Kontakt

Siemens w Polsce

Dane teleadresowe, formularz kontaktowy

Spółka regionalna od 1991 roku oraz grupa firm dysponujących kompleksową ofertą macierzystego koncernu.

 

Siemens Sp. z o.o.
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa
tel. +48 22 870 90 00

Rozwiązania dla automatyki i digitalizacji procesów produkcyjnych, technika napędowa oraz szafy sterownicze

Zapytania techniczne, serwis

Oferujemy kompleksowe portfolio produktów i usług dla automatyki i digitalizacji procesów produkcyjnych, a także technikę napędową oraz szafy sterownicze.
 

Kontakt

tel. +48 22 870 82 00

Serwis Automatyki Przemysłowej

Doradcy techniczni i serwisu produktów automatyki przemysłowej oraz techniki napędowej

Oferujemy fachową pomoc doradców technicznych i serwisu na każdym z etapów: od fazy planowania, poprzez projektowanie, szkolenie, uruchomienie i oddawanie systemów oraz instalacji do eksploatacji, aż po ich bieżącą obsługę, konserwację, aktualizację i wreszcie modernizację.

 

Digital Industries Customer Services - Łódź
 

ul. Wydawnicza 17

92-333 Łódź 
tel. + 48 42 677 17 91

 

Digital Industries Customer Services - Bielsko-Biała

 

ul. Piekarska 74
43-300 Bielsko-Biała
tel. + 48 33 829 11 50

Rozwiązania z zakresu technologii i automatyki budynkowych oraz efektywności energetycznej

Zapytania techniczne, ofertowe

Oferujemy kompleksowe rozwiązania z dziedziny automatyki budynkowej, efektywności energetycznej oraz ochrony bezpieczeństwa życia i mienia.


Kontakt

tel. +48 22 870 90 00

Dystrybutorzy

Współpracujemy i wspieramy dystrybutorów naszych rozwiązań z zakresu systemów automatyki, techniki łączeniowej, techniki napędowej, rozdziału energii oraz techniki elektroinstalacyjnej.

 

Kontakt

Inne

Kontakt mediowy

Biuro prasowe Siemens Polska

Praca i kariera

Oferty pracy oraz programy dla studentów i absolwentów