Jak "Ingenuity for life" wpływa na każdego z nas?

Tworzymy wartości dla klientów, pracowników i społeczeństwa, łącząc siłę innowacji z duchem przedsiębiorczości. Rozwiązania Siemensa z zakresu elektryfikacji, automatyzacji oraz digitalizacji pomagają zwiększyć jakość życia każdego z nas.
Ingenuity for life

Od wynalazczości do "Ingenuity for life"

Od prawie 170 lat znajdujemy różne sposoby, by poprawiać życie w wielu obszarach. Z naszą pasją do technologii ustalamy standardy i tworzymy trwałe wartości - dla klientów, społeczeństwa i dla każdego człowieka. Założyciel naszej firmy, Werner von Siemens, nazywał to wynalazczością. My dzisiaj mówimy o "Ingenuity for life".

"Ingenuity for life" daje podstawy silnej gospodarce, opanowując wyzwania współczesnej energetyki. Na przykład inteligentne technologie zapewniają stabilne zasilanie dzięki zarządzaniu wahaniami w dostawach energii wiatrowej i solarnej.

"Ingenuity for life" wprowadza przemysł w przyszłość. Produkcja masowa staje się dzięki temu tak elastyczna, że może nawet spełniać indywidualne wymagania. Na przykład poprzez digitalizację całego procesu produkcji.

"Ingenuity for life" czyni nasze miasta bardziej nadającymi się do życia i i atrakcyjnymi, zwiększając ich efektywność i przyjazność dla środowiska, poprawiając punktualność transportu. Na przykład inteligentne sieci i sterowanie sygnalizacją drogową dają pierwszeństwo autobusom i pojazdom interwencyjnym.

Razem z naszymi klientami podejmujemy wiele wyzwań, które przed nami stają. Dzięki naszej eksperckiej wiedzy i doświadczniu w obszarach elektryfikacji, automatyzacji i digitalizacji poprawiamy życie ludzi dzisiaj i tworzymy trwałe wartości dla przyszłych pokoleń.

To jest właśnie to, co nas napędza i co obiecujemy. To jest "Ingenuity for life".

Przemysł jutra

Szybsza i bardziej elastyczna produkcja

Cyfryzacja radykalnie zmienia produkcję przemysłową. Zarówno produkcja procesowa, jak i jednostkowa czerpią z ciągłej integracji danych z etapu rozwoju produktu, produkcji i łańcucha dostaw. Dzięki temu wytwórcy mogą elastycznie dopasować się do indywidualnych potrzeb ich klientów.

Spełnianie indywidualnych oczekiwań klientów i wzmacnianie przemysłu na całym świecie

Konkurencja w przemyśle jest obecnie mocniejsza niż kiedykolwiek. Digitalizacja kieruje procesy wytwórcze na nowe tory: fabryki, produkty, urządzenia są coraz częściej połączone w zintegrowanym łańcuchu wartości. Największym natomiast wyzwaniem produkcji procesowej, jak i jednostkowej są: krótszy czas wprowadzenia na rynek, zwiększenie elastyczności i wydajności.

W obecnych czasach coraz większa liczba klientów oczekuje produktów dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb, które mimo swojej wyjątkowości są nadal produkowane zgodnie z profesjonalnymi standardami i dostarczane w określonym czasie. W celu spełnienia tych oczekiwań małe i średnie przedsiębiorstwa muszą wytwarzać produkty w sposób elastyczny, nadzorując jednocześnie proces od momentu zamówienia, poprzez rozwój produktu, produkcję i dostawę.

W takich warunkach rynkowych pomocne stają się innowacje Siemensa, które umożliwiają przedsiębiorcom unowocześnienie procesów wytwórczych o cyfrowe metody rozwoju produktów i produkcji. Dzięki temu firmy są w stanie znacząco zwiększyć swoją elastyczność i szybkość produkcji, a co za tym idzie i satysfakcję klientów.

Zwiększona wydajność

/

Przemysł odpowiada za 1/4 zużycia energii na świecie.

Krótszy czas wprowadzenia na rynek

%

Cykl życia produktów skrócił się o 25% w ciągu ostatnich 15 lat.

Zwiększona elastyczność

x

W ciągu ostatnich 15 lat asortyment różnych produktów zwiększył się ponad dwukrotnie.

Inteligentna infrastruktura

Optymalizacja infrastruktury

Czujniki, oprogramowanie i systemy sterowania są wyróżnikami inteligentnej infrastruktury: zwiększają płynność ruchu, redukują zużycie energii, chronią środowisko, sprawiając, że miasta stają się atrakcyjnymi  miejsca do życia i do prowadzenia biznesu.

Gospodarki i miasta muszą być konkurencyjne i zapewniać wysoką jakość życia.

Funkcjonująca infrastruktura jest kręgosłupem miasta i całej gospodarki. Zapewnia mobilność, zaopatrzenie w  energię i wodę, bezpieczeństwo i wysoką jakość życia. Władze lokalne i państwowe muszą dbać o to, by infrastruktura wspierała zarówno obecne, jak i przyszłe potrzeby. Inteligentna infrastruktura umożliwia wydajne i niezawodne dostawy kluczowych usług.

Inteligentne zarządzanie budynkami zwiększa bezpieczeństwo i wygodę użytkowania dzięki IT i automatyzacji. Optymalizuje także produkcję energii i jej zużycie w budynkach.

Inteligentne, zintegrowane systemy komunikacji zapewniają wysoki stopień wykorzystania i dostępności - po niższych kosztach. A ludziom zapewniają one większą wygodę, bezpieczeństwo i punktualność.

Dla gospodarek i miast z ograniczonymi funduszami inteligentne technologie są szybką i efektywną drogą do optymalizacji istniejącej infrastruktury. Siemens może pomóc w aktywizacji potencjału dzięki  swoim innowacyjnym rozwiązaniom finansowym.

Zrównoważona energia

Dostępna i pewna energia

Energia! Siła napędowa współczesnego świata.  Zarówno w domu, jak i w pracy. Budynki mieszkalnie i biurowe, kompleksy przemysłowe i systemy transportu – wszystkie te elementy zależne są od bezpiecznych, czystych i wydajnych źródeł energii.

To określone zapotrzebowanie na energię sprawia, że rynek energii zmienia się w szybkim tempie. Świat ogranicza zależność od paliw kopalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii. W tej transformacji nieodzowne stają się alternatywne modele biznesowe i innowacyjne technologie.


Wszystko ma swój początek w efektywnej produkcji energii. Wiatrowe turbiny lądowe i morskie, tak samo jak turbiny wytwarzające energie z gazu czy węgla – wszystkie one muszą funkcjonować na najwyższym możliwym poziomie wydajności.

Dostarczenie energii natomiast wymaga bezpiecznych systemów transmisji i dystrybucji generujących małe straty energii.  Naprzeciw wychodzą inteligentne sieci, które w niezawodny sposób łączą zdecentralizowane i zmienne źródła  odnawialnej energii. Elektrownie w połączeniu z rozwiązaniami służącymi magazynowaniu energii stworzą wirtualne elektrownie wspierające stabilne sieci energetyczne. Całości dopełniają systemy kontrolne, które zwiększają elastyczność elektrowni.

Produkcja, dystrybucja, zapewnienie energii to jedno. Z drugiej jednak strony ważne stają się technologie umożliwiające zmniejszenie zużycia energii w budynkach, w przemyśle czy transporcie. Wszystko to dla zapewnienia stabilności energetycznej.