Wyłącznik nadmiarowoprądowy z pomiarem energii i komunikacją bezprzewodową? Tak! Nowa funkcjonalność aparatury modułowej Siemens

Bezpieczny wybór – teraz jeszcze mądrzejszy

Dotychczas zabezpieczenia instalacyjne niskiego napięcia służyły głównie do ochrony przewodów zasilających oraz urządzeń elektrycznych przed cieplnymi skutkami przepływu prądu, szczególnie podczas uszkodzenia. Wraz z rozwojem rodziny aparatury modułowej SENTRON firma Siemens stawia na rozszerzoną funkcjonalność – integrację funkcji pomiarowych oraz możliwość komunikowania się z nadrzędnymi systemami zarządzania energią w budynkach.

Ochrona i monitoring końcowych obwodów elektrycznych

Urządzenia zabezpieczające, wykorzystywane do ochrony instalacji elektrycznych, takie jak wyłączniki nadmiarowoprądowe (ang. MCB Miniature Circuit Breaker) czy detektory iskrzenia (ang. AFDD Arc Fault Detection Devices), zajmują ważne miejsce w całym systemie energetycznym, chroniąc nas jako końcowych użytkowników tych instalacji. W przypadku wystąpienia przeciążenia, zwarcia elektrycznego bądź zwarcia łukowego (potocznie nazywanego iskrzeniem), np. wskutek uszkodzenia przewodów bądź samych odbiorników elektrycznych, natychmiastowo wyłączają dany obwód spod napięcia. Eliminują tym samym niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru bądź porażenia prądem elektrycznym. 

Wraz z rozszerzeniem rodziny zabezpieczeń instalacyjnych SENTRON firma Siemens stawia na możliwość zdalnego monitorowania parametrów elektrycznych w obwodach końcowych, co docelowo daje możliwość przewidywania zakłócenia. Wcześniejsza predykcja umożliwia zareagowanie na zjawiska, które występują przed finalnym wyłączeniem napięcia. Takie działania zwiększają niezawodność oraz dostępność całej instalacji zachowując przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa. 

Inteligentny wyłącznik nadmiarowoprądowy 5SL6 COM

Oferta aparatury modułowej SENTRON uzupełniona zostaje o zabezpieczenia ze zintegrowanym pomiarem wielkości elektrycznych, takich jak: prąd, napięcie, moc, energia czy częstotliwość. Przykładem takiego urządzenia jest wyłącznik nadmiarowoprądowy 5SL6010-6MC, czyli klasyczna „eska” B10. Nie bez znaczenia jest gabaryt urządzenia – pomimo dodatkowych możliwości, aparat zachował dotychczasową wielkość jednego modułu montażowego (1 MM = 18 mm), co może być szczególnie ważne podczas modernizacji istniejących instalacji. 

 

Co dalej ze zmierzonymi parametrami? Pomiary wysyłane są za pomocą bezprzewodowej komunikacji opartej o protokół transmisji danych ZigBee do modułu akwizycji danych 7KN Powercenter 1000.

Przechwytywanie zmierzonych wartości – moduł 7KN Powercenter 1000

Parametry obwodów końcowych instalacji elektrycznej, mierzone przez zabezpieczenia wyposażone w funkcje pomiarowe, zbierane są przez moduł 7KN Powercenter 1000 (numer katalogowy: 7KN1110-0MC00) bez potrzeby stosowania dodatkowych przewodów, co zwiększa prostotę i czytelność w rozdzielnicy elektrycznej.  Do jednego modułu 7KN Powercenter 1000 możemy podłączyć bezprzewodowo 24 urządzenia zabezpieczające. 

Moduł ten komunikuje się z nadrzędnymi systemami zarządzania energią za pośrednictwem otwartego protokołu MODBUS TCP/IP, co daje szerokie możliwości implementacji urządzeń z rodziny SENTRONcom z systemami zarządzania budynkami różnych dostawców. Dane te mogą być wykorzystane zarówno do predykcji zakłóceń, mogących powodować wyłączenia zasilania (często niosące ze sobą straty finansowe w obiektach produkcyjnych), jak i do analizy zużycia energii elektrycznej w celu redukcji kosztów.

 

Lokalnie istnieje możliwość podglądu parametrów online zbieranych przez moduł akwizycji 7KN za pośrednictwem łączności Bluetooth oraz z wykorzystaniem aplikacji mobilnej SENTRON powerconfig mobile, dostępnej zarówno na systemy Android jak i iOS.  

Uruchomienie i parametryzacja za pomocą smartfona – aplikacja SENTRON powerconfig

Dedykowana do aparatury modułowej SENTRONcom aplikacja mobilna SENTRON powerconfig mobile wykorzystywana jest do uruchamiania instalacji opartej o zabezpieczenia z pomiarem i komunikacją. Łącząc się bezprzewodowo za pomocą Bluetooth bądź Wi-Fi z modułem akwizycji danych 7KN aplikacja daje możliwość prostego oraz szybkiego parowania zabezpieczeń końcowych – wykorzystuje się do tego celu skaner kodów QR (na froncie każdego urządzenia SENTRONcom znajduje się kod QR). 

Kolejną funkcją aplikacji jest ustawianie limitów mierzonych parametrów, np. prądu przeciążeniowego (dostępne dwa progi) czy temperatury aparatu. Przy osiągnięciu ustawionych limitów dany aparat wysyła alert wyświetlany w aplikacji mobilnej lub zewnętrznym systemie zarządzania energią obiektu. Tym samym daje czas operatorowi systemu na wdrożenie środków zaradczych zapobiegających awarii instalacji elektrycznej. 

 

Obok funkcji konfiguracji i parametryzacji aplikacja mobilna przedstawia pomiary w czasie rzeczywistym oraz proste wykresy mierzonych przez zabezpieczenia końcowe parametrów (tylko w przypadku połączenia z modułem akwizycji za pomocą Wi-Fi).

Zeskanuj QR code, aby pobrać aplikację na swój smartfon

App Store
Google Play

Inne aparaty SENTRONcom

Obok wspomnianych wyłączników nadmiaroprądowych 5SL6 COM oraz serwera akwizycji danych 7KN Powercenter1000 w skład rodziny SENTRONcom wchodzą jeszcze:

  1. przeciwpożarowy detektor iskrzenia (zabezpieczenie AFDD) 5SV6 COM,
  2. styki dodatkowe do aparatury modułowej 5ST3 COM (umożliwiają nadzór zdalny nad stanem klasycznych aparatów modułowych tj. wyłączników różnicowoprądowych 5SV3 / 5SV4 czy kombinowanych 5SU1 / 5SV1)

SENTRONcom - podsumowanie

Obecnie żyjemy w czasach dynamicznych zmian w zakresie rozdziału energii elektrycznej. Rosnąca liczba nieliniowych odbiorników energii, integracja instalacji elektrycznych z odnawialnymi źródłami energii czypojawiające się stacje ładowania pojazdów elektrycznych generują zakłócenia w sieci energetycznej, mogące powodować przerwy w dostawie energii, przekładające się na szkody ekonomiczne u odbiorców. Wraz z rosnącymi kosztami wytwarzania prądu rośnie zainteresowanie i świadomość odbiorców w zakresie możliwości optymalizacji zużycia energii elektrycznej. Wraz z zabezpieczeniami serii SENTRONcom z funkcjami pomiaru i komunikacji można monitorować stan instalacji elektrycznych oraz reagować na pojawiające się zakłócenia, eliminującpotrzebę wyłączania zasilania. Tym samym innowacyjne zabezpieczenia SENTORNcom są odpowiedzią na zmiany zachodzące w instalacjach elektrycznych.

Więcej informacji:

Inżynier ds. Rozwoju Sprzedaży  Łukasz Barton, Siemens

+48 795 503 929
lukasz.barton@siemens.com