Rozwój infrastruktury przyjaznej dla środowiska

Technologie, dzięki którym inwestujesz w zmianę

Bądź na bieżąco @Siemens_SFS

Bądź na bieżąco z projektami, nad którymi obecnie pracujemy. Zobacz, w jaki sposób SFS wspiera miasta w procesie urbanizacji i ekologicznego rozwoju w zgodzie z naturą. 

Globalne wyzwanie

Konieczność finansowania infrastruktury

Wiele miast dostrzega konieczność rozbudowy i modernizacji, która poprawi komfort życia ich mieszkańców. Jednak wiele ciekawych projektów i rozwiązań wymaga sporych nakładów i mądrego zarządzania finansami. 

Postępująca urbanizacja, rosnąca populacja oraz zmiany klimatyczne sprawiają, że miasta szukają optymalnych i przyjaznych środowisku rozwiązań. 

Finansowanie odgrywa istotną rolę w rozwoju infrastruktury na całym świecie, szczególnie w czasach ograniczonego finansowania ze środków publicznych. Jeśli jednak chodzi o unowocześnienie infrastruktury lub wdrożenie nowych technologii, wielu polityków i właścicieli firm nie zdaje sobie sprawy z możliwości finansowych, które mogą pomóc w zarządzaniu ryzykiem czy obniżeniu kosztów początkowych inwestycji.  

W firmie Siemens rozumiemy kompleksowość wszelkiego rodzaju decyzji inwestycyjnych, łącząc fachową wiedzę w tym zakresie oraz doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat.

Discover how financing can shape
our urban future

Mobilność

Ukształtowanie życia w mieście

Wedle szacunków naukowców aż 66% całej populacji w roku 2050 będzie żyło w aglomeracjach miejskich. W największych z nich mówi się nawet o przyroście ludności rzędu 40%. I to już w roku 2030. Transport miejski musi sprostać temu wyzwaniu. Jednocześnie trzeba zadbać o wydajność energetyczną. Dla zapewienia odpowiedniego życia w mieście dla tej ilości ludzi potrzeba aż 45 bilionów złotych! Finanse publiczne mogą nie sprostać temu wyzwaniu. Dlatego w tym przypadku oferowane przez nas rozwiązania finansowe mogą być na wagę złota (dosłownie i w przenośni).

Projekty takie jak London's Thameslink, który zakłada rozwój infrastruktury kolejowej, są obarczone pewnym ryzykiem technologicznym i operacyjnym. Zapewniając niemal 8 milionów złotych, Siemens przyczynił się do powstania 1140 nowych wagonów mających ponad 15000 miejsc siedzących, jednocześnie obniżając zużycie energii o połowę. 

Zwiększenie populacji to wyzwanie dla przyszłości transportu, który wymaga ogromnej zmiany. Kluczowe w tej transformacji będą właśnie rozwiązania finansowe pochodzące z prywatnych źródeł. W ten sposób miasta będą w stanie osiągać postawione sobie cele natury gospodarczej czy społecznej.

Budownictwo i możliwości finansowania

Zmiany w budownictwie: skąd czerpać fundusze?

40% zużywanej przez nas energii dotyczy budynków. Musimy znaleźć rozwiązania usprawniające ten proceder. W samej Europie wydaje się rocznie ponad 1 bilion złotych na zbędną energię do ocieplania budynków. W wielu przypadkach przyczyną tego jest przede wszystkim koszt instalacji nowych, tzw. inteligentnych technologii.

Istnieją sposoby na oszczędzanie energii, a co za tym idzie cięcie kosztów. Dobrym przykładem są konktrakty podpisane przez nas w dziesięciu różnych krajach, z których warto wyróżnić niemiecki szpital uniwersytecki w Heidelbergu. Dzięki proponowanym przez nas rozwiązaniom, klienci nie muszą wykładać ogromnych kwot na wdrożenie nowego pomysłu w życie: do spłat kolejnych rat wystarcza nadwyżka pieniędzy wynikająca z redukcji zużycia energii. 

W skali światowej zmodernizowaliśmy już w ten sposób ponad 5 tysięcy budynków, zapewniając im ponad miliard złotych oszczędności i redukując emisję dwutlenku węgla o 10 milionów ton.

Zarządzanie energią i sposoby jego finansowania

Nowe wyzwania dla branży energetycznej

Zarządzanie energią będzie wiązało się w najbliższych dekadach z szeregiem przemian i licznymi problemami natury finansowej.

Zużycie energii elektrycznej rośnie na całym świecie. Systemy energetyczne muszą być zatem coraz to solidniejsze. W najbliższych dekadach kluczowy będzie proces jej informatyzacji. 

Technologie te będą wymagały sporego wkładu finansowego, który będzie się zwracał przez długie lata. Niska rentowność tego przedsięwzięcia znięcheci wielu do podjęcia ryzyka. Istotną rolę w tej przemianie systemów energetycznych może po raz kolejny odegrać finansowanie z rąk prywatnych, które oferujemy jako SFS. 

Rozwój inteligentnych miast

Inteligentne sposoby finansowania dla inteligentnych miast

Przyszłość infrastruktury i procesu urbanizacji miast zależy w dużej mierze od informatyzacji. W obliczu ryzyka, z którym wiążą się z reguły tego typu okresy przejściowe, kluczową rolę mogą odegrać prywatne źródła finansowania. Wiele miast przymierza się do zagadnienia transformacji poprzez wdrażanie szeregu projektów infrastrukturalnych. Sektor publiczny często nie dysponuje odpowiednimi środkami do opłacenia tych inwestycji. Dzięki współpracy z SFS zmiany te będą łatwiejsze do wprowadzenia.

Nasze globalne badanie "SmartStart" zawiera dane szacunkowe dotyczące potencjalnego dostępnego finansowania, które 40% miast mogłoby czerpać z sektora prywatnego wspieranego aktywami finansowymi dla inwestycji mniejszej skali. Wśród nich wyróżnić można takie projekty jak wyznaczanie tras pojedynczych pojazdów, systemy parkowania, pojazdy elektryczne czy oświetlenie uliczne o niskim poborze energii. Kliknij na przycisk poniżej, aby dowiedzieć się więcej o badaniu SmartStart (wykonane w trzynastu krajach na całym świecie).

Referencje

Przykłady naszych rozwiązań finansowania

Kontakt

Jak możemy Ci pomóc?