Sztuczna inteligencja Siemensa odpowiedzialna za zarządzanie najnowocześniejszym data center w regionie bałtyckim

Firma Siemens wdrożyła zintegrowane oprogramowanie do sterowania infrastrukturą krytyczną w największym i najnowocześniejszym centrum danych w regionie Morza Bałtyckiego. Oparte na sztucznej inteligencji oprogramowanie Siemensa zapewnia bezpieczne zasilanie i optymalizuje procesy chłodzenia tallińskiego Greenergy, gwarantując niezawodne działanie infrastruktury krytycznej. Centrum danych w Estonii jest zasilane energią odnawialną, z możliwością sprzedaży ciepła odpadowego.

Firma Siemens wdrożyła zintegrowane rozwiązanie do sterowania infrastrukturą krytyczną w tallińskim Greenergy - największym i najnowocześniejszym centrum danych w regionie Morza Bałtyckiego. Zestaw składający się z oprogramowania do zarządzania budynkiem (BMS), zarządzania energią i zasilaniem (EPMS) oraz inteligentnej wykorzystującej uczenie maszynowe - technologii optymalizacji procesów chłodzenia White Space Cooling Optimization (WSCO) pozwoli znacząco obniżyć zużycie energii, zapewnić ochronę termiczną i niezawodne działanie infrastruktury krytycznej.

Zapotrzebowanie na usługi centrów danych stale rośnie na całym świecie. Kluczową rolę w ich niezawodnym i zrównoważonym funkcjonowaniu odgrywają rozwiązania cyfrowe. Naszym celem jest ograniczenie negatywnego wpływu obiektów na środowisko, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa, odporności i efektywności infrastruktury krytycznej
mówi Dave Hopping, dyrektor generalny Solutions and Services w Siemens Smart Infrastructure.

Greenergy Data Center w Tallinie jest doskonałym przykładem na to, jak dzięki cyfrowym rozwiązaniom i usługom można kompleksowo, niezawodnie i ekologicznie zarządzać wielkimi obiektami - dodał Hopping.

Nowe centrum danych w Tallinie ma 14 500 m2 powierzchni. Jest pierwszym z trzech tego typu obiektów w regionie bałtyckim. Centrum jest zasilane energią odnawialną, a za zarządzanie jego kluczowymi procesami i ich optymalizację odpowiada oprogramowanie Siemensa oparte na sztucznej inteligencji. Niezawodne sterowanie technologią operacyjną obiektu zapewnia Desigo CC spółki Siemens Smart Infrastructure. To zintegrowana, inteligentna platforma do zarządzania budynkiem, która pozwala operatorom kompleksowo monitorować, wizualizować i optymalizować wszystkie systemy budynkowe, wydajność energetyczną i procesy chłodzenia. Automatyka budynkowa Siemensa umożliwia także dystrybucję nadmiaru energii do firmy ciepłowniczej.

Ten nowoczesny kompleks spełnia wszystkie najwyższe międzynarodowe standardy bezpieczeństwa, a przy tym pozwoli nam osiągnąć wydajność energetyczną wyższą o 25% niż średnia rynkowa
komentuje Kert Evert, dyrektor ds. rozwoju w Greenergy Data Centers.

Kompleksowa oferta firmy Siemens pozwoliła opracować koncepcję pochodzącą od A do Z od jednego dostawcy. Wspólnie zaprojektowaliśmy najnowocześniejsze, najbezpieczniejsze i zarazem najbardziej wydajne energetycznie centrum danych w regionie. Z technologicznego punktu widzenia jesteśmy w absolutnej czołówce na świecie. Inwestycja zdecydowanie zwiększy konkurencyjność i atrakcyjność estońskiego rynku i całego regionu dla zagranicznego oraz lokalnego biznesu.

Kontakt dla dziennikarzy:

Michael Palmer 

 

Tel.: +971 55 200 3873 

 

E-mail: michael.j.palmer@siemens.com

 

 

 

 

Siemens AG – globalna firma technologiczna obecna na polskim rynku od 1991 roku. W Polsce obejmuje 5 wyspecjalizowanych spółek oferujących kompleksowe usługi z zakresu automatyki i cyfryzacji w przemyśle i infrastrukturze, oprogramowania dla przemysłu, dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej, transportu i e-mobilności, ochrony zdrowia oraz finansowania inwestycji: Siemens Sp. z o.o., Siemens Mobility Sp. z o.o., Siemens Financial Services Sp. z o. o., Siemens Industry Software Sp. z o.o. (wraz z Mentor Graphics Sp. z o. o.) oraz Siemens Healthcare Sp. z o. o.

 

Siemens Sp. z o. o. (Siemens Polska), największa spośród spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Siemens AG w Polsce. Lider wdrażania innowacyjnych technologii i partner polskiej gospodarki na drodze do poprawy jej konkurencyjności, odporności i bezpieczeństwa. Promotor transformacji cyfrowej w przemyśle i infrastrukturze. W ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju Siemens upowszechnia rozwiązania redukujące wpływ człowieka na środowisko.

 

Siemens Smart Infrastructure (SI) kształtuje rynek inteligentnej infrastruktury, łącząc systemy energetyczne, automatykę elektroenergetyczną, budynkową i przemysłową. Biznes SI Siemensa oferuje kompleksowe rozwiązania smart, przyczyniając się do rozwoju nowoczesnych, zrównoważonych ekosystemów przy jednoczesnej dbałości o stan środowiska.

 

SI oferuje szeroki wachlarz produktów i usług w obszarze infrastruktury energetycznej (rozdzielnice niskiego i średniego napięcia, automatyka elektroenergetyczna i monitoring jakości energii, łączność dla energetyki, systemów eksperckich) oraz budynkowej (automatyka; inteligentne, chmurowe systemy zarządzania budynkami; ochrona ppoż, monitoring i zarządzanie komfortem). Znaczącą część biznesu SI stanowią rozwiązania z sektora efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego (magazyny energii), zarządzania elementami systemu elektroenergetycznego, klastrami energetycznymi i mikrosieciami, rozproszonymi źródłami energii, a także elektromobilnością (stacje ładowania e-pojazdów).