Wyślij zgłoszenie reklamacji

Chcesz zgłośić reklamację produktu Siemens Sp. z  o.o.? Wypełnij poniższy formularz, a wkrótce wrócimy z odpowiedzią

Opis procedury reklamacyjnej

      1. Dla produktów podlegających wymianie w ramach gwarancji:

  • W odpowiedzi na przesłane zgłoszenie reklamacji, zamówione zostanie dla Państwa nowe urządzenie. Wadliwe, odesłane będzie do Centrum Napraw Siemens AG, gdzie po dokonanej diagnostyce zapadnie decyzja o zasadności reklamacji.
  • W przypadku gdy ekspertyza uszkodzonej części wykaże, że wada nie jest objęta gwarancją, Zgłaszający poniesie koszty dostarczonego w ramach wymiany urządzenia, przeglądu diagnostycznego i transportu.
  • Potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji wraz z numerem nadanym sprawie, terminem dostawy nowego urządzenia, numerem przesyłki oraz wytycznymi do wysyłki reklamowanego sprzętu, otrzymają Państwo w osobnym mailu.
  • Użytkownik zobowiązuje się do zwrotu uszkodzonego urządzenia w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania nowego. W przypadku nie dokonania zwrotu uszkodzonego sprzętu w wymaganym terminie, klient obciążony zostanie kwotą równą cenie zakupu nowego urządzenia.

2. Dla produktów podlegających tylko naprawie w ramach gwarancji: 

  • Reklamowane urządzenie wysłane zostanie do naprawy do autoryzowanego serwisu producenta Siemens AG.
  • Termin realizacji naprawy: ok. 2-4 tygodnie
  • Potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji wraz z numerem nadanym sprawie oraz wytycznymi do wysyłki reklamowanego sprzętu, otrzymają Państwo w osobnym mailu.

UWAGA!! PROSZĘ NIE ODSYŁAĆ SPRZĘTU PRZED OTRZYMANIEM POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA REKLAMACJI DO REALIZACJI.
W POTWIERDZENIU ZNAJDOWAĆ SIĘ BĘDZIE WŁAŚCIWY ADRES DO WYSYŁKI REKLAMOWANEGO PRODUKTU.

Wysłanie formularza równoznaczne jest z potwierdzeniem zapoznania się z
 procedurą reklamacyjną Siemens Sp. z o.o. i jej akceptacją.
 

W przypadku wszelkich pytań i wątpliwości związanych z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt na adres: ics.pl@siemens.com