Projektowanie konstrukcji maszyn przy pomocy cyfrowego bliźniaka

Firma manroland Goss skraca czas projektowania i uruchamiania maszyn dzięki zastosowaniu cyfrowego bliźniaka

Wyzwania

Wydajność, jakość i koszty

Obecnie w branży poligraficznej ma miejsce wzmożona konsolidacja i występuje silna presja konkurencyjna, co oznacza, że producenci maszyn drukarskich muszą sprostać większym wymaganiom niż kiedykolwiek przedtem. Coraz mniejsze wielkości produkowanych partii i związane z tym częste zmiany w produkcji wymagają możliwie najkrótszych czasów rekonfiguracji urządzeń, nie tylko w przypadku druku na opakowaniach. Jednocześnie operatorzy wymagają niezmiennie wysokiej jakości druku i maksymalnej niezawodności systemów przy zoptymalizowanych kosztach. Bardzo złożone systemy muszą być gotowe do pracy w środowisku produkcyjnym w możliwie najkrótszym czasie, a następnie pracować szybko i niezawodnie przez długi okres. Aby utrzymać odpowiedni poziom konkurencyjności, niezbędne jest usprawnienie prac rozwojowych i wdrożeniowych oraz skrócenie czasu uruchamiania produkcji.

Spójny standard automatyzacji dla nowych i starychrozwiązań

Oprócz samej maszyny drukarskiej, kompleksowe rozwiązania poligraficzne obejmują również różne systemy do obróbki wstępnej (pre-processing) i końcowej (post-processing). Czasami poszczególne systemy pochodzą od różnych producentów i muszą być zintegrowane w doskonale funkcjonującą całość. Wymaga to spójnego, ujednoliconego standardu automatyzacji zarówno dla nowych systemów, jak i dla licznych systemów modernizowanych.

 

Szybkie dochodzenie do maksymalnej wydajności

Rozbudowane systemy poligraficzne można skonfigurować i uruchomić tylko na miejscu instalacji, w lokalizacji użytkownika. Celem tego procesu jest zapewnienie sprawnego uruchomienia produkcji i szybkie osiągnięcie założonej wydajności i niezawodności systemu.

Zmniejszenie nakładu pracy dzięki stosowaniu standardów

Większa liczba interfejsów oznacza podwyższone nakłady pracy. Każdy, kto kiedykolwiek musiał integrować wiele rozwiązań pochodzących z różnych obszarów, docenia wartość skoordynowanych komponentów do automatyzacji pochodzących z jednego źródła. Celem całego procesu musi być zapewnienie efektywności prowadzonych działań, poczynając od zakupu, po zarządzanie częściami zamiennymi.

Informacje na temat firmy manroland Goss

Oferowana na światowym rynku technologia druku zwojowego (rolowego) offsetowego

Firma manroland Goss jest wiodącym dostawcą technologii druku zwojowego (rolowego) offsetowego przeznaczonej do wszelkich zastosowań, poczynając od druku gazet, po druk reklam i opakowań. Firma mającą swoją siedzibę w Augsburgu stosuje podejście kompleksowe, obejmujące cały okres eksploatacji (cykl życia) systemów: poczynając od gospodarki materiałowej, aż po produkt gotowy do wysyłki, od prac rozwojowych po obsługę serwisową.

 

Producent maszyn drukarskich od ponad 20 lat polega na oferowanych przez firmę Siemens rozwiązaniach do automatyzacji, zarówno sprzętowych, jak i programowych – a w przyszłości będzie opierał się prawie wyłącznie na rozwiązaniach firmy Siemens w tym zakresie. Jednocześnie producent ten korzysta z doskonałej znajomości branży przez swojego dostawcę sprzętu oraz zapewnianej w skali globalnej dostępności części zamiennych i obsługi serwisowej.

 

Najnowszym kamieniem milowym na wspólnej drodze do przyszłości jest wejście w cyfryzację (digitalizację) procesów rozwojowych, projektowanie wirtualne, symulację i optymalizację poszczególnych urządzeń i procesów, aż po wirtualne uruchamianie rozwiązań realizowane we własnym zakresie.

 

Dla nas współpraca z firmą Siemens zawsze była gwarancją uzyskania dostępu do wysokowydajnych rozwiązań w zakresie automatyzacji. Udane wejście w cyfryzację (digitalizację) stanowi klucz do sukcesu w przyszłości.
Franz Kriechbaum, Dyrektor Zarządzający w firmie manroland Goss
Rozwiązanie

W przyszłość z cyfryzacją (digitalizacją)

Firma manroland Goss rozpoznała znaki czasu i obecnie opracowuje komponenty systemów peryferyjnych przeznaczone do zastosowania w całkowicie cyfrowym obiegu pracy (dokumentów). Pierwszym zastosowaniem tych rozwiązań w praktyce jest obejmujący kilka wózków, sekcje przenośników taśmowych oraz obrotnice, system transportu rolkowego, służący do obsługi jednego lub więcej zespołów drukujących.

Od modelu 3D do cyfrowego bliźniaka

Pierwszym krokiem w kierunku cyfrowego bliźniaka jest zaimportowanie modelu 3D instalacji do oferowanego przez firmę Siemens systemu NX Mechatronics Concept Designer oraz „kinematyzacja” odpowiednich elementów. To rozwiązanie służy między innymi do zwymiarowania napędów, określenia właściwości kinematycznych i dynamicznych, zdefiniowania obszarów kolizji oraz symulacji sekwencji ruchu.

PLCSIM Advanced umożliwia stosowanie wirtualnych sterowników PLC, co pozwala w wygodny sposób testować i optymalizować przeznaczone dla nich oprogramowanie oraz z wyprzedzeniem uruchamiać wirtualnie rozwiązanie do automatyzacji. Platforma symulacyjna SIMIT umożliwia również włączenie do symulacji fizycznych sterowników SIMATIC lub urządzeń HMI.

Praca równoległa

Podejście cyfrowe zmienia konwencjonalny, sekwencyjny proces tworzenia rozwiązań i umożliwia równoległą pracę nad projektem z udziałem wszystkich uczestników procesu: projektantów, inżynierów mechaników i elektryków, a także programistów.

Teraz zadanie polega na zinternalizowaniu cyfrowego obiegu pracy (workflow), jego doskonaleniu oraz wykorzystaniu przy tworzeniu przyszłych rozwiązań.

Druk zwojowy (rolowy) offsetowy z najwyższą prędkością

Seria maszyn offsetowych Varioman została zaprojektowana jako platforma, której rdzeń stanowią ekonomiczne, zmiennoformatowe, offsetowe urządzenia drukujące. W zależności od potrzeb rozwiązanie umożliwia zintegrowanie urządzeń wklęsłodrukowych, fleksograficznych i innych, dzięki czemu platforma jest bardzo uniwersalna. Dostrzegli to również zarządzający nową fabryką opakowań mrożonek, gdzie w głównym obszarze produkcji zainstalowano system „Varioman c:line”, umożliwiający nadruk na kartonach. Przy prędkości taśmy na poziomie 400 m/min i szerokości zwoju do 1 300 mm linia będzie drukowała ponad 2 500 pudełek do pizzy na minutę. Możliwość zmiany motywu drukowanego na pudełkach w czasie poniżej czterech minut sprawia, że nawet produkcja mniejszych partii staje się ekonomiczna.

Technologia automatyzacji z jednego źródła

Ważną rolę odgrywa również koncepcja automatyzacji stworzona w 2020, która opiera się na oferowanej przez firmę Siemens zintegrowanej technologii sterowania i napędu. Podstawowymi elementami tej platformy są niezawodne sterowniki SIMATIC S7-1500F, służące do sterowania sekwencjami operacji i urządzeniami drukującymi, sterownik ruchu niższego poziomu zapewniający wysoce precyzyjne i dynamiczne sterowanie ruchem oraz sprawdzone przemienniki częstotliwości SINAMICS S120 i SINAMICS S210. Te ostatnie przeznaczone są do pracy z charakteryzującymi się szczególnie zwartą konstrukcją serwonapędami SIMOTICS S-1FK2, które dzięki systemowi One Cable Connection mogą być szybko montowane nawet w ciasnych przestrzeniach zespołów drukujących. Zapewniające wizualizację lokalną urządzenia SIMATIC HMI stanowią uzupełnienie konfiguracji systemu przygotowanego do rozbudowy w przyszłości. Dostępna na TIA Portal zintegrowana funkcjonalność umożliwiająca projektowanie wszystkich komponentów zapewnia połączenie wszystkich tych funkcji.

Mniejszy nakład pracy dzięki zastosowaniu rozwiązania Safety Integrated

Procesor SIMATIC F-CPU i moduły fail-safe rozproszonego systemu WE/WY SIMATIC ET 200SP integrują funkcje standardowe i zabezpieczenia w ramach jednego urządzenia lub konfiguracji. Dzięki temu nie jest potrzebny, poprzednio stosowany, oddzielny system kontroli bezpieczeństwa, a nakład prac związanych z okablowaniem jest znacznie mniejszy. Ponadto, rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa oparte na oprogramowaniu są znacznie bardziej elastyczne i ich wdrażanie jest szybsze.

Korzyści dla klienta

Czas trwania procesu uruchomienia systemu na miejscu instalacji jest prawie o połowę krótszy

Szybciej i bezpieczniej dzięki zastosowaniu cyfrowego bliźniaka

Zwinny cyfrowy obieg pracy (workflow) zapewnia znaczne oszczędności czasu, a co za tym idzie obniżenie kosztów.

 

Już na wczesnym etapie prac rozwojowych iteracyjny proces pozwala eliminować błędy przy niewielkim nakładzie pracy, dzięki czemu programy o znacznie wyższym stopniu dojrzałości niż poprzednio pozwalają na skrócenie rzeczywistego czasu uruchomienia systemu. Nawet w ramach pierwszego projektu cyfryzacji (digitalizacji), o nazwie „Transport rolkowy”, programiści przewidują możliwość skrócenia czasu uruchomienia systemu z 20 - 25 osobo-tygodni o co najmniej 10 osobo-tygodni. To oznacza, że potrzebny czas jest prawie o połowę krótszy w porównaniu z procedurą konwencjonalną, a proces uruchomienia produkcji jest znacznie bardziej bezpieczny.

 

Takie rozwiązanie pozwala również obniżyć poziom ryzyka i przyspieszyć proces doprowadzenia do niezawodnej pracy urządzeń drukujących w środowisku produkcyjnym. Ponadto, symulacja pozwala na uproszczone porównywanie różnych rozwiązań. W tym przypadku udało się zweryfikować, że preferowane rozwiązanie będzie w stanie w sposób niezawodny zapewnić uzupełnianie rolek.

 

W ogólnym przypadku, cyfrowy bliźniak umożliwia również prowadzenie szkoleń, dzięki czemu personel zajmujący się obsługą serwisową (utrzymaniem) oraz operatorzy mogą być szkoleni w dowolnym czasie, z dala od bieżącej produkcji. Takie rozwiązanie otwiera również zupełnie nowe możliwości w zakresie działań związanych ze sprzedażą.

Mówiąc konkretnie, spodziewamy się skrócenia czasu uruchomienia systemu wynoszącego 20 - 25 osobo-tygodni o co najmniej 10 osobo-tygodni, nawet w przypadku pierwszego projektu digitalizacji.
Roland Schmidberger, Kierownik Działu Rozwoju Oprogramowania w firmie manroland Goss

Technologia z jednego źródła

Dzięki wprowadzonej w 2020 roku nowej koncepcji automatyzacji, manroland Goss będzie w przyszłości polegać prawie całkowicie na sprzęcie i oprogramowaniu oferowanym przez firmę Siemens. Takie rozwiązanie zmniejsza nakłady przedsiębiorstwa w całym okresie eksploatacji instalacji. Począwszy od możliwości zaopatrywania się u jednego dostawcy, poprzez zintegrowany proces projektowania wszystkich komponentów za pomocą narzędzia TIA Portal i diagnostykę w trakcie eksploatacji, aż po gwarancję zapewnienia dostaw części zamiennych na całym świecie.

Ponadto, w przypadku tak dużego partnera, jakim jest firma Siemens, plany dotyczące takich tematów jak standaryzacja nowych technologii  opracowywane są przynajmniej z rocznym wyprzedzeniem, dzięki czemu możemy wcześniej wdrożyć odpowiednie produkty i czerpać z nich korzyści.
Thomas Stoll, Wiceprezes ds. Zakupów, manlorand Goss