Znaczenie transferu i upowszechniania wiedzy dla rozwoju przemysłu

W czasach nieustannych i dynamicznych zmian przemysłu kluczową rolę odgrywa wiedza. Jak zadbać o jej odpowiedni przepływ pomiędzy firmami a instytucjami? Jak zapewnić odpowiedni do niej dostęp zarówno inżynierów, jak i managerów? O kwestii transferu wiedzy na rynek w dobie zmiennych uwarunkowań gospodarczych rozmawiamy z Cezarym Mychlewiczem, dyrektorem marketingu Digital Industries i Smart Infrastructure w Siemensie.

Jakie znaczenie dla rozwoju przemysłu ma transfer wiedzy?

W obecnym świecie – ogromne. W dobie Industry 4.0 zmiany postępują szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Wzorce kulturowe, które kiedyś determinowały sposób postrzegania kluczowych zagadnień, takich jak miejsce kobiet w przemyśle czy podejście do zielonej energii, zostają wypierane przez inne, bardziej nowoczesne i dostosowane do świata, w którym żyjemy – w dużej mierze scyfryzowanego, a jednocześnie niepewnego i ulotnego, co dobitnie pokazały ostatnie miesiące.
 

Nie da się przecenić wartości, jaką do rozwoju firm i całej gospodarki wnosi otwarty dialog jej przedstawicieli. Pozwala określać trendy i kierunki rozwoju przemysłu oraz budować świadomość konieczności wprowadzania zmian na drodze do gospodarki cyfrowej, szczególnie wśród przedsiębiorców MŚP. Wymiana wiedzy i doświadczeń ułatwia poszukiwanie najskuteczniejszych rozwiązań i zwiększa dynamikę rozwoju poszczególnych firm. Natomiast dialog pomiędzy przedstawicielami biznesu i instytucji państwowych ułatwia obieranie wspólnego kierunku działań dążących do rozwoju polskiej gospodarki. Przemysł 4.0 zdecydowanie wzmaga potrzebę tworzenia sieci powiązań między systemami nauki i biznesu.

Co tak naprawdę kryje się pod pojęciem transferu wiedzy?

W tym kontekście można go rozumieć zarówno jako upowszechnianie danego know-how, czyli umiejętności i doświadczeń empirycznych, jak i informacji wynikających z badań, opracowań czy rozważań teoretycznych. Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw jest ściśle związana z poziomem wiedzy pracowników i managerów. Transfer wiedzy to wszelkie aktywności pozwalające podnosić jej poziom wśród kadr, wspomagające ich umiejętność przekształcania idei w rzeczywistość i wprowadzania w życie rozwiązań przynoszących korzyści zaangażowanym podmiotom. Krótko mówiąc, to upowszechnianie na rynku wiedzy, która umacnia innowacyjność ludzi, którzy go tworzą. Tempo zmian zachodzących w przemyśle sprawia natomiast, że ta wiedza musi być nieustannie aktualizowana.

Jakie są zatem metody tego upowszechniania wiedzy na rynku?

Jednym ze sposobów transferu wiedzy na rynek, dostarczającym jednocześnie odpowiedni kontekst do dyskusji i nawiązywania relacji, są badania i raporty rynkowe. Forma ta sprawdza się jako jedno z narzędzi kreowania thought leadership, czyli budowania pozycji danej firmy jako lidera opinii na wybrany temat. Jest to dobry punkt wyjścia do inicjowania dialogu pomiędzy ekspertami, inżynierami, przedstawicielami instytucji państwowych i edukacyjnych. Dobrze skonstruowany, odpowiadający na kluczowe pytania danej branży raport może stać się podstawą publicznej debaty, upowszechniając jednocześnie wiedzę na istotne tematy.
 

Kolejna kwestia to zapewnienie odpowiedniego szkolenia zarówno pracownikom doświadczonym, jak i młodym ludziom wchodzącym dopiero na rynek pracy. Przemysł 4.0 potrzebuje kadr, które sprostają wyzwaniom związanym z jego modernizacją oraz cyfryzacją. Szacuje się, że w ciągu najbliższego dziesięciolecia będziemy świadkami automatyzacji ogromnej liczby czynności wykonywanych w przedsiębiorstwach, co wpłynie na zanikanie pewnych miejsc pracy i powstawanie nowych, wymagających innych kompetencji. W takiej sytuacji oczekiwania wobec inżynierów zmieniają się w tak samo szybkim tempie jak to, w którym powstają nowe technologie. Dlatego potrzebne są dedykowane im programy edukacyjne, wyrównujące niedopasowanie pomiędzy pędzącym rozwojem technologii a kompetencjami osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach.
 

Trzeci element, o jakim chciałbym wspomnieć, to utrzymywanie ciągłości transferu wiedzy niezależnie od sytuacji rynkowej. W obecnej rzeczywistości, kiedy spotkania i szkolenia face-to-face są znacznie utrudnione, a często wręcz niemożliwe, tego typu działania przenoszone są do środowiska cyfrowego. E-szkolenia nie są szczególnie nowym trendem, ale rok 2020 zdecydowanie zwiększył ich popularność, a jednocześnie wykazał, że mogą być równie efektywne, jak tradycyjne spotkania stacjonarne. Przemysł nieustannie się zmienia, dlatego proces edukacji i uczenia się nowych technologii musi postępować przez cały czas trwania kariery zawodowej, także – a może przede wszystkim – w warunkach kryzysu i niepewnej sytuacji na rynku. 

Jakie są przykłady praktycznych działań Siemensa w obszarze transferu wiedzy?

Dla Siemensa przykładem raportu sprawdzającego się jako podstawa publicznej debaty jest Smart Industry Polska – cykliczne badanie realizowane od 2016 roku, odpowiadające na ważne pytania stawiane przez polski przemysł. Jego celem jest inicjowanie dyskusji na tematy istotne z punktu widzenia cyfrowej transformacji i Przemysłu 4.0, szczególnie w kontekście potrzeb i wyzwań małych i średnich przedsiębiorstw. W przygotowanie kwestionariusza do badania od lat zaangażowane są instytucje państwowe, takie jak Ministerstwo Rozwoju. Ostatnio skupialiśmy się przede wszystkim na roli inżynierów we wprowadzaniu zmian w przedsiębiorstwach. Już niebawem opublikowana zostanie tegoroczna, piąta edycja raportu, w którym nadal diagnozujemy wyzwania polskiej gospodarki, szczególnie MŚP, w kontekście czynnika ludzkiego.

 

Siemens często angażuje się także w programy edukacyjne dla młodych ludzi, przyszłych inżynierów. Ostatnio zakończyliśmy trzecią edycję programu Inżynierki 4.0 wspierającego kobiety w zawodach technologicznych. Takie inicjatywy mają przygotowywać kolejne pokolenia do wchodzenia na rynek pracy w dobie Industry 4.0. Rolą, czy wręcz obowiązkiem liderów technologicznych jest otwarte i transparentne przekazywanie wiedzy młodym ludziom, wyrównywanie jej poziomu tam, gdzie system edukacji nie jest w stanie nadążyć za zmianami. Współpraca biznesu z edukacją to niezwykle ważny aspekt szeroko rozumianego transferu wiedzy na rynek.

 

Siemens posiada także swój cykl e-szkoleń, który rozpoczął się już w kwietniu, ledwie kilka tygodni po rozpoczęciu lockdownu. Szybkie przejście do formy online było dla nas kwestią priorytetową, aby zapewnić ciągłość w przekazywaniu wiedzy na rynek. Obecnie trwa jesienna edycja cyklu, w którym nasi eksperci przedstawiają szczegóły dotyczące rozwiązań i produktów Siemensa oraz sposobów ich wdrażania. Dodatkowo, wszystkie nagrania umieszczamy później w naszej Bibliotece szkoleń, dzięki której pozostają dostępne w formie swego rodzaju przemysłowego serwisu VOD.
 

To tylko przykłady podejmowanych przez nas inicjatyw. Mamy pełną świadomość tego, jak duże znaczenie w procesie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i ogólnie rozwoju gospodarczego ma wiedza i jej upowszechnianie. Firmy, które chcą nazywać się liderami swoich branż, powinny dążyć do tego, by inicjatyw, takich jak powyższe, było jak najwięcej, służą one bowiem wspólnemu celowi, jakim jest rozwój polskiej gospodarki.

 

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter 

Powiązane tematy