Polski sektor produkcyjny pilnie potrzebuje cyfryzacji - wyniki raportu Siemensa ‘Digi Index 2020’

7 września 2020

Siemens przeprowadził badanie stopnia cyfryzacji polskich przedsiębiorstw produkcyjnych. Digi Index (Digital Enterprise Index) to uniwersalny wskaźnik określający poziom digitalizacji firmy. W 4-stopniowej skali produkcja w Polsce uzyskała 1,9 punktu, co wskazuje na pilną potrzebę wprowadzenia usprawnień w kierunku transformacji cyfrowej w kraju.

Digi Index Siemensa - barometr transformacji cyfrowej

  • Digi Index to nowy, uniwersalny wskaźnik stopnia cyfryzacji, opracowany przez Siemens Polska
  • W 4-stopniowej skali przedsiębiorstwa produkcyjne w Polsce uzyskały wynik poniżej 2 pkt
  • Wynik badania jest alarmujący – polska produkcja pilnie potrzebuje transformacji cyfrowej

    W pierwszej połowie tego roku Siemens przeprowadził badanie stopnia cyfryzacji polskich firm. Do pogłębionych wywiadów z respondentami posłużył m.in. algorytm Digital Enterprise Assessment opracowany przez specjalistów z chińskiego oddziału koncernu. Numeryczny wynik badania to Digi Index (Digital Enterprise Index) - uniwersalny wskaźnik pozwalający określić poziom digitalizacji firmy, danego sektora czy całej gospodarki.

    W premierowej odsłonie raportu digitalizacji firm Siemens Polska skupił się wyłącznie na krajowej produkcji. 
Nadchodzi era inteligentnego wytwarzania. Jak każda rewolucja stanowi ona wyzwanie tak dla ludzi, jak i dla biznesu. Dziś producenci na całym świecie mają spore trudności z określeniem, od czego zacząć i jak skutecznie przeprowadzić cyfrową transformację w swojej firmie. Właśnie po to stworzyliśmy Digi Index, żeby pomóc im w obraniu właściwej ścieżki tej innowacyjnej podróży
Dominika Bettman, prezeska zarządu i dyrektorka Digital Industries w Siemens Polska

Czym jest Digi Index, nowe narzędzie Siemensa?

Digi Index [Digital Enterprise Index] – to autorskie narzędzie opracowane przez Siemens Polska na bazie algorytmu stworzonego przez inżynierów Siemensa w Chinach. Adaptacja algorytmu z jednoczesnym komponentem badawczym pozwala na zastosowanie go w różnych regionach świata, dla różnych branż i przedsiębiorstw. Dzięki temu Digi Index stanowi uniwersalny punkt odniesienia w skali globalnej i umożliwia obiektywną ocenę poziomu digitalizacji.
 

W badaniu uwzględnia się 6 strategicznych obszarów, tj. planowanie, organizacja i administracja, integracja systemów, produkcja i działania operacyjne, zarządzanie danymi i zastosowanie procesów cyfrowych.
 

Skala Digi Index obejmuje od 0 do 4 punktów. Wynik poniżej 2 pkt. oznacza alarmująco niski poziom cyfryzacji – liderzy przemysłu 4.0 osiągają wartości powyżej 3.5 pkt.

Co oznacza ‘transformacja cyfrowa firm’? 

Digitalizacja to proces zarządzania firmą uwzględniający zbieranie i analizę danych, które prowadzi do zwiększenia produktywności, minimalizowania strat, nieplanowych przestojów w przedsiębiorstwie oraz do automatyzacji procesów okołoprodukcyjnych. O globalnej konkurencyjności firmy, branży czy gospodarki coraz częściej decydować będzie poziom digitalizacji określany za pomocą wskaźnika Digi Index: im wyższy wynik, szczególnie w kluczowych branżach wytwórczych, tym atrakcyjniejsze lokowanie produkcji w danym kraju. Tym samym transformacja cyfrowa firm jest jedną z dróg do stabilnego, zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki.

Wyniki badania digitalizacji firm Siemensa – jak je interpretować?

Badanie Siemensa wykazało, że polski przemysł produkcyjny wymaga pilnego przyspieszenia transformacji cyfrowej.
 

- Wymowne są niskie wyniki w zakresie udziału planowania strategicznego i niski jeszcze poziom inwestycji na rzecz wdrażania cyfrowej transformacji w pełnym zakresie, co skutkuje działaniami rozproszonymi i doraźnymi, ukierunkowanymi na uzyskanie szybkiego efektu - komentuje prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej

Z badań Siemensa wynika, że najwyższym stopniem digitalizacji produkcji w Polsce może pochwalić się branża maszynowa (2,2 pkt). Najsłabiej wypada natomiast sektor spożywczy (1,7 pkt).
 

‘Digi Index 2020’ pokazuje też, że polscy producenci pomimo niskiego stopnia cyfryzacji produkcji dostrzegają i doceniają korzyści z niej płynące. Pytani w trakcie badania o przewagi, jakie mają firmy inwestujące w digitalizację, najczęściej wymieniają usprawnienia procesów produkcji, redukcję kosztów oraz szybsze wprowadzanie produktu na rynek. Świadomość ta nie zawsze przekłada się jednak na podejmowanie aktywnych działań  zmierzających do szerszego uczestnictwa w cyfrowej transformacji przemysłowej.

– Raport Digi Index 2020 wykazał, że transformacja cyfrowa w polskim sektorze produkcyjnym wynika przede wszystkim bezpośrednio z potrzeb biznesowych. Na czele stoją potrzeby optymalizacji procesów (36 proc.), kosztów produkcji (35 proc.) oraz szybszego wprowadzenia produktu na rynek (20 proc.). Udowadnia to rzeczywistą wartość digitalizacji oraz pozwala na dokładne określenie stopy zwrotu inwestycji dla firm, które stoją jeszcze przed wdrożeniem cyfrowych rozwiązań – mówi Sebastian Lemieszek, Digital Transformation Advisor w Siemens Polska.

Digi Index – i co dalej?

Badanie stopnia digitalizacji firm przeprowadzone przez Siemensa, odzwierciedla stan polskiego sektora produkcyjnego i analizuje problemy stojące na jego drodze do innowacyjności na światowym poziomie. Polska pod względem digitalizacji firm jest w ogonie Europy – zajmuje 23. miejsce na 28 państw członkowskich, jak wynika z indeksu gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego DESI 2020. Tymczasem im bardziej zdigitalizowana i zrównoważona produkcja, tym stabilniejsza i bardziej konkurencyjna gospodarka. A co za tym idzie – atrakcyjniejsza dla inwestorów.
 

Pandemia COVID-19 i jej konsekwencje społeczno-gospodarcze przyspieszyły transformację cyfrową na świecie. Lockdown zmusił firmy w Polsce i na świecie do wprowadzenia zdalnego trybu pracy oraz wdrożenia działań, pozwalających utrzymać produkcję nawet w warunkach kryzysowych.
 

- Badanie Siemensa jest pewnego rodzaju fotografią stanu przed ogromną i nagłą zmianą uwarunkowań, w jakich zaczął funkcjonować biznes i społeczeństwo. Powtórzony Digi Index pokaże pasjonujące wyniki obrazujące intensyfikację digitalizacji w polskich firmach – podkreśla Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.

Badanie Digi Index 2020 potwierdziło, że rodzimym przedsiębiorstwom potrzebne było takie narzędzie diagnostyczne. Siemens zamierza je rozbudowywać i udostępniać, żeby sprawniej i skuteczniej digitalizować polską produkcję.

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter