Zmiany w Siemensie. Nowi dyrektorzy kluczowych obszarów

Przełom roku przyniósł w Siemens Polska dwa ważne awanse wewnętrzne. Nowe stanowiska objęli: Artur Górski jako dyrektor pionu biznesowego Building Products oraz Agnieszka Michalak jako dyrektor finansowa branży Smart Infrastructure.

  • Artur Górski pełni funkcję dyrektora pionu biznesowego Building Products od 1 grudnia 2022 r. 

  • Agnieszka Michalak objęła stanowisko dyrektor finansowej branży Smart Infrastructure z początkiem 2023 r.
    Niezależnie od tej nominacji nadal pełni poprzednią rolę dyrektor finansowej jednego z obszarów biznesowych w ramach tej branży.

  • Oba awanse dotyczą branży Smart Infrastructure w Siemens Polska, która kształtuje rynek inteligentnej infrastruktury łącząc systemy energetyczne, automatykę elektroenergetyczną, budynkową i przemysłową oraz oferując rozwiązania z sektora efektywności energetycznej. 

Siemens Polska z końcem 2022 roku wzmocnił jeden ze swoich istotnych obszarów biznesowych. Artur Górski, który dotychczas kierował zespołem sprzedaży i wsparcia technicznego w dziale bezpieczeństwa pożarowego, awansował na stanowisko dyrektora pionu biznesowego Building Products. Wcześniej wspierał rozwój tego obszaru również w regionie Europy Centralnej  i Wschodniej. W Siemensie pracuje od 16 lat pełniąc głównie funkcje kierownicze. Odpowiadał m.in. za rozwój produktów, budowanie relacji z klientami oraz strategię sprzedażową. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem – ukończył Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej na Politechnice Krakowskiej.   

 

 Building Products, za rozwój którego będzie teraz odpowiadał Artur Górski, posiada w swojej ofercie m.in. systemy automatyki budynkowej, rozwiązania umożliwiające sterowanie parametrami budynku, termostaty pomieszczeniowe, czujniki, liczniki, zawory i siłowniki, a także produkty związane  z bezpieczeństwem pożarowym. Dzięki rozwiązaniom Siemensa firmy mogą ograniczyć swoją emisję CO2, znacząco zmniejszyć zużycie energii w budynkach, a także zadbać o ich bezpieczeństwo i lepszą jakość powietrza wewnątrz.  

Zmiana w obszarze zarządzania finansami 


Z kolei 1 stycznia 2023 r. Agnieszka Michalak została nową dyrektor finansową branży Smart Infrastructure. Z Siemensem jest związana od niemal 20 lat. Pierwsze kroki stawiała w Siemens Industrial Turbomachinery w Elblągu, gdzie pełniła rolę dyrektor finansowej oraz członkini zarządu. Następnie przez 10 lat zarządzała obszarem finansowym dla sektora energetycznego, a w latach 2018-2020 stała na czele departamentu Treasury, Trade Finance Advisory and Financing. Od 2020 roku odpowiadała za finanse jednego z obszarów biznesowych w Smart Infrastructure – Electrical Products, a od kilku miesięcy – pionu Regional Solutions & Services. 


 

Poza pracą zawodową Agnieszka Michalak znajduje czas na działalność z zakresu CSR. Jest m.in. założycielką i prezeską Fundacji „Kreatywna Edukacja”, która wspiera talenty i realizuje projekty   z zakresu edukacji dzieci i dorosłych. Agnieszka  angażuje się również w inicjatywy nastawione na rozwój osobisty. Jako certyfikowana mentorka bierze udział w programach mentoringowych zarówno w ramach Siemensa, jak i poza organizacją. Pomaga rozwijać kompetencje przywódcze oraz ujawnić ukryty potencjał w myśl idei: „Szczęśliwy człowiek to szczęśliwy pracownik. A szczęśliwy pracownik to wymierna korzyść dla firmy”. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. 

Kontakt dla mediów :

  

Siemens Polska 

Agnieszka Sawala

+48 500 030 129 | agnieszka.doberschuetz.ext@siemens.com 

www: Siemens Polska

Linkedin: www.linkedin.com/company/siemens

  

Siemens Sp. z o. o. (Siemens Polska), największa spośród spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Siemens AG   
w Polsce. Lider wdrażania innowacyjnych technologii i partner polskiej gospodarki na drodze do poprawy jej konkurencyjności, odporności i bezpieczeństwa. Promotor transformacji cyfrowej w przemyśle i infrastrukturze. W ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju Siemens upowszechnia rozwiązania redukujące wpływ człowieka na środowisko.