Cyfryzacja produkcji w Polsce wystartowała z bloków

Polski sektor produkcyjny znacząco przyspieszył wdrażanie cyfrowych rozwiązań. Wskazują na to wyniki najnowszej, 3. edycji raportu DIGI INDEX, który tworzony jest przez Siemensa od 3 lat. W 2022 r. wskaźnik wzrósł z 1,8 do 2,4 pkt. Wynik ten – mimo wciąż relatywnie niskiego stopnia cyfryzacji – jest bardzo pozytywnym sygnałem. Dowodzi, że większość badanych firm przeszła już z etapu przygotowań do tworzenia podstaw cyfryzacji. 

·       Wskaźnik DIGI INDEX 2022 wzrósł aż o 0,6 pkt. z 1,8 pkt. w 2021 r. do 2,4 pkt. w 2022 r.

·       39,3% firm zamierza zwiększyć budżet przeznaczony na cyfryzację w najbliższych 12 miesiącach

·       70% firm deklaruje, że inwestuje w digitalizację i jest w stanie dokładnie określić procent nakładów na ten cel

·       Zarządzanie danymi ma największy wpływ na uzyskaną wartość wskaźnika

·       Brak finansowego wsparcia wskazywany jest jako główna bariera dla wdrażania transformacji i digitalizowania swoich         zakładów (53,3%)

Raport DIGI INDEX w 4-punktowej skali określa digitalizację branż: Machinery, Chemistry&Pharmacy, Automotive oraz Food&Beverages. Rezultat poniżej 2 pkt. oznacza bardzo niski, nawołujący do pilnych wdrożeń, wynik. Przez ostatnie dwa lata mieliśmy do czynienia właśnie z taką sytuacją. W tym kontekście wzrost do poziomu 2,4 pkt. napawa optymizmem. 

Nasze badanie jednoznacznie potwierdza rosnącą świadomość korzyści wynikających z transformacji cyfrowej. Postrzegane są one jako konieczne dla rozwoju, ale mogą okazać się wręcz niezbędne do przetrwania firm działających w bardzo niestabilnych realiach biznesowych. Warto podkreślić, że badanie przeprowadzone zostało w szczególnym momencie – kiedy rosnąca koniunktura, napędzana powolnym wychodzeniem z pandemicznego kryzysu, została zakłócona wojną w Ukrainie. Tegoroczne wskaźniki DIGI INDEX wprost wskazują, że niepewność rynkowa wcale nie wpłynęła negatywnie na stosunek do digitalizacji. Wręcz przeciwnie – pogłębiła jedynie zainteresowanie rozwiązaniami stanowiącymi podstawy przemysłu 4.0
powiedział Maciej Zieliński, prezes zarządu (CEO) oraz dyrektor Digital Industries w Siemens Polska

Firmy produkcyjne chętniej inwestują w cyfryzację

W 2022 r. 70% firm deklarowało, że inwestuje w digitalizację i jest w stanie dokładnie określić procent nakładów na ten cel. Oznacza to ogromny wzrost w porównaniu do poprzedniej edycji, kiedy takich odpowiedzi było zaledwie 28%. Co więcej, z tegorocznych badań wynika, że 39,3% firm zamierza zwiększyć budżet przeznaczony na cyfryzację w najbliższych 12 miesiącach. W 2021 r. tak odpowiedziało 16% respondentów. Z kolei 34,7% chce obecnie utrzymać go na dotychczasowym poziomie (68% w 2021 r.).

Rosnąca świadomości korzyści

Producenci twierdzą, że główne przewagi, jakie daje cyfryzacja, to wyższa wydajność, a finalnie również oszczędności dla spółki. Inwestujący w digitalizację zyskują też większe bezpieczeństwo, wyższą jakość produktu i znacznie większe możliwości wprowadzania nowych, innowacyjnych rozwiązań. Z kolei główną barierą dla digitalizacji firm jest brak finansowego wsparcia. Warto pamiętać, że wewnętrzny audyt pozwoli firmom określić swoje potrzeby i teoretyczne starty wynikające z aktualnych procesów. Dzięki współpracy w tej kwestii z dostawcą cyfrowych rozwiązań możliwe jest oszacowanie ROI. Na tym etapie przedsiębiorstwa często dowiadują się o tym, że inwestycja sama się sfinansuje w akceptowalnym okresie.

Okres całego, trzyletniego badania miał charakter wysoce wyjątkowy; przypadł na czas wielopoziomowych, rozległych zakłóceń funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, w swojej skali niemających odpowiednika w ostatnich kilkudziesięciu latach, spowodowanych globalną pandemią koronawirusa. To radykalnie zmieniło warunki funkcjonowania i perspektywę strategiczną analizowanych sektorów i firm. Trudność generalnej oceny tego wpływu wynika też stąd, że jest on zapewne różny dla każdego z czterech opisywanych obszarów gospodarki. Autorzy Raportu zdają sobie z tego sprawę 
powiedział prof. dr hab. Piotr Płoszajski, Katedra Teorii Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa. 

Duże firmy częściej wdrażają digitalizację

Cyfryzacja rozwija się znacznie szybciej w dużych firmach. Przedsiębiorstwa zatrudniające 150-249 pracowników istotnie częściej deklarują, że transformacja cyfrowa jest wdrażana. Z kolei mniejsze zakłady (100-149 pracowników) oraz firmy, które działają tylko w kraju, oceniają, że budżet przeznaczony na wdrożenie cyfrowej transformacji w firmie ma raczej niski priorytet.

Digitalizacja w czasach niepewności rynkowej

Badanie DIGI INDEX przeprowadzone zostało w wyjątkowo burzliwym okresie, kiedy to próba szybkiego odrabiania strat wynikających z pandemii COVID-19 została dodatkowo poddana wpływowi czynników wynikających z ataku Rosji na Ukrainę. Z danych przedstawionych w tegorocznej edycji wynika, że niepewność rynkowa wpłynęła wręcz mobilizująco na firmy, które w coraz większym stopniu są świadome korzyści płynących z digitalizacji. Gdy minęły przestoje pracy, biznes ponownie mógł rozpocząć odrabianie strat, pozwalając producentom skupić się na inwestycjach, które zoptymalizują ich wyniki.
W trakcie rozmów z polskimi producentami coraz rzadziej słyszę pytanie „czy transformacja cyfrowa jest potrzebna”, a znacznie częściej – „jak ją zacząć” i „kiedy przyniesie ona wartość biznesową”. Wszystko to obrazuje znaczący wzrost dojrzałości polskich przedsiębiorstw oraz świadomości zalet związanych z digitalizacją. 
Sebastian Lemieszek, Digital Transformation Advisor w Siemens Polska

Czym jest cyfryzacja? 

Transformacja cyfrowa, to integracja technologii cyfrowej we wszystkich obszarach biznesu, mająca na celu zmianę sposobu działania przedsiębiorstwa i dostarczanie klientom nowych wartości w nowy sposób. To również wykorzystywanie rozwiązań cyfrowych do tworzenia nowych modeli biznesowych i strategii umożliwiających monetyzację danych. Wreszcie to także zmiana kulturowa, która wymaga eksperymentowania i dostosowywania się do nowej rzeczywistości. Efektem digitalizacji jest dużo szybszy przepływ informacji, co przekłada się na podniesienie współczynnika efektywności wszystkich procesów w firmie. 

Przeczytaj

Dowiedz się, o ile wzrósł wskaźnik digitalizacji przedsiębiorstw w Polsce

Zapoznaj się z przygotowanym materiałem

POBIERZ RAPORT

Kontakt dla mediów:

Marta Benedyczak

+48 538 554 054  / marta.benedyczak.ext@siemens.com

www: Siemens Polska

Linkedin: www.linkedin.com/company/siemens