Siemens i m.st. Warszawa otwierają centrum pobytu dla uchodźców z Ukrainy 

  • Siemens przeznaczył część powierzchni biurowej swojej warszawskiej siedziby na centrum pobytu długoterminowego dla osób z Ukrainy.

  • Firma na zasadzie użyczenia przekazała przestrzeń m.st. Warszawa, a operatorem miejsca będzie Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta.
  • Realizacja projektu jest możliwa dzięki instytucji charytatywnej Siemens Caring Hands oraz pracownikom Siemensa. 
  •  

Część kampusu Siemensa przy ul. Żupniczej w Warszawie przekształciła się w centrum długoterminowego pobytu dla uchodźców z Ukrainy. Finalizacją zainicjowanego w marcu projektu jest podpisanie z m.st. Warszawa umów użyczenia powierzchni i darowizny wyposażenia. Na jej podstawie podległe miastu jednostki przejmują obowiązki związane z prowadzeniem centrum oraz opieką nad uchodźcami, którzy już niedługo zamieszkają przy Żupniczej. 

W sytuacji wojny i kryzysu humanitarnego jedną z pilniejszych potrzeb jest zapewnienie schronienia osobom uciekającym przed działaniami wojennymi. Z uwagi na ograniczenia lokalowe w Warszawie, nadal obserwujemy duże zapotrzebowanie na odpowiednie miejsca długoterminowego pobytu dla uchodźców z Ukrainy. Mając takie możliwości, zdecydowaliśmy się przekształcić część naszych biur i zaoferować około 160 osobom możliwość zamieszkania na terenie kampusu Siemensa w Warszawie. Nie tylko zaadaptowaliśmy istniejące pokoje na mieszkania dla uchodźców, ale wybudowaliśmy także łazienki, a w części pomieszczeń urządziliśmy pokoje do pracy, nauki i wypoczynku.
mówi Maciej Zieliński, CEO Siemens Polska.

Z inicjatywy Siemens AG i przy wsparciu Siemens Caring Hands e.V. powołano fundusz pomocy, którego celem jest pomoc charytatywna zarówno lokalnym rodzinom ukraińskim, jak i uchodźcom szukającym schronienia w sąsiednich krajach. Podjęcie ważnych działań pomocowych było możliwe głównie dzięki darowiznom przekazanym przez pracowników firmy. 

Realizacja projektu była możliwa dzięki funduszom instytucji charytatywnej Siemens Caring Hands e.V. , przekazanym przez Siemensa i pracowników firmy z całego świata. Nie udałoby się to bez wielu miesięcy pracy wolontariuszy Siemensa i naszego zespołu projektowego. Od marca jego członkowie z dużym zaangażowaniem poświęcali dodatkowy czas i energię na zadania związane ze stworzeniem centrum.
dodaje Daniela Armano-Wallner, CFO Siemens Polska

Siemens Caring Hands e.V. jest szczególnie aktywna w niesieniu pomocy w przypadku poważnych sytuacji kryzysowych. Instytucja realizuje takie cele charytatywne i non-profit jak niesienie pomocy ofiarom katastrof, wspieranie obrony cywilnej czy rozwój publicznej służby zdrowia. 

Siemens Caring Hands jako organizacja charytatywna założona przez firmę i pracowników Siemensa, pokazała swoją skuteczność w łagodzeniu cierpienia i zwalczaniu katastrof. Katastrof, które niestety coraz częściej pojawiają się w naszym codziennym życiu.
mówi prof. Stephan Frucht, członek zarządu Siemens Caring Hands e.V. 

Z kompleksu biurowego Siemensa została wydzielona przestrzeń o łącznej powierzchni ok. 2600 mkw, podzielona na odrębne pokoje, które zapewnią prywatność poszczególnym rodzinom. Przedstawiciele operatora, warszawskiego Biura Pomocy i Projektów Społecznych, podkreślają, że centrum pobytowe Siemensa ma także pomóc obywatelom Ukrainy w usamodzielnianiu się. W tym celu przygotowano rozbudowany program integracyjny. 

Centrum przy ul. Żupniczej nie będzie funkcjonować wyłącznie jako schronienie dla osób uciekających przed wojną. Razem z organizacjami międzynarodowymi takimi jak International Organization for Migration (IOM), International Rescue Committee (IRC), UNICEF, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) oraz siłami Urzędu Pracy będziemy oferować wsparcie w znalezieniu pracy, opiekę nad dziećmi czy pomoc psychologiczną, a także realizować szkolenia językowe dla dorosłych.
dodaje Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawa.

Kontakt dla mediów: 

 

Marta Benedyczak

+48 538 554 054  / marta.benedyczak.ext@siemens.com

www: Siemens Polska

Linkedin: www.linkedin.com/company/siemens

Do dyspozycji nowych mieszkańców oddany zostanie także plac zabaw dla dzieci. Pierwsi uchodźcy wprowadzą się do centrum już w tym tygodniu.  

 

 

Siemens AG – globalna firma technologiczna obecna na polskim rynku od 1991 roku. W Polsce obejmuje 5 wyspecjalizowanych spółek oferujących kompleksowe usługi z zakresu automatyki i cyfryzacji w przemyśle i infrastrukturze, oprogramowania dla przemysłu, dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej, transportu i e-mobilności, ochrony zdrowia oraz finansowania inwestycji: Siemens Sp. z o.o., Siemens Mobility Sp. z o.o., Siemens Financial Services Sp. z o. o., Siemens Industry Software Sp. z o.o. (wraz z Mentor Graphics Sp. z o. o.) oraz Siemens Healthcare Sp. z o. o.

 

Siemens Sp. z o. o. (Siemens Polska), największa spośród spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Siemens AG w Polsce. Lider wdrażania innowacyjnych technologii i partner polskiej gospodarki na drodze do poprawy jej konkurencyjności, odporności i bezpieczeństwa. Promotor transformacji cyfrowej w przemyśle i infrastrukturze. W ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju Siemens upowszechnia rozwiązania redukujące wpływ człowieka na środowisko

 

Siemens Caring Hands e.V. jest stowarzyszeniem charytatywnym, które powstało z inicjatywy Siemens AG w 2001 roku. Stowarzyszenie jest szczególnie aktywne w udzielaniu pomocy w sytuacjach kryzysowych, realizując cele charytatywne i non-profit. Obejmują one niesienie pomocy ofiarom katastrof, wzmacnianie działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej/katastrof/obrony cywilnej oraz działania na rzecz rozwoju publicznej służby zdrowia. Powodem powstania organizacji była chęć zapewnienia przez kierownictwo firmy Siemens AG i jej pracowników bezpośredniej pomocy ofiarom ataków z 11 września. Siemens Caring Hands udzieliła również wsparcia w odpowiedzi na ogromne tsunami w Azji w 2004 roku, historyczną powódź w Niemczech w 2013 roku, a także podczas epidemii Covid-19 i katastrofy powodziowej w Niemczech.