągnąć swoje cele i jakie wyzwania stoją na przeszkodzie do pełnej digitalizacji? Autorefleksja i odpowiedź na te pytania to punkt wyjścia w procesie cyfryzacji przedsiębiorstwa. Dalej konfrontujemy zidentyfikowaną potrzebę biznesową z istniejącym stanem przedsiębiorstwa i wybieramy najbardziej atrakcyjne, z punktu widzenia stopy zwrotu z inwestycji, rozwiązania digitalizacyjne. Następnie umieszczamy je na osi czasu, która może – i powinna – również stanowić podstawę do tworzenia budżetu na przyszłe lata. To główna wartość, jaką daje warsztat dla przedsiębiorstwa.

Jak wygląda przebieg takiego warsztatu? Kto w nim uczestniczy?

Warsztat to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy po pierwsze chcieliby zdobyć wiedzę na temat miejsca swojej firmy na rynku, w porównaniu z innymi, a po drugie – odczuwają potrzebę zmiany. Współpracę rozpoczynamy od rozmów z szefem firmy, polegających na ustaleniu zakresu i celów warsztatu, a także jego horyzontu czasowego. Następnie organizowane jest spotkanie, bądź seria spotkań, z ekspertami domenowymi, którzy posiadają wiedzę o procesach zachodzących w przedsiębiorstwie. Rozmowa ta ma na celu zmapowanie łańcucha decyzyjnego oraz dalszych działań digitalizacyjnych. Warsztat ma formę ko-kreacyjną, a więc zakłada wspólne poszukiwanie najlepszego rozwiązania pomiędzy Siemensem a daną firmą, gdzie Siemens pełni rolę facylitatora pomiędzy przedsiębiorstwem a rynkiem, porównując stan zastany do trendów i doświadczeń podobnych przedsiębiorstw na świecie.
 

Uczestnikami są specjaliści domenowi z danego obszaru, posiadający wiedzę na temat wyzwań, z jakimi mierzy się organizacja oraz gotowi na poszukiwanie obszarów do optymalizacji. Z reguły są to kierownicy produkcji, inżynierowie produkcji i planowania, konstruktorzy, osoby zarządzające parkiem maszynowym. Długość trwania warsztatu jest uzależniona od potrzeby biznesowej danej firmy oraz od tego, czy analiza ma dotyczyć przekrojowo całego przedsiębiorstwa, czy jedynie wybranego obszaru jego działalności. W przypadku badania przekrojowego, dla przedsiębiorstwa zatrudniającego ok. 600 pracowników, gdzie poddanych analizie jest ponad 10 działów, warsztat trwa ok. 6 dni roboczych. 

Co jest efektem Digital Enterprise Workshop? 

W wyniku warsztatu powstaje mapa rozwoju cyfrowego dla danej firmy na ustalony wcześniej okres czasu. Taka roadmapa posiada rozwiązania digitalizacyjne umieszczone na osi czasu, zgodnie z planowanymi inwestycjami na najbliższe lata, odpowiadające konkretnie zmapowanym potrzebom tego przedsiębiorstwa. Jeżeli firma decyduje się na wdrożenie rozwiązań wypracowanych podczas warsztatu, przystępujemy już do konkretnych działań. Monitorujemy wdrożenie, łącznie z walidacją wyników, czyli weryfikacją, czy odpowiada ono założeniom ustalonym na poziomie warsztatu. Pilnujemy czasu, budżetu i efektów. Należy pamiętać, że sama roadmapa jest tworzona tak, żeby odpowiadała potrzebom teoretycznym, ale na etapie realizacji wdrożenia jest zderzana z rzeczywistością, jaką jest budżet i rozwój firmy. W związku z tym, jej korekty czy zmiana priorytetów są możliwe w uzasadnionych przypadkach. Pewna doza elastyczności jest wskazana podczas wypracowywania najlepszych dla danej firmy rozwiązań.

dew

Digital Enterprise Workshop

Jeśli chcesz zdiagnozować potencjał cyfryzacyjny swojego przedsiębiorstwa, a także dowiedzieć się, jak realizować go w praktyce, zgłoś się do nas na konsultację i warsztat Digital Enterprise. Razem możemy wprowadzić Twoją firmę w erę Przemysłu 4.0.

Zapisz się do newslettera

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter