Zarząd Siemensa Sp. z o.o.

Członkowie zarządu są odpowiedzialni za zarządzanie firmą, decyzje strategiczne i biznesowe

Jako główne ciało zarządcze Siemensa zarząd firmy ma za zadanie służyć interesom firmy i dbać o zrównoważony wzrost jej wartości. Znajdziesz tu również więcej informacji o kierownictwie poszczególnych jednostek biznesowych. 

Dyrektorzy branż Siemens Sp. z o.o.