Automatyczny system parkingowy

Zrealizowany w apartamentowcu Kormoran automatyczny system parkingowy pozwala efektywniej wykorzystać przestrzeń pod zabudowę miejską

Wykonany przez firmę Stesar system automatycznego parkowania zapewnia zwiększoną liczbę miejsc postojowych, ułatwia adaptowanie przestrzeni miejskiej modernizowanych budynków oraz przyczynia się do wyższej dbałości o środowisko.

W nowoczesnym budownictwie coraz częściej znajdują zastosowanie systemy automatycznych parkingów, w których pojazd prowadzony przez kierowcę wjeżdża na specjalnie przygotowaną platformę, a następnie zostaje rozlokowany przez system automatyki, w ramach dostępnych miejsc dla samochodów.

Parkingi automatyczne sprawdzają się wszędzie tam, gdzie dostępna jest ograniczona przestrzeń do zabudowy. W strefach miejskich, w których z każdym rokiem dostęp dla samochodów jest limitowany, a więcej miejsca przeznaczanego jest dla pieszych, rowerzystów i zieleni, parkingi automatyczne zapewniają nieocenione korzyści
– mówi Dariusz Staszewski, Prezes zarządu Kormoran Sp. z o.o

Automatyczne parkingi są idealnym rozwiązaniem zwłaszcza w miejscowościach z gęstą zabudową, wynikającą z zaszłości historycznych, uniemożliwiającą tworzenie parkingów na otwartej przestrzeni. Przykładem jest Świnoujście, w którym starsze budynki zagospodarowywane są pod nowe inwestycje. Jednocześnie, w nowym budownictwie konieczne jest spełnienie wymogów związanych z zachowaniem liczby miejsc parkingowych, adekwatnej do liczby oddanych do użytku lokali. Wszędzie tam, parking automatyczny, w porównaniu do parkingów podziemnych, odznacza się korzystniejszymi parametrami kosztowymi.

Integratora, który wykonałby na naszym osiedlu parking automatyczny, poszukiwaliśmy początkowo za granicą. Jednak warunki zaproponowane przez firmy chętne do realizacji inwestycji okazały się nie do zaakceptowania. Dlatego zwróciliśmy się do Siemensa z prośbą o wskazanie dostawców krajowych. Z poleconych przez Siemensa rozwiązań, właśnie to zaproponowane przez Stesar, okazało się najlepsze
– wspomina Dariusz Staszewski.

Prace nad realizacją apartamentowca rozpoczęły się w 2019 roku, a już w 2020 zapoczątkowana została budowa automatycznego parkingu, trwająca łącznie nieco ponad rok. W marcu 2022 roku system parkingowy został ostatecznie oddany do użytku.

Jak działa automatyczny system parkingowy?

Dwupoziomowy, platformowy parking w apartamentowcu Kormoran przeznaczony jest dla 24 pojazdów. Samochody wjeżdżają na platformę, która przemieszczana jest następnie automatycznie po konstrukcji parkingu. Rozwiązanie to pozwala na garażowanie pojazdów o maksymalnej długości ponad 5 metrów, wysokości do 2 metrów i wadze do 2,6 tony.

 

Proces parkowania pojazdu trwa niezwykle krótko, a przy tym jest on intuicyjny i łatwy w obsłudze przez użytkownika. Kierowca wjeżdża na wskazane miejsce i w trakcie manewru widzi na ekranie, czy prawidłowo umieścił na platformie pojazd do zaparkowania. Następnie opuszcza przestrzeń przeznaczoną na samochód i na ekranie użytkownika potwierdza zaparkowanie pojazdu. Po tej czynności nic więcej nie musi już robić.

 

Równie prosty jest odbiór pojazdu z parkingu. Czas dostarczenia samochodu do punktu, gdzie czeka na niego właściciel, zależy od tego, w którym miejscu parkingu znajduje się pojazd. Czas oczekiwania nie powinien jednak przekroczyć 5 minut. Możliwe jest również skrócenie tego okresu, jeżeli użytkownik użyje aplikacji mobilnej i wprowadzi w niej informację, o której godzinie zamierza wyjechać z parkingu. W tym przypadku czas oczekiwania będzie skrócony do minimum lub pojazd będzie już czekał na właściciela.

Wdrożenie automatycznego systemu parkowania w apartamentowcu Kormoran

Rozwiązanie zostało dostosowane do potrzeb inwestora, wkomponowane w projekt budynku. W stosowanych przez Stesar projektach koncepcja funkcjonowania parkingu automatycznego jest wszędzie taka sama. Za każdym razem wymaga ona jednak dopasowania do warunków zabudowy.
W trakcie wdrożenia konieczne było między innymi dostosowanie sterowania nowych falowników do potrzeb naszego rozwiązania. Udało się to zrealizować dzięki efektywnemu wsparciu ze strony Siemensa, za co należą się tej firmie wielkie podziękowania. Siemens pomagał nam również w konfiguracji swoich najnowszych urządzeń do instalacji. Wiele wyzwań wiązało się z koniecznością pracy w warunkach pandemii, która wpływała m.in. na łańcuchy dostaw i opóźnienia
– mówi Marcin Albetzki, Prezes Zarządu Stesar.

W rozwiązaniu wykorzystane zostały m.in. silniki Siemensa oraz elementy sterowania nimi, takie jak falowniki i styczniki. Za kontrolę automatyką odpowiada sterownik SIMATIC S7-1500. Inżynierowie Stesar korzystali ze zintegrowanego środowiska programowego TIA Portal.

Platforma TIA Portal pozwala na integrację komponentów automatyki przemysłowej, co ułatwia realizację koncepcji Przemysłu 4.0 we wszystkich rodzajach wdrożeń. TIA Portal umożliwia inżynierom i projektantom efektywną automatyzację i optymalizację procesów uruchamiania oraz użytkowania oprogramowania
– mówi Sławomir Szymków z Siemensa. 
Tworzone na potrzeby projektu elementy i struktury oprogramowania zaprojektowane zostały w taki sposób, by można je było wielokrotnie wykorzystywać w kolejnych rozwiązaniach
– mówi Marcin Albetzki.

Zastosowane w projekcie wyposażenie uzupełniają m.in. urządzenia do identyfikacji RFID, aparaty elektryczne oraz dostarczane także przez Siemensa oprzyrządowanie do dystrybucji mocy. Do komunikacji z użytkownikiem służą panele HMI, dlatego Stesar zaopatrzył się w egzemplarze rezerwowe, na wypadek awarii tych komponentów.

Bezpieczeństwo użytkowników jest najważniejsze

Bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem we wszystkich elementach infrastruktury, z którymi człowiek wchodzi w interakcje, dlatego także w przypadku automatycznego parkingu żadne kompromisy w tej kwestii nie były brane pod uwagę.
Zrealizowany przez nas parking automatyczny został odebrany przez Urząd Dozoru Technicznego, przechodząc te badania bez uwag. Na system bezpieczeństwa w tym rozwiązaniu składają się m.in. kurtyny bezpieczeństwa zainstalowane w bramie szybu windy, czyli w miejscu, w którym pojazd wjeżdża. Każde przecięcie kurtyny powoduje natychmiastowe zatrzymanie systemu, co chroni ludzi przed zdarzeniami niebezpiecznymi
– mówi Marcin Albetzki.

Istotnym zabezpieczeniem, mającym na celu sprawdzenie, czy w miejscu przeznaczonym do parkowania nie znajduje się człowiek, są czujniki ruchu. Dostępne są także przyciski bezpieczeństwa, którymi użytkownik w każdej chwili może zatrzymać działanie elementów mechanicznych podczas procesu parkowania. Marcin Albetzki wskazuje także na inne ważne aspekty ochrony ludzi korzystających z automatycznego parkingu:

Pomimo że rozwiązanie jest automatyczne, pewne czynności realizowane są przez człowieka. Konieczne jest zatem m.in. zapobieganie błędom ludzkim. Zostało to zrealizowane w taki sposób, że system na ekranie podpowiada użytkownikowi czynności, które ma wykonać, takie jak np. złożenie lusterek, zamknięcie drzwi, weryfikacja, czy w samochodzie nie znajdują się osoby itd.
– tłumaczy Marcin Albetzki.

Korzyści z automatycznego garażowania pojazdów

Do najważniejszych korzyści wynikających z automatycznych parkingów należą:

  • Oszczędność miejsca na osiedlach i w przestrzeni miejskiej
  • Zwiększenie liczby miejsc postojowych
  • Możliwość adoptowania projektowanych parkingów automatycznych do modernizowanych budynków
  • Większa przepustowość w porównaniu do klasycznych parkingów przekładająca się na skrócenie czasu parkowania i odebrania pojazdu z parkingu
  • Walory ekologiczne. Rozwiązanie pozwala zmniejszyć ilość generowanych spalin, co przyczynia się do poprawy jakości powietrza w mieście.

Dzięki połączeniu automatycznego parkingu z aplikacją mobilną możliwe jest także lepsze zagospodarowanie posiadanych miejsc parkingowych. Tworzony jest w ten sposób nowy model biznesowy umożliwiający wynajmowanie parkingu i zarabianie przez właścicieli na udostępnionych innym użytkownikom miejscach postojowych.

Kolejną, istotną zaletą jest bezpieczeństwo samochodów. Dzięki automatyzacji procesu parkowania eliminowane jest ryzyko zarysowania karoserii samochodu oraz ryzyko jego kradzieży. Rozwiązanie to jest także efektywniejsze czasowo. Użytkownik traci realnie mniej czasu, parkując swój samochód automatycznie, niż gdyby to robił w sposób tradycyjny, w którym kierowcy często oczekują na wjazd, bądź wyjazd z parkingu
– zauważa Dariusz Staszewski.

Plany na przyszłość

Zrealizowany projekt jest według wizji Dariusza Staszewskiego dopiero początkiem rewolucji parkingowej w Świnoujściu oraz innych polskich miastach.
Eksploatacja obiektu przez użytkowników osiedla już się rozpoczęła. Z czasem zdobywać będziemy coraz więcej informacji i parametrów przydatnych przy kolejnych inwestycjach. Realizowany przez nas projekt na osiedlu Apartamenty Kormoran traktujemy jak przedsięwzięcie pilotażowe parkingu dla miasta Świnoujście
– twierdzi. 

Projekt parkingu automatycznego dla miasta Świnoujście pokazany został na konkursie odbywającym się w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na SGH. Został tam doceniony i wyróżniony przez jury. Żywy przykład funkcjonującego i przynoszącego realne korzyści mieszkańcom automatycznego parkingu na osiedlu Apartamenty Kormoran z pewnością przysłuży się do popularyzacji rozwiązania i do kolejnych udanych realizacji tego rodzaju projektów.

Tematyka automatycznych systemów parkingowych dopiero rozwija się w Polsce i na świecie. W naszym kraju mamy dosłownie kilka takich rozwiązań. Jedno jest pewne, że jest to przyszłość i to bardzo niedaleka
puentuje Marcin Albetzki.