Smart Industry

Smart Industry, podobnie jak Industry 4.0, jest pojęciem, które obejmuje swoim zasięgiem zjawiska związane z cyfryzacją gospodarki, w szczególności przemysłu. Smart Industry opiera się na trzech filarach: Digitalizacji informacji pozwalającej na stworzenie bardziej efektywnego łańcucha wartości i wydajniejsze zarządzanie procesami produkcji na wszystkich poziomach Elastycznych i inteligentnych technologiach produkcji Nowoczesnej komunikacji z wykorzystaniem technologii i możliwości współczesnych sieci pomiędzy uczestnikami rynku, systemami i użytkownikami końcowymi
Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!

Subskrybuj newsletter

Korzyści

Korzyści z wdrażania inteligentnej produkcji

Przez cyfryzację zakładu przemysłowego w kontekście Industry 4.0 rozumieć należy pozyskiwanie możliwie dużej ilości danych o procesach produkcyjnych, stanie maszyn, stanach magazynowych, zużyciu mediów, kosztach energii, jakości produkcji, dostępności personelu, liczbie i terminach zamówień, wskaźników wypływających ze strategii rynkowej przedsiębiorstwa, itd. i równoległe przetwarzanie tych danych tak, aby w sposób ciągły zapewniać optymalne warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Korzyści dla całej organizacji i biznesu

  • Zwiększanie konkurencyjności, możliwość stworzenia unikalnej na rynku oferty 
  •  Możliwość wytwarzania produktów personalizowanych, produkowanych zgodnie z preferencjami klientów przy jednoczesnej minimalizacji kosztów krańcowych produkcji 
  • Transformacja oferty dla konsumentów, zbudowanie bliższych relacji z klientami, stworzenie organizacji customer-centric 
  • Lepsze dopasowanie do wymogów rynku, szybsze reagowanie na zmiany 
  • Skrócenie czasów projektowania i wprowadzania produktów na rynek (time-to-market) 
  • Integracja procesów produkcyjnych, magazynowych i logistycznych 
  • Możliwości wytworzenia nowych strumieni przychodów i wykorzystania z nowych modeli biznesowych 
  • Łatwiejsze zarządzanie wytwarzaniem w przypadku rozproszonych geograficznie oddziałów produkcyjnych 
  • Możliwość zaoferowania wykorzystania danych z inteligentnych produktów i systemów jako usługi 
  • Lepsza kontrola nad pełnym cyklem życia produktu w tym na etapie jego użytkowania, dzięki możliwości przekazywania danych monitorujących parametry produktu u klienta i diagnozowaniu stanu technicznego
Pobierz poradnik menedżera i inżyniera - "Od Industry 4.0 do Smart Factory"

Pobierz

Smart Factory w Polsce

Smart Industry w działalności małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych

W badaniu przeprowadzonym przez firmy Siemens oraz MillwardBrown do znajomości koncepcji Smart Industry przyznało się jedynie 25% reprezentantów krajowych przedsiębiorstw produkcyjnych. Jednocześnie znacznie wyższy odsetek osób zadeklarował, że w ich organizacjach wykorzystywane są technologie i rozwiązania, które stanowią elementy składowe inteligentnych fabryk. 

Jakie innowacje wdrażają małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa przemysłowe w Polsce? Skąd pochodzą nowości i jakie są bariery w ich wdrażaniu?

Raport Smart Industry Polska 2016 - adaptacja innowacji w dużych przedsiębiorstwach - do pobrania tutaj

Raport Smart Industry Polska 2017

Pobierz

Raport Smart Industry 2018

Polskie MŚP dążą do rozwoju technologicznego, ale ogranicza je niedobór kwalifikowanych kadr, biurokracja i brak środków na inwestycje

Firmy przeznaczają średnio 14,5% przychodów na wdrażanie nowych technologii. Pomimo poważnych barier ograniczających innowacyjność, polskie przedsiębiorstwa przemysłowe z sektora MŚP inwestowały i nadal planują inwestować w rozwój technologiczny. Większość z nich podnosiła również kompetencje pracowników poprzez szkolenia, a jeszcze większy odsetek planuje podjąć takie działania w przyszłości. Od państwa rodzimi przedsiębiorcy oczekują w pierwszej kolejności zmniejszania barier biurokratycznych, zachęt podatkowych, a także dostosowania kształconych przez szkoły i uczelnie kadr technicznych do potrzeb współczesnego przemysłu.

W kwietniu firma Siemens we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii zakończyła kompleksowe badanie „Smart Industry Polska 2018”. Zostało ono przeprowadzone przez Instytut Kantar Millward Brown na grupie firm: mikro, małych oraz średnich.

"Z badania wyłania się obraz polskiego przedsiębiorcy, który walczy o utrzymanie swojej firmy na konkurencyjnym rynku i mierzy się z barierami rozwoju technologicznego. Konsekwencją tych codziennych zmagań jest odkładanie na drugi plan tematyki innowacji i długofalowej strategii. Z drugiej strony, widać wzrost świadomości dotyczący znaczenia poszczególnych technologii dla rozwoju firm - przedsiębiorcy chcą się rozwijać i to najbardziej cieszy." - mówi Tomasz Haiduk, dyrektor branż przemysłowych, członek zarządu w Siemens Sp. z o.o. "Zapytani o bariery w rozwoju, przedsiębiorcy stwierdzili, że największą jest biurokratyzacja. Firmy chcą także, aby państwo zapewniało właściwe kształcenie kadr – przyszłych pracowników tych podmiotów." - dodaje Tomasz Haiduk.

Raport Smart Industry 2018

Pobierz pełen raport

Case studies

Efektywne oszczędzanie energii

Niezależnie od branży przemysłu, zużycie energii ma decydujące znaczenie dla odniesienia sukcesu. Rosnące zapotrzebowanie na większą efektywność wykorzystania zasobów, wzrastające koszty energii, nowe modele dostaw oraz surowe przepisy dotyczące ochrony środowiska sprawiają, że wdrażanie energooszczędnych rozwiązań jest niezbędne w przemyśle. Jednakże wraz z nowymi wyzwaniami pojawiają się nowe możliwości: projektując energooszczędne instalacje można również zaoszczędzić znaczne kwoty.

Dlaczego energia ma tak ogromny potencjał?

Średnio koszty energii stanowią do 10% wszystkich kosztów produkcji. W energochłonnych branżach odsetek ten może osiągnąć nawet 40%. Możliwe jest jednak przekształcenie energii w rzeczywistą wartość dodaną: na przykład dzięki innowacyjnej technologii napędowej można uzyskać oszczędności na poziomie 30% lub więcej. Firma Siemens jest w stanie dostarczyć kompletne rozwiązania bądź też narzędzia do realizacji tych celów.

  

Uzyskaj wszystkie potrzebne dane dotyczące mediów energetycznych wykorzystywanych w procesie produkcyjnym dzięki naszemu rozwiązaniu do zarządzania energią SIMATIC Energy Suite: zapewnia ono całkowitą przejrzystość wszystkich przepływów energii. Środowisko TIA Portal umożliwia łatwy inżyniering, a Ty możesz czerpać korzyści z jednolitej platformy do automatyzacji i zarządzania energią – niezależnie od różnych lokalizacji zakładów. Zarejestrowane dane energetyczne można bezproblemowo analizować, wykorzystując system zarządzania energią rozproszony po wielu lokalizacjach dzięki zintegrowanemu połączeniu z SIMATIC Energy Manager PRO lub opartym na chmurze Service Energy Analytics. Oferujemy w tym zakresie produkty i rozwiązania z certyfikowane zgodnie z ISO 50001.