Współtworzenie przedsiębiorstwa cyfrowego za pomocą portalu TIA

Od firmy rodzinnej do przedsiębiorstwa cyfrowego: innowacyjność była wpisana w DNA firmy Automha SpA przez cały okres jej istnienia – a częścią tego DNA była partnerska współpraca z Siemensem, która dziś umożliwia firmie Automha rozpoczęcie własnej transformacji cyfrowej w oparciu o portal Totally Integrated Automation.

Towary są dostarczane, odbierane i przechowywane, następnie kompletowane i pakowane, a na koniec wysyłane – przy czym wszystko odbywa się w sposób zautomatyzowany – bez udziału pracy ręcznej. To właśnie ta wizja zafascynowała Franca Togni, który w 1979 roku, w Bergamo na północy Włoch, założył firmę Automha S.p.A. – i ta fascynacja trwa do dziś. 

„Jesteśmy jedną z nielicznych firm, które są w stanie zaoferować kompletne rozwiązania magazynowe – co oznacza, że potrafimy zbudować ogromny kompleks, sięgający nawet 50 metrów wysokości i 150 metrów długości, który jest w stanie obsłużyć dziesiątki tysięcy palet, często składowanych w ekstremalnych warunkach, w temperaturze znacznie poniżej zera” – wyjaśnia Giuseppe Stefanelli, dyrektor generalny Automha.

 

Do tej pory firma uruchomiła ponad 300 rozwiązań magazynowych na całym świecie, działających w tak różnych obszarach, jak wyroby farmaceutyczne, realizacja zamówień, artykuły spożywcze, zarówno świeże, jak i mrożone, a ostatnio także rolnictwo wertykalne. „Każdy budowany przez nas magazyn jest wyjątkowy” – kontynuuje Giuseppe Stefanelli – „w pewnym sensie wszystkie nasze magazyny są produktami szytymi na miarę. Dlatego z natury rzeczy musimy działać w sposób innowacyjny. Myślimy inaczej, przewidując potrzeby naszych klientów i przygotowując rozwiązania w wymaganym terminie”.

Każdy budowany przez nas magazyn jest wyjątkowy. Dlatego musimy myśleć inaczej, przewidując potrzeby naszych klientów i przygotowując rozwiązania w wymaganym terminie
– Giuseppe Stefanelli, Prezes Zarządu, Automha S.p.A.

Partnerska współpraca w zakresie integracji rozwiązań

W swojej siedzibie w Bergamo firma Automha projektuje i rozwija innowacyjne rozwiązania w zakresie zautomatyzowanych systemów magazynowania.

 

Tak złożone i wyjątkowe projekty wymagają solidnego fundamentu, dodaje Walter Danne, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego firmy Automha: „Odkąd opracowaliśmy pierwszą automatyczną układnicę magazynową w 1997 roku, Siemens jest naszym partnerem w zakresie automatyki magazynowej i przemysłowej. Dzięki firmie Siemens mamy do dyspozycji wszystkie potrzebne nam opcje: szeroką ofertę sprzętu do automatyzacji i wyjątkowe możliwości w zakresie integracji poszczególnych urządzeń, co pozwala nam zintegrować i zarządzać wszystkimi systemami automatyki w ramach jednego spójnego rozwiązania, w tym w zakresie sterowania ruchem i zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji systemu magazynowania”.

  

  

Ten wysoki poziom elastyczności i integracji oznacza korzyści nie tylko dla firmy Automha, ale także dla operatora magazynu, potwierdza Walter Danne. Dzięki wykorzystaniu funkcji oferowanych przez portal Totally Integrated Automation, takich jak Safety Integrated, firma Automha może zapewnić niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa wszystkich swoich rozwiązań, a zastosowanie technologii opartej na falownikach w napędach pomaga znacząco obniżyć koszty eksploatacji oferowanych systemów magazynowych. „Jesteśmy w stanie zredukować i kontrolować szczytowe obciążenia silników – wszystkie te środki pomogły nam w niektórych przypadkach zmniejszyć zużycie energii w naszych rozwiązaniach nawet o 50%”, wyjaśnia Walter Danne. Co więcej, Automha może w sposób optymalny zapewnić zdalne wsparcie swoim użytkownikom w trakcie pracy, za pomocą narzędzia SINEMA służącego do zdalnej obsługi serwisowej.

 

Ta zintegrowana platforma do automatyzacji pomaga firmie Automha osiągnąć pełną poziomą integrację wszystkich zautomatyzowanych systemów i modułów oraz stanowi idealną podstawę do standaryzacji. Walter Danne kontynuuje: „Dzięki portalowi TIA jesteśmy w stanie oprzeć nasz projekt na zestandaryzowanych rozwiązaniach przy zachowaniu optymalnej elastyczności. Możemy określić optymalny sprzęt i oprogramowanie dla poszczególnych modułów i jednostek, co usprawnia cały nasz proces projektowania i inżynierii.”

  

Dzięki portalowi TIA jesteśmy w stanie oprzeć nasz projekt na zestandaryzowanych rozwiązaniach przy zachowaniu optymalnej elastyczności 
– Walter Danne, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego, Automha S.p.A.

Wytyczanie drogi do integracji technologii (systemów) operacyjnych (OT) i informatycznych (IT)

„Chociaż każde rozwiązanie jest wyjątkowe i niepowtarzalne, jesteśmy w stanie ponownie wykorzystywać know-how, które stworzyliśmy i wprowadziliśmy do naszych bibliotek. Takie podejście przynosi korzyści w całym procesie i ułatwia wybór najlepszych komponentów zapewniających spełnienie określonych wymagań” – mówi Marco Mazzucchelli, inżynier mechatronik w firmie Automha.

 

Posiadanie zestandaryzowanej platformy do automatyzacji znacznie ułatwia korzystanie z najnowocześniejszych narzędzi do wirtualizacji i testowania. Jest to szczególnie przydatne przy projektowaniu elastycznych rozwiązań, które można rekonfigurować w trakcie pracy, co jest wymogiem, z którym Automha coraz częściej się spotyka, mówi Marco Mazzucchelli:

 „W tym przypadku możemy wykorzystać symulację zastosowania naszych rozwiązań do identyfikacji wąskich gardeł lub problemów”. W tym celu Automha wykorzystuje symulację pracy instalacji do wykrywania wąskich gardeł, a dzięki zastosowaniu narzędzi SIMIT i NX MCD możliwe jest stworzenie cyfrowego bliźniaka maszyny. Cyfrowy bliźniak służy do weryfikacji rozwiązań (wariantów) projektowych i testowania oprogramowania do automatyzacji na bardzo wczesnym etapie realizacji projektu oraz umożliwia współtworzenie optymalnego rozwiązania technologicznego, mechanicznego i elektrycznego. „W rezultacie oszczędzamy dużo czasu, który wcześniej poświęcaliśmy na tworzenie prototypów i testowanie na etapie projektowania, a dzięki symulacji jesteśmy nawet o 35% szybsi” – mówi Marco Mazzucchelli.

 

Firma Automha opiera się na standardach współpracy swoich systemów za pośrednictwem sieci, przy wykorzystaniu komunikacji za pomocą sieci Profinet i wymiany danych w oparciu o standard OPC UA, zarówno w przypadku komunikacji maszyna-maszyna, jak i współpracy systemów operacyjnych (OT) i informatycznych (IT). Takie podejście pozwala firmie  Automha na łatwą integrację swojego rozwiązania z systemami pracującymi na poziomie planowania zasobów przedsiębiorstwa, zapewniając stopień przejrzystości, który istotnie doceniają operatorzy instalacji. „Nasi klienci wiedzą, jak dobrze funkcjonują ich magazyny, ponieważ uzyskują szczegółowe informacje na temat wszelkich problemów, jakie mogą napotkać oraz są w stanie monitorować wydajność poszczególnych procesów na wszystkich poziomach, w tym za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Dzięki temu mają zaufanie do naszych systemów” – wyjaśnia Giuseppe Stefanelli. „Generalnie, im więcej informacji dostarczamy, tym nasi użytkownicy są szczęśliwsi”.

Dzięki symulacji oszczędzamy dużo czasu, który wcześniej poświęcaliśmy na tworzenie prototypów i testowanie ich na etapie projektowania oraz jesteśmy nawet o 35% szybsi.
Marco Mazzucchelli, inżynier mechatronik, Automha S.p.A.

Współtworzenie rozwiązań w zakresie Przemysłowego Internetu Rzeczy

Automha nie zamierza na tym poprzestać. Firma opracowuje obecnie nowe rozwiązania, które sprawią, że jej systemy staną się jeszcze bardziej elastyczne, w tym rozwiązania oparte na robotyce i automatycznie sterowane pojazdy (AGV). Również w tym przypadku współpraca z Siemensem pomaga firmie Automha w szybkim wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań – na przykład dzięki wykorzystywaniu dedykowanych bibliotek do łatwego konfigurowania robotów w ramach programu automatyzacji lub w pracy nad rozwojem pojazdów AGV. Marco Mazzucchelli stwierdza: „Korzystanie z biblioteki SIMOVE znacznie przyspieszyło tworzenie prototypów pojazdów AGV i pomogło znacząco skrócić czas wprowadzania nowych produktów na rynek”.

 

Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie technologii Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), takich jak 5G. „Innowacje są wpisane w nasze DNA. Zawsze chętnie testujemy nowe technologie – i nie możemy się doczekać wdrożenia pierwszych rozwiązań IIoT w naszych instalacjach i systemach” – mówi Marco Mazzucchelli.