30 lat Siemensa w Polsce - historia zmian

Od 30 lat towarzyszymy polskiej gospodarce w jej drodze ku nowoczesności

Siemens rozpoczął swoją działalność w Polsce 30 lat temu – w 1991 roku.

Od tamtego czasu jesteśmy partnerem polskiej gospodarki i społeczeństwa w transformacji technologicznej. Aktywnie wspieramy zachodzące w kraju zmiany i dostarczamy rozwiązania, które poprawiają jakość życia.
 • Współpracujemy z miastami i lokalnymi społecznościami w zakresie modernizacji infrastruktury i sprzętu.
 • W latach 90-tych stworzyliśmy pierwszy kompleksowy, rozproszony system informatyczny w Polsce, informatyzując ZUS, jedną z największych instytucji publicznych w kraju. 
 • Jako partner budowy sieci telekomunikacyjnych kolejnych generacji, mamy znaczący wkład w skok technologiczny w branży telekomunikacyjnej. Współpracując z „Telekomunikacją Polską” rozwijamy sieci stałe, a wspólnie z ERA/T-mobile przyczyniamy się do rozwoju sieci mobilnych. 

 

 • Od początku działalności wspieramy procesy automatyzacji przemysłu. Jako partner polskich firm inżynierskich udostępniamy naszą wiedzę i doświadczenie oraz promujemy wdrażanie najnowszych rozwiązań z obszaru digitalizacji.
 • Rozwijamy projekty z polskimi uczelniami, na rzecz rozwoju nauki i przekuwania teoretycznych projektów technicznych w praktyczne rozwiązania dla przemysłu.
 • Zorganizowaliśmy system transportu i system zarządzający automatycznym magazynem w fabryce w Jaworze
 • Dostarczyliśmy technologię do fabryki Volkswagen Crafter we Wrześni, produkującej rocznie ok. 100 tys. samochodów

 

 • Aktywnie uczestniczymy w projektach infrastrukturalnych, objętych partnerstwem publiczno-prywatnym, w których realizowane są m.in. projekty termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz np. opracowane przez Siemens, kompleksowe Miejskie Centra Zarządzania Energią, pozwalające na radykalną poprawę efektywności energetycznej.
 • Dostarczyliśmy system BMS Desigo do kompleksu trzech budynków Varso Place w Warszawie, wśród których jeden będzie najwyższym budynkiem w UE (310 metrów z iglicą)
 • Zrealizowaliśmy system obsługujący centrum danych T-mobile w Warszawie
 • Wdrożyliśmy linie produkcyjne do fabryki komponentów baterii w Radzikowicach
 • We współpracy z Belgią dostarczyliśmy system dystrybucji energii do szpitala Saint Jean w Brukseli

 

 • Wspieramy rozwój idei Smart City, realizując w miastach projekty inteligentnych systemów transportowych.
 • Dostarczyliśmy w 2013 r. 35 pociągów Inspiro dla Metra. Był to debiut platformy Inspiro na świecie
 • W 2003 r. zainstalowaliśmy w Warszawie pierwszy system ITS Siemensa w Polsce, służący do zarządzania tunelem pod Wisłostradą.
 • Najbardziej rozbudowane systemy ITS do zarządzania ruchem w Polsce funkcjonują obecnie w 6 polskich miastach (Warszawa, Poznań, Białystok, Kraków, Rzeszów, Tychy)
 •  ·        W 2019 roku, pierwsza w Polsce i jedna z pierwszych w Europie, wielosystemowa lokomotywa Vectron Siemensa przejechała przez polsko-niemiecką granicę bez utrudnień technicznych  – jest przystosowana do wymogów użytkowania i specyfiki jazdy w różnych krajach. Obecnie po polskich torach jeździ 20 takich lokomotyw.  

 • Zawsze byliśmy blisko polskiej służby zdrowia. Dokonaliśmy pierwszych w kraju instalacji nowoczesnych urządzeń do tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Nadal kompleksowo wyposażamy polskie szpitale i centra medyczne w sprzęt diagnostyczny. 
 • Nasze tomografy komputerowe, rezonanse magnetyczne, rozwiązania medycyny nuklearnej, rentgeny i ultrasonografy stały się nieodłącznym elementem polskich placówek medycznych, od szpitali miejskich i powiatowych po najbardziej zaawansowane szpitale kliniczne. Trudno także wyobrazić sobie zaawansowane terapie bez angiografów i ramion C, zaś laboratoria – bez analizatorów i odczynników Siemens Healthineers.
 • Prowadzimy program Akademia Siemens Healthineers, w którym wzięło udział tysiące polskich profesjonalistów medycznych.
 • W ostatnich latach braliśmy także udział w kilkudziesięciu projektach naukowych, w ramach których w Polskich ośrodkach powstawały przełomowe rozwiązania w zakresie technik diagnostycznych.

A dzięki specjalistycznej wiedzy Siemens Financial Services – spółki finansowej z naszej grupy – umożliwiamy finansowanie inwestycji w nowe technologie w przemyśle, medycynie i transporcie publicznym oraz projektów poprawy efektywności energetycznej w budynkach.

Bądźmy partnerami w tworzeniu zrównoważonej przyszłości!

Naszą odpowiedzią na zachodzącą obecnie rewolucję cyfrową są rozwiązania w obszarach digitalizacji, Smart City i zrównoważonego transportu. A drogą do jej realizacji jest nasza nowa strategia zrównoważonego rozwoju. Chcemy pozostać liderem innowacyjnych zmian w polskiej gospodarce, działając z dbałością o dobro środowiska naturalnego.