Siemens podpisał z PSE kontrakt na wykonanie aktualizacji oprogramowania systemu SCADA/EMS stanowiącego kluczowy system informatyczny Operatora Systemu Przesyłowego

  • PSE skorzystają z systemu klasy SCADA/EMS (Supervisory Control and Data Aquistion /Energy Management System), wdrożonego przez Siemens Sp. z o.o., do zadań w obszarze sterowania i monitoringu pracy systemu elektroenergetycznego Polski, a także planowania pracy sieci z uwzględnieniem warunków jej bezpieczeństwa.

  • Wartość kontraktu, uwzględniająca usługi utrzymania i okresowych aktualizacji to 82 mln zł a umowa będzie obowiązywać do 2030 r.

  • Realizacja projektu zakłada aktualizację systemu w okresie 2 lat oraz 5 lat wsparcia serwisowego. W ramach wsparcia PSE uzyskały dostęp do cyklicznych aktualizacji oprogramowania Siemens

Siemens Polska wykona na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych - jako podmiotu wykonującego obowiązki Operatora Systemu Przesyłowego zarządzającego pracą sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć (400/220/110kV), zamówienie obejmujące kompleksową aktualizację wszystkich modułów i aplikacji realizujących funkcje z obszaru SCADA (obserwacja w czasie rzeczywistym aktualnych warunków pracy sieci przesyłowej na podstawie otrzymywanych na bieżąco danych, w tym ze stacji elektroenergetycznych, elektrowni, wymiany z innymi operatorami, w tym partnerami zagranicznymi) oraz funkcje EMS (wykonywanie m.in. obliczeń rozpływowych oraz badanie kryterium bezpieczeństwa pracy sieci).

 

Zakres zamówienia obejmuje również pełną migrację funkcji i danych z obecnie wykorzystywanych systemów SCADA / EMS oraz ich uruchomienie na platformie sprzętowej PSE opartej na nowej architekturze i konfiguracji odpowiadającej aktualnym wymaganiom, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Aktualizacja oprogramowania systemu SCADA/EMS to nie pierwsze partnerstwo Siemens Polska z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Do tej pory oprócz systemu SCADA/EMS dostarczyliśmy PSE także stacyjne systemy sterowania i nadzoru, inne systemy informatyczne oraz rozwiązania dotyczące telezabezpieczeń. Zawarcie umowy stanowi kontynuację naszych długoletnich relacji z PSE
– podkreśla Mariusz Kondraciuk, szef działu Smart Infrastructure w Siemens Polska.

Krajowy System Elektroenergetyczny obejmuje sieć powiązanych ze sobą urządzeń do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. To kluczowy element infrastruktury krytycznej w Polsce.

Kontakt dla mediów:

Marta Benedyczak

+48 538 554 054  / marta.benedyczak.ext@siemens.com

www: Siemens Polska

Linkedin: www.linkedin.com/company/siemens

 

 

 

Siemens Sp. z o. o. (Siemens Polska), największa spośród spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Siemens AG w Polsce. Lider wdrażania innowacyjnych technologii i partner polskiej gospodarki na drodze dopoprawy jej konkurencyjności, odporności i bezpieczeństwa. Promotor transformacji cyfrowej w przemyśle i infrastrukturze. W ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju Siemens upowszechnia rozwiązania redukujące wpływ człowieka na środowisko

Siemens Smart Infrastructure (SI) kształtuje rynek inteligentnej infrastruktury łącząc systemy energetyczne, automatykę elektroenergetyczną, budynkową i przemysłową. Biznes SI Siemensa oferuje kompleksowe rozwiązania smart, przyczyniając się do rozwoju nowoczesnych, zrównoważonych ekosystemów przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska.