Siemens: Cyfryzacja w branży chemicznej i farmaceutycznej rośnie wolniej niż w innych sektorach

  • Branża chemiczna i farmaceutyczna to jeden z nielicznych sektorów, który odnotował bardzo dynamiczny wzrost w okresie pandemii – w 2021 roku przełożyło się to m.in. na najwyższy wynik uzyskany w badaniu DIGI INDEX – tegoroczna edycja badania pokazuje jednak, że inwestycje w cyfryzację prowadzone w tym sektorze wyhamowują.
  • W porównaniu do wyników z 2021 roku, wskaźnik DIGI INDEX 2022 dla branży chemicznej i farmaceutycznej wzrósł jedynie o 0,4 pkt. – z 2,0 do 2,4 pkt. – jest to najmniejszy wzrost spośród wszystkich badanych branż.

Wyniki tegorocznego badania DIGI INDEX pokazują, że inwestycje w cyfryzacje realizowane w branży chemicznej i farmaceutycznej wyhamowują. W 2022 roku byliśmy świadkami wzrostu wskaźnika DIGI INDEX o zaledwie 0,4 pkt. – z 2,0 pkt. w 2021 r. do 2,4 pkt. Pomimo relatywnie dobrego wyniku jest to branża, w której współczynnik digitalizacji wzrósł w 2022 roku najmniej. Związane jest to z wcześniejszym, częściowym nasyceniem rynku oraz potrzebą czasu na konsolidację już wdrożonych systemów. Oprócz tego znaczącą rolę odgrywają drożejące surowce (gaz, ropa naftowa), które dodatkowo wpływają na niepewność rynkową całego sektora. 

Branża chemiczna i farmaceutyczna inwestuje w cyfryzację

Reprezentanci sektora Chemistry&Pharmacy przeznaczają średnio 7,1% zysków na digitalizację (w zeszłym roku liczba ta wynosiła 9,63%). Połowa pytanych deklaruje, że w najbliższych 12 miesiącach zwiększy budżet przeznaczony na cyfryzację (w 2021 r. było to 30% respondentów). Z kolei 23,3% twierdzi, że planuje utrzymać inwestycje na ten cel na dotychczasowym poziomie, a 10% zamierza je zmieszać. Chemisty&Pharmacy to również branża z najmniejszą liczbą deklaracji o inwestycjach w cyfryzację. Zaledwie 66,7% firm twierdzi, że inwestuje w digitalizację i jest w stanie dokładnie określić procent nakładów na ten cel.
Czy negatywne zjawiska makroekonomiczne, wyrażające się m.in. istotnym wzrostem cen czynników produkcji, wpłyną na ograniczenie inwestycji w digitalizację? Czy też odwrotnie – możliwość poprawy produktywności, jakości produktów, bezpieczeństwa przełożą się na kontynuację, inicjowanie czy też przyspieszenie transformacji cyfrowej? Cykle koniunkturalne występowały, występują i będą występować. A zatem okresy ożywienia będą pojawiały się po okresach kryzysu. Natomiast zjawiska demograficzne (ujemny wzrost naturalny i starzenie się społeczeństwa), społeczne (oczekiwania młodych ludzi w stosunku do pracodawców), jak i ekologiczne (produkcja neutralna dla środowiska) pokazują jednoznacznie, że nie ma innej drogi niż cyfrowa transformacja
- powiedział dr n. ekon. Bartłomiej Rodawski, Członek Zarządu Adamed Pharma S.A., Dyrektor Operacyjny.

DIGI INDEX: cyfryzacja w Polsce wystartowała z bloków

W 2022 roku uśredniony wskaźnik DIGI INDEX dla wszystkich badanych branż wzrósł z 1,8 do 2,4 pkt. Z wynikiem 2,6 pkt. najlepiej uplasowały się sektory Automotive oraz Machinery. Na kolejnym miejscu znalazł Chemistry&Pharmacy (2,4 pkt.). Z kolei najgorzej pod względem ucyfrowienia wypadła branża Food&Beverages (2,2 pkt.). Wyniki te dowodzą, że większość firm przeszła już z etapu przygotowań do tworzenia podstaw cyfryzacji.

Czym jest cyfryzacja?

Transformacja cyfrowa, to integracja technologii cyfrowej we wszystkich obszarach biznesu, mająca na celu zmianę sposobu działania przedsiębiorstwa i dostarczanie klientom nowych wartości w nowy sposób. To również wykorzystywanie rozwiązań cyfrowych do tworzenia nowych modeli biznesowych i strategii umożliwiających monetyzację danych. Jest to także zmiana kulturowa, która wymaga eksperymentowania i dostosowywania się do nowej rzeczywistości. Efektem digitalizacji jest dużo szybszy przepływ informacji, co przekłada się na podniesienie współczynnika efektywności wszystkich procesów w firmie.

Kontakt dla mediów:

Łukasz Ogonowski

+ 48 502 591 791 

lukasz.ogonowski.ext@siemens.com

Siemens AG – globalna firma technologiczna obecna na polskim rynku od 1991 roku. W Polsce obejmuje 5 wyspecjalizowanych spółek oferujących kompleksowe usługi z zakresu automatyki i cyfryzacji w przemyśle i infrastrukturze, oprogramowania dla przemysłu, dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej, transportu i e-mobilności, ochrony zdrowia oraz finansowania inwestycji: Siemens Sp. z o.o., Siemens Mobility Sp. z o.o., Siemens Financial Services Sp. z o. o., Siemens Industry Software Sp. z o.o. (wraz z Mentor Graphics Sp. z o. o.) oraz Siemens Healthcare Sp. z o. o.

 

Siemens Sp. z o. o. (Siemens Polska), największa spośród spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Siemens AG w Polsce. Lider wdrażania innowacyjnych technologii i partner polskiej gospodarki na drodze do poprawy jej konkurencyjności, odporności i bezpieczeństwa. Promotor transformacji cyfrowej w przemyśle i infrastrukturze. W ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju Siemens upowszechnia rozwiązania redukujące wpływ człowieka na środowisko.

 

Siemens Digital Industries (DI) jest liderem innowacji w dziedzinie automatyzacji i cyfryzacji. Ściśle współpracując z partnerami i klientami, DI napędza cyfrową transformację w obszarach procesowych i dyskretnych. Dzięki platformie Xcelerator, Siemens DI zapewnia firmom każdej wielkości dostęp do kompleksowego zestawu produktów, rozwiązań i usług służących integracji i cyfryzacji całego łańcucha wartości. Zoptymalizowane pod kątem specyficznych potrzeb każdej branży portfolio DI, wspiera klientów w osiąganiu większej produktywności, elastyczności i innowacyjności.