Wolontariat: jak z pasji rodzi się działanie

Wolontariat tworzą ludzie połączeni ideą działania na rzecz środowiska, planety i lokalnych społeczności. Na przykładach projektów realizowanych przez wolontariat w Siemensie opisujemy korzyści, które daje on pracownikom i organizacji.

Zaangażowanie w projekty wolontariackie jest za każdym razem nowym wyzwaniem, ale z całą pewnością przyczynia się do tworzenia dobrej atmosfery i wartościowego klimatu w organizacji, uwalniając inicjatywę i kreatywność ludzi. Najważniejsze są zespoły, grupy pracowników chętnych do działania, zjednoczonych wokół wspólnego celu na rzecz wybranych przez nich organizacji wymagających wsparcia. Firma powinna doceniać i wspierać inicjatywy swoich pracowników, wspomagać ich realizacje, przyznając granty na ich autorskie projekty wolontariackie. Zaangażowani są w nich nie tylko pracownicy, ale również stażyści, a także członkowie rodzin, przyjaciele pracowników oraz wolontariusze ze społeczności lokalnych. Właśnie w ten sposób budowana jest proaktywna społeczność w organizacji i w jej otoczeniu, oparta na zaufaniu i współpracy dla wspólnego dobra. 

Rola lidera

Istotną rolę odgrywa lider projektu, którego powinna cechować nie tylko charyzma, zdolność do skupiania ludzi wokół społecznych problemów i wyzwań, ale także umiejętności organizacyjne. Oprócz samego entuzjazmu i woli działania konieczne jest także właściwe podejście do strony formalnej projektu wolontariackiego. Każdy lider, zanim otrzyma środki na realizację wolontariackiej inicjatywy, mierzy się z planowaniem, organizacją oraz budżetowaniem przedsięwzięcia. By skutecznie prowadzić projekty wolontariacie przydatne są talenty organizacyjne i predyspozycje do współpracy z ludźmi, zdolność do pociągania ich za sobą wizją działań dla dobra społeczności i naszej planety. Lider nie może być samotnym wojownikiem. Przydatną cechą jest umiejętność przeciwdziałania podziałom, łagodzenia potencjalnych konfliktów. Konieczne jest także motywowanie, w ramach którego ma miejsce między innymi celebracja sukcesów, czas na podsumowania i wnioski. Podczas takich spotkań wszyscy wolontariusze mogą cieszyć się z tego, czego wspólnie dokonali, czerpać satysfakcję z fascynującej przygody pomagania innym, która niesie ze sobą wiele różnorodnych doświadczeń, wyzwań i nowych możliwości.

 

Od lidera zaczyna się pomysł. On jest inicjatorem. Buduje relacje z organizacjami non-profit oraz w zespole. Do jego zadań należy także identyfikowanie potencjału całej grupy, dostrzeganie talentów poszczególnych osób, a także pokonywanie barier i stereotypów odnośnie pomagania innym. U podstaw wolontariatu leży idea współpracy. Lider jest jednocześnie menedżerem projektu i afiliatorem procesu współdziałania.

Ogrom pracy wolontariuszy w Siemensie

Do skutecznej realizacji zadań w wolontariacie, oprócz pasji oraz motywacji do działania, konieczne są środki finansowe niezbędne do zakupu narzędzi i materiałów pomocnych w realizacji projektu. Doskonale funkcjonuje to w Siemensie, gdzie entuzjazm grupy ludzi wspierany jest finansowo przez firmę. Wsparcie grantowe ze strony organizacji przy pojedynczym projekcie może wynieść do 10 tys. złotych, z czego najwięcej przypada na aktywności proekologiczne.

 

Do tej pory zrealizowano w Siemensie około 150 projektów, których beneficjantami stało się około 10 tys. osób. Przy każdym z nich uczestniczyło od 2 do 50 osób. Wrażenie musi też robić łączna liczba ludzi zaangażowanych we wszystkie te przedsięwzięcia, obejmująca nie tylko samych pracowników, ale także osoby spoza firmy. Łącznie było to około 7000 osób. Jak mówią statystyki, średnie zaangażowanie w wolontariat na osobę wynosi 17 godzin rocznie. Na ten efekt końcowy, dzięki któremu dzieje się tak wiele dobrego, złożyło się zaangażowanie fantastycznych ludzi, czas i środki!

Stałymi grupami odbiorców pomocy wolontariuszy są osoby z niepełnosprawnościami oraz dzieci. Pojawiają się też inicjatywy związane z pomocą zwierzętom. Wolontariusze Siemensa często udają się w miejsca, gdzie potrzebne jest bieżące wsparcie, np. sprzątają w schroniskach dla zwierząt, budują, organizują wolny czas dzieciom i młodzieży, remontują, animują wydarzenia sportowe i artystyczne. Stałym elementem działań wolontariatu Siemensa jest pomoc fundacjom i stowarzyszeniom, ale także kołom gospodyń wiejskich i spółdzielniom socjalnym. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się inicjatywy proekologiczne, takie jak ogrody miejskie, pasieki, ogrody deszczowe oraz edukacyjne promujące nowe nawyki dbania o środowisko podczas akcji sprzątania lasów, rzek, czy warsztatów edukacyjnych z młodzieżą. W ramach działań prowadzony jest także wolontariat kompetencyjny, polegający na dzieleniu się wiedzą, szczególnie wartościową w przypadku inicjatyw prośrodowiskowych, ale także wspierającą osoby wykluczone zawodowo i społecznie w podnoszeniu kompetencji zawodowych, po to, aby mogły odważniej wejść na rynek pracy. 

Wolontariat daje bardzo wiele nie tylko pracownikom, ale także samej organizacji. Podejmując działanie w wolontariacie pracownicy stają się ambasadorami marki, pokazując, czym żyje organizacja i jakie wartości wyznaje. Inicjatywy te pozwalają wewnętrznie zintegrować całą firmę uwzględniając wspólne cele, również te społecznie użyteczne.

 

Podejmując działania wykraczające poza jeden dział, pracownicy mogą wyjść z „silosów”, którymi są ich wewnętrzne działy. Ważną korzyścią organizacji

z wolontariatu jest edukacja w zarządzaniu projektem nie tylko w wymiarze administracyjnym, ale pozwalająca także skuteczniej zarządzać ludźmi poprzez rozwinięcie interakcji w grupie. A co bezcenne, niepowtarzalna jakość komunikacji po wspólnie przeżytym projekcie wolontariackim jest już w zespole inna, pozostaje po nim już tylko ta lepsza energia!

W trosce o klimat i bioróżnorodność

Siemens Polska zwraca ogromną uwagę na kwestie ekologiczne, środowiskowe, wiążące się z bioróżnorodnością i ochroną klimatu. Obecnie te wartości jednoczą najwięcej pracowników zaangażowanych w wolontariat. Podejmowane są Inicjatywy edukacyjnie dotyczące zrównoważonego transportu, minimalizowania odpadów, obniżenia poziomu zanieczyszczeń, dbałości o ekologię poprzez między innymi budowę domków dla jeży oraz uli.

 

Ule ustawione zostały w pobliżu siedziby Siemensa, przy ulicy Żupniczej w Warszawie. To jeden z przykładów działalności wolontariatu, przyczyniający się do dbałości o bioróżnorodność miasta. Tereny przy kampusie firmy zapewniają pszczołom dogodne warunki do życia. Powstała z inicjatywy wolontariuszy łąka kwietna dla owadów zapylających, zapewnia pszczołom dostęp do nektaru. Pierwszy zbiór miodu o nazwie SIHONEY zrealizowany został w lipcu i stanowi stały element firmowej kuchni. Innym działaniem na rzecz naszej planety, mającym miejsce w tym roku, było sprzątanie Lasu Młocińskiego w Warszawie przez pracowników Siemensa oraz brzegu Wisły. Takich działań jest wiele, przy ich okazji dajemy przykład innym jak należy działać!

Kluczem jest wspólna pasja

Za każdym działaniem na rzecz ochrony środowiska, planety i społeczności stoi człowiek, jego zapał do działania i pasja. Na przykładzie Siemensa widać, że tych właśnie cech nigdy pracownikom nie brakowało. Mogą realizować się w otoczeniu osób o podobnych poglądach, którzy kochają to, co robią 

i wierzą, że nie ma rzeczy niemożliwych.

Programy wolontariackie pozwalają spełniać różne ludzkie potrzeby. Jedni pracownicy angażują się, bo są zmęczeni rutyną służbowych zadań i pragną spróbować czegoś nowego, zapobiec wypaleniu zawodowemu, inni chcą po prostu pożytecznie i w dobrym towarzystwie spędzić wolny czas, spotkać się 

z kolegami z pracy przy innych działaniach niż zwykle.

Tekst powstał w konsultacji z Izabelą Dyakowską, odpowiedzialną za wolontariat pracowniczy w Siemensie