Zmieniamy Polski Przemysł 2019

Polska energetyka w ogniu zmian - to jeden z tematów, budzących obecnie sporo emocji, omawianych podczas Forum Zmieniamy Polski Przemysł. W debacie udział wzięli przedstawiciele ministerstw Energetyki i Środowiska oraz przedstawiciele biznesu.  Jak zmienia się ten sektor, jakie korzyści i zagrożenia niosą za sobą nowe trendy w skali globalnej, ale również jaki będą miały efekt dla podatnika - oczekującego ekonomicznego efektu, jak również dla odbiorcy końcowego - oczekującego efektu ekologicznego?

Mariusz Kondraciuk, Dyrektor Branży Energy Management mówiąc o transformacji podkreślił znaczącą rolę w tym procesie rozproszonych źródeł energii i magazynów energii, wspomniał także o  odpowiednim zadbaniu i dostosowaniu infrastruktury sieciowej. Podkreślił również, jak ważne w tym procesie jest bezpieczeństwo zarówno energetyczne jak też cyberbezpieczeństwo. Mariusz Kondraciuk zwrócił także uwagę na aspekt czystego powietrza w kontekście wzrostu efektywności energetycznej i możliwości finansowania inwestycji w sektorze publicznym przez biznes.

Głównym przesłaniem, jakie wybrzmiało w trakcie panelu, był fakt, że polską gospodarkę czeka jeszcze długa droga w kierunku transformacji energetycznej. Zdaniem Janusza Steinhoffa, wicepremiera i ministra gospodarki w latach 1997-2001, problem elektroenergetyki jest jednym z najbardziej palących problemów polskiej gospodarki, a jego rozwiązanie będzie istotnie wpływało na jej konkurencyjność. Niezbędne są fundamentalne zmiany w strukturze nośników energii, odchodząc od paliw stałych (które będą coraz mniej opłacalne) na rzecz źródeł odnawialnych.

Wielokrotnie podczas panelu podkreślano znaczenie świadomości społecznego aspektu transformacji energetycznej oraz punktu widzenia samych odbiorców energii. Michał Motylewski z firmy Dentons podkreślał, że transformacja, w której uczestniczymy dotyczy każdej sfery funkcjonowania społeczeństwa. Potrzeba zatem regulacji opisujących celowość podejmowanych działań, opartych na wiedzy i oczekiwaniach odbiorców. Michał Kurtyka, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska również podkreślał znaczenie świadomości odbiorcy. Podkreślił, że jako konsument oczekuje rozwoju gospodarczego, a jako obywatel - czystości powietrza.

W podsumowaniu panelu przyznano istnienie konsensusu co do tego, iż należy podejmować racjonalne decyzje w sprawie transformacji energetycznej w perspektywie dłuższej niż 2030 rok. Zmiana miksu energetycznego w kierunku źródeł odnawialnych jest nieunikniona, choć jest to z całą pewnością proces długofalowy. ​

Subskrybuj nasz Newsletter

Bądź na bieżąco: wszystko co musisz wiedzieć o  elektryfikacji, automatyzacji i digitalizacji.