Certyfikowane Systemy Zarządzania

Zdrowe środowisko, zdrowi pracownicy, zdrowe warunki pracy. Najcenniejszą wartością naszej organizacji są pracownicy, a ich bezpieczeństwo zawsze stanowi priorytet naszych działań.
Ochrona środowiska i bezpieczeństwo pracy

Bezpieczeństwo pracy z tradycjami

Najcenniejszą wartością naszej organizacji są pracownicy, a ich bezpieczeństwo zawsze stanowi priorytet naszych działań. Rozwijamy kulturę bezpieczeństwa, wdrażamy nowe standardy i skupiamy się na działaniach prewencyjnych, a wszystko po to by zapobiegać wypadkom w miejscu pracy. Angażujemy się w programy mające na celu promocję zdrowia oraz aktywnego trybu życia wierząc, że przyczyniamy się tym samym do lepszego samopoczucia naszych pracowników.
Przedsiębiorstwa [...] nie mogą wyłącznie wymagać, muszą również dawać, [...], nie wspominając o wszystkich środkach, które ostatecznie służą również poprawie zadowolenia z pracy i ich zdolności do wykonywania pracy.
Carl Friedrich von Siemens

Inwestycja w przyszłość

Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo dokładamy również wszelkich starań, aby konsekwentnie minimalizować swój wpływ na środowisko naturalne. Wspieramy w tym naszych klientów oferując im nowoczesne i energooszczędne rozwiązania.

Technologie dedykowane redukcji emisji CO2 zanieczyszczeń wody oraz powietrza stanowią znaczną część obrotów koncernu.                                                                                                                                                                                                                                       

Healthy @ Siemens

Program "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia to sposób myślenia"

„Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia to sposób myślenia". Jako Siemens Polska otrzymaliśmy nagrodę Healhty @ Siemens przyznawaną spółkom wykazującym się szczególnym zaangażowaniem w zarządzaniu polityka prozdrowotną

Jeden wspólny cel: zero wypadków i szkód

Dbamy o bezpieczeństwo pracowników naszej organizacji i przedstawicieli firm zewnętrznych z którymi współpracujemy – jest to podstawowa zasada działania spółki SIEMENS na całym świecie. Nasza pro aktywna postawa i pełne zaangażowanie są doceniane i nagradzane.

Nasi pracownicy to nasz największy kapitał. Ich zdrowie i bezpieczeństwo to priorytet naszej firmy.
Janina Kugel, Dyrektor Human Resources i Różnorodności
Nagroda Healthy @ Siemens dla Siemens Polska

Healthy @ Siemens

Jakość

Dewiza "Dotrzymujemy naszych obietnic"

Dewiza "Dotrzymujemy naszych obietnic"/ "Wir halten, was wir versprechen"/ "We do, what we promise" jest przewodnim motywem Systemu Zarządzania Jakością w Siemens Sp. z o.o., gdyż pod pojęciem jakości rozumiemy przede wszystkim postulat dotrzymywania wysokich standardów uzgodnionych z naszymi klientami. Dotyczą one jakości naszych produktów, dostaw i usług, za które ponosimy pełną odpowiedzialność.

„Siemens to Jakość na światowym poziomie”

Zgodnie z Polityką Jakości, naszym celem jest również zysk, który zapewnia nam odpowiedni poziom samodzielności, co z kolei gwarantuje naszym Klientom ciągłość naszych dostaw i usług. Jako strategiczny partner polskiej gospodarki dążymy do zawierania długotrwałych kontaktów handlowych, które opieramy na partnerskiej współpracy.

Polityka Jakości Siemens Sp. z o.o. pozostaje w zgodności z Wizją oraz Zasadami Jakości koncernu macierzystego, zgodnie z którymi Jakość jest jednym z kluczowych elementów marki Siemens.

Nasze Zasady jakości:

  • Jakość to kryterium, które wyznaczają nasi klienci

  • Jakość to zrozumienie i przewyższanie oczekiwań klienta

  • Jakość jest zapoczątkowana na najwyższych szczeblach organizacji

  • Jakość jest wartością wszystkich pracowników

  • Jakość to cecha charakteryzująca produkty i procesy już na wczesnym etapie ich realizacji

  • Jakość to kwestia ustalenia kryteriów pomiaru i „przejrzystość” działań

  • Jakość musi być ciągle doskonalona

Zero Harm Culture

 

Od kilku lat w ramach globalnego programu Zero Harm Culture @ Siemens, pracujemy nad tym, aby każdy współpracujący z naszą firmą pracownik czy podwykonawca, w myśl motta „bezpieczeństwo to sposób myślenia”, codziennie rozpoczynał pracę mając świadomość, że w tym aspekcie nie akceptujemy kompromisów. 7 lipca 2017 uzyskaliśmy pozytywny wynik audytu i zdobyliśmy odznaczenie Zero Harm Label 2017