Mentoring - relacja czy dzielenie się wiedzą?

Pracownicy są najcenniejszym kapitałem naszej firmy, budującym naszą pozycję rynkową oraz gwarantującym nam skuteczne działanie w warunkach silnej konkurencji. Rozwój kompetencji, a także ten osobisty, jest zatem bardzo ważny, i warto pamiętać o nim na wszystkich szczeblach organizacji. Jedną spośród wielu form rozwoju oferowaną naszym pracownikom jest mentoring. 

Czym jest mentoring?

W Siemensie mentoring jest przede wszystkim relacją, w której jedna osoba, zazwyczaj z większym doświadczeniem zawodowym oraz w organizacji, ciesząca się autorytetem i sukcesami biznesowymi (mentor), wspiera pracownika (mentee) w lepszym poznaniu i odkryciu tkwiącego w nim potencjału. Mentoring posiada wiele wymiarów, dlatego jeśli określimy go jako relację, transfer wiedzy, wymianę doświadczeń czy proces rozwojowy, wszystkie te określenia będą prawdziwe. Praca w relacji mentoringowej może odbywać się na kilku poziomach jednocześnie, co czyni ją ciekawą i efektywną. Z zasady odbywa się ona poza relacją przełożony-podwładny.

Dla kogo jest mentoring?

W Siemensie mentoring dedykujemy osobom na różnych szczeblach organizacji, w szczególności zaś osobom na stanowiskach kierowniczych oraz pracownikom w roli ekspertów lub tym, którzy przygotowują się do objęcia ważnej i/lub strategicznej roli w niedalekiej przyszłości.

Myśląc o wejściu do relacji mentoringowej jako mentee, warto pamiętać, że mentoring wymaga gotowości do zmiany i przyjęcia odpowiedzialności za własny rozwój. Często oznacza to także otwartość na pogłębioną refleksję i do odważnego konfrontowania się z samym sobą, swoimi potrzebami, ambicjami, możliwościami i ograniczeniami. 

Mentoringowa przygoda

Mentoring odbywa się w formie spotkań mentora i mentee. Spotkania takie odbywają się raz na kilka tygodni przez okres nawet roku. Jednak relacja z mentoringiem nie kończy się definitywnie wraz z ostatnią zaplanowaną w kalendarzu sesją. Po zakończeniu kolejnych edycji programu mentoringowego, mentorzy i mentee spotykają się aby odnieść się do wspólnego doświadczenia,  dyskutując na temat tego, co daje im spełnienie i satysfakcję z bycia w każdej z ról oraz jak relacja mentor-mentee wpływa na ich rozwój. Mentee natomiast dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat tego, jak doświadczają bycia w relacji mentoringowej. Z roku na rok grono naszych mentorów i mentee rośnie, a wraz z nim także świadomość tego, że warto inwestować w swój rozwój zaczynając od refleksji na temat naszych osobistych wartości i potrzeb.