„Czym skorupka za młodu nasiąknie…”

2 października 2020

Jak warszawskie żłobki dbają o dobry klimat? Czy placówki zwracają uwagę na zdrowe odżywianie maluchów oraz przyjazną atmosferę i aktywne spędzanie czasu? Jak wynika z prac wysłanych na konkurs „Żłobki z klimatem” zarówno opiekunowie, rodzice, jak i same dzieci mają coraz większą świadomość ekologiczną.

– Troska o jakość opieki nad dziećmi, o "klimat" w warszawskich żłobkach publicznych i niepublicznych połączyła w tym projekcie 3 sektory: pozarządowy NGO, samorządowy i biznesowy. Wszystkim nam bowiem zależy na tym, aby placówki dla najmłodszych były miejscami bezpiecznymi i  bardziej pro-ekologicznymi – podkreśla Magdalena Skorupka, prezeska Towarzystwa „Ta Szansa” (jednego z organizatorów projektu), która jest też trenerką umiejętności miękkich oraz certyfikowaną Edukatorką Pozytywnej Dyscypliny. – Budowanie postaw proekologicznych wśród dzieci jest niezwykle istotne. To zadanie jest procesem długofalowym, więc warto zacząć już od najmłodszych lat, w myśl starego przysłowia „czym skorupka za młodu nasiąknie…” – dodaje. – Nasze stowarzyszenie od lat realizuje projekty, których celem jest rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, budowanie umiejętności emocjonalno-społecznych małych dzieci. Jesteśmy przekonani, że działania systemowe, w tym angażowanie się w projekty typu „Żłobki z klimatem”, są najlepszą formą profilaktyki i edukacji. 
 

Podobnego zdania jest Izabela Dyakowska, która jest koordynatorką Programu Wolontariatu Pracowniczego w firmie Siemens oraz prezeską Instytutu Wolontariatu Pracowniczego. – Tego rodzaju społeczne inicjatywy pracowników jak projekt „Żłobki z klimatem”, to dzisiaj dowód na to, że społeczna odpowiedzialność biznesu wymaga zaangażowania nas wszystkich. Nie chcemy tylko mówić o ważnych tematach, ale przede wszystkim pokazywać swój pozytywny wpływ poprzez osobiste zaangażowanie – tłumaczy. – Przy tym projekcie połączyła nas troska o młode pokolenie. Żłobki są szczególnym miejscem w naszych społecznościach, gdzie otaczamy troską najmłodszych, a misją nas dorosłych jest modelowanie własnym przykładem postaw i nawyków proekologicznych. Deklaracje dzisiaj to za mało. Liczy się nasza obecność i zaangażowanie, aby zmieniać świat na lepszy.
 

Ten projekt pokazał czym jest filozofia ekologiczna w tego typu placówkach i jak przekłada się ona na wprowadzane zmiany, najdrobniejsze nawet rozwiązania w zakresie czystego powietrza i wody, zdrowej żywności, segregowania odpadów czy klimatu emocjonalnego w jakim wzrastają maluchy. To nasza wspólna i najważniejsza obecnie „inwestycja społeczna”. Z perspektywy biznesu to szansa na pozytywny wpływ społeczny, na integrację pracowników wokół wspólnych wartości i połączenie filozofii pracy z filozofią w życiu osobistym. 


„Żłobki z klimatem”
to projekt realizowany przez wolontariuszy z firmy Siemens we współpracy z przedstawicielami Oddziału Terenowego Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” Warszawa Targówek oraz Urzędem m.st. Warszawy. Zakładał organizację konkursu fotograficznego pt. „Żłobki z klimatem”, którego celem było promowanie dobrych praktyk w zakresie dbałości o szeroko rozumiany klimat w żłobku.  Konkurs skierowany był do publicznych i niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, działających na terenie (i dotowanych ze środków) m.st. Warszawy. Zadaniem konkursowym było przesłanie zdjęć uwzględniających 5 kluczowych aspektów „Żłobka z klimatem” w zakresie: dbania o czyste powietrze, zdrową wodę, mądre zarządzanie odpadami, zdrowe odżywianie oraz przyjazną atmosferę i aktywne spędzanie czasu oraz opisanie codziennych praktyk placówki w tym obszarze.
 

Ideą konkursu była promocja dbałości o aspekty środowiskowe i nagradzanie takich działań oraz postaw, które wpisują się w ekologiczną edukację już od najmłodszych lat. Celem długofalowym  było zachęcenie żłobków do podejmowania starań o kształtowanie pro-ekologicznych postaw u dzieci oraz świadome eksponowanie swojego podejścia wobec rodziców, a także  Urzędu Miasta W-wy, który dotuje placówki.
 

Lista laureatów konkursu dostępna na stronie

Zapisz się na Newsletter

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz Newsletter