Plano, Teksas, USA - 16 lutego 2022 r.

Siemens rozbudowuje portfolio Xcelerator o możliwość projektowania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

 
  • Najnowsza wersja oprogramowania NX umożliwi kompleksową optymalizację opartą na uczeniu maszynowym oraz zaawansowanych rozwiązaniach symulacyjnych pozwalających przyspieszyć procesy projektowe i inżynieryjne.

 

  • Inżynierowie i projektanci zyskają dostęp do przełomowych technologii wspierających wdrażanie innowacji.

Spółka Siemens Digital Industries Software wprowadza na rynek najnowszą wersję cieszącego się ogromnym powodzeniem oprogramowania NX™, które stanowi część gamy rozwiązań i usług znanych na rynku jako platforma Xcelerator. Najnowsza wersja pakietu NX wykorzystuje zaawansowane technologie, takie jak sztuczna inteligencja i złożone rozwiązania symulacyjne. Inwestycje znacząco podnoszą poziom wydajności i możliwości oprogramowania, umożliwiając tym samym projektantom, inżynierom i producentom szybsze wdrażanie jeszcze bardziej innowacyjnych produktów i usług.

Dzięki najnowszej wersji oprogramowania NX, spółka Siemens Digital Industries Software zintegrowała takie technologie, jak optymalizacja topologii projektu na podstawie przedstawionych wymagań, generowanie komponentów, wytwarzanie przyrostowe czy obróbka wykończeniowa, wykorzystując w tym celu podejście modelowania konwergentnego oraz zautomatyzowane, oparte na modelach projektowanie definicji niezbędnych do tworzenia PMI.” - komentuje dr Ken Versprille, Starszy Konsultant, CMIdata.  - „Klienci z pewnością docenią niezwykle przyjazny w obsłudze interfejs użytkownika, który w intuicyjny sposób prowadzi przez poszczególne etapy procesu

Najnowsze rozwiązania w dziedzinie renderowania graficznego pozwalają projektantom na wizualizację cyfrowych bliźniaków wraz z oświetleniem, a tym samym umożliwiają im dokładne przyjrzenie się nowemu produktowi.

Do kluczowych rozwiązań zastosowanych w najnowszej wersji oprogramowania NX należą: 

 

  • Narzędzie NX Topology Optimizer, które pomaga tworzyć poszczególne komponenty w oparciu wyłącznie o wymagania związane z funkcją i przestrzenią projektową. Zapewnia to w pełni edytowalne, konwergentne struktury, których zaprojektowanie ręczne byłoby niemal niemożliwe. Nowe rozwiązanie pozwala na szybkie wprowadzanie koniecznych zmian projektowych oraz na optymalizację i automatyczne aktualizowanie wszystkich funkcji w dalszej części łańcucha wartości. Dzięki temu użytkownik zyskuje gwarancję oszczędności czasowych, ograniczenia nakładów pracy i maksymalizacji wykorzystania danych projektowych i inżynieryjnych pozyskiwanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji. 

 

  • Narzędzie Design Space Explorer łączy eksplorację przestrzeni projektowej z inżynierią generatywną, wspomagając tym samym projektantów w procesie szeroko pojętej automatycznej optymalizacji projektu: Projektanci definiują problem optymalizacyjny określając poszczególne parametry, ograniczenia i cele, zaś oprogramowanie NX, korzystając z narzędzia Simcenter™ HEEDS™ do przeprowadzenia optymalizacji parametrów, zapewnia projektantowi natychmiastowy dostęp do wiarygodnych rozwiązań alternatywnych, których opracowanie wymagałoby zaangażowania specjalistów ds. symulacji.

 

  • Zwiększenie wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) oraz uczenia maszynowego (ML) podczas wykonywania komend ‘Predykcja wyboru’ i ‘Wybierz podobne’ opiera się na funkcji rozpoznawania kształtów, która szybko identyfikuje podobne geometrycznie komponenty. Możliwość zastosowania komend głosowych pozwala użytkownikowi wydawać polecenia oraz nawigować po wielopoziomowych menu i listach czynności. Daje także możliwość nauczenia systemu konkretnych słów lub wyrażeń, wykorzystywanych do wykonywania często powtarzanych czynności. Wystarczy zapytać „Czy nie robiliśmy już czegoś podobnego wcześniej?”, by platforma NX uruchomiła funkcję wyszukiwania kształtów opierającą się na opracowanej przez firmę Siemens technologii Geolus®. 

 

  • Struktury kratownicowe wykorzystywane w oprogramowaniu NX mogą być optymalizowane dzięki symulacjom przeprowadzanym za pomocą Siemens Simcenter 3D. Dzięki temu wybierane są rozwiązania zoptymalizowane pod kątem konkretnego środowiska - eliminując tym samym wiele etapów tradycyjnej analizy projektowej. Dzięki zastosowaniu procesów optymalizacji orientacji opartych na technologii chmury, funkcja optymalizacji położenia części do wydruku 3D umożliwia skoordynowanie ułożenia elementów (i związanych z nimi podpór) w obrębie danej maszyny. Takie podejście umożliwia redukcję ryzyka odkształceń termicznych gotowego podzespołu. Siemens nieustannie poszerza gamę nowoczesnych rozwiązań związanych z wytwarzaniem przyrostowym, dzięki którym klienci mogą skuteczniej optymalizować swoje całościowe procesy projektowe i produkcyjne.

W każdej kolejnej wersji platformy NX, Siemens przesuwa bariery możliwości współczesnych systemów rozwoju produktów” - podkreśla Bob Haubrock, Senior Vice President Product Engineering Software w Siemens Digital Industries Software.-  „Nasze zaangażowanie w nieustanną modernizację platformy NX zostało bardzo dobrze przyjęte przez branżę przemysłową, ponieważ pozwala nam jeszcze szybciej udostępniać użytkownikom wiodące na rynku rozwiązania. Dajemy im dostęp do nowych narzędzi i technologii, które mogą wykorzystywać w swoich procesach projektowych, inżynieryjnych i produkcyjnych, by szybciej radzić sobie z pojawiającymi się w tych obszarach wyzwaniami. Nieustannie doskonalimy nasze kluczowe narzędzia, na których klienci polegają w swojej codziennej pracy. W najnowszej wersji uwzględniliśmy ponad 1.200 zgłaszanych przez użytkowników poprawek.

Dodatkowe informacje dotyczące najnowszej wersji oprogramowania Siemens NX można uzyskać oglądając nagranie premiery tego rozwiązania, która byłą transmitowana w serwisie Youtube 10 lutego 2022 r. Istnieje możliwość integrowania materiału wideo z innym publikacjami.

 

Siemens Digital Industries Software jest motorem transformacji promującym rozwiązania cyfrowe dla firm. Działalność projektowa i produkcyjna spółki, a także opracowywane przez nią rozwiązania elektroniczne są wyznacznikiem standardów przyszłości. Gama produktów Xcelerator pozwala firmom każdej wielkości tworzyć i testować cyfrowe kopie ich produktów, zapewniając tym samym organizacjom cenne dane, tworząc nowe możliwości i gwarantując wysoki stopień automatyzacji. Wszystko po to, by zagwarantować jeszcze wyższy poziom innowacji w przemyśle. Więcej informacji na temat produktów i usług firmy Siemens Digital Industries Software można znaleźć na stronie www.siemens.com/software oraz na naszych profilach w serwisach LinkedIn, Twitter, Facebook oraz Instagram

 

Siemens Digital Industries Software – Where today meets tomorrow.

Kontakt dla mediów  

Zespół Prasowy Siemens Digital Industries Software

Email: press.software.sisw@siemens.com