pracownicy Siemensa jako wolontariusze

Wolontariat? W Siemensie pomagamy nie tylko od Święta

Co roku ci z nas, którzy mają pomysł i chcą pomóc innym, podejmują wyzwanie, tworząc własne projekty wolontariackie przy wsparciu finansowym firmy.
Życie w Siemensie

Wolontariat? W Siemensie pomagamy nie tylko od Święta.

Wolontariat to temat, który już na dobre wrósł w tkankę Siemensa w Polsce. Właśnie przygotowujemy się do realizacji kolejnej, XIV edycji programu wolontariackiego. Co roku ci z nas, którzy mają pomysł i chcą pomóc innym, podejmują się tego wyzwania, tworząc własne projekty wolontariackie przy wsparciu finansowym firmy. 

Początki…


Wszystko zaczęło się w 2010 roku, kiedy zarząd Siemensa w Polsce podjął decyzję o wsparciu już wtedy istniejących, prywatnych działań wolontariackich pracowników, środkami finansowymi i wsparciem koordynacyjnym ze strony firmy. Był to moment, w którym mała grupka entuzjastów pomagania zaczęła spotykać się, aby porozmawiać, jak wolontariat w Siemensie faktycznie powinien wyglądać, w jakich obszarach działać, w którym kierunku podjąć kolejne kroki.

Jak to wygląda dziś?


Od tego czasu co roku pracownicy, którzy mają pomysł i chęć pomóc innym, tzw. Liderzy, organizują autorskie projekty pomocowe, na rzecz organizacji NGO i z zespołem projektowym swojego wyboru. Do zespołów najczęściej dołączają koleżanki i koledzy z firmy, w tym stażyści, ale także członkowie rodzin, przyjaciele czy wolontariusze z zewnątrz. Każdy Lider, zanim otrzyma zielone światło na środki na realizację, mierzy się z planowaniem, organizacją, budżetowaniem swojego przedsięwzięcia. Jest to nie tylko prawdziwa szkoła życia, ale także kompetencji Project Managera. 
 
Liczba wniosków co roku jest różna – od 10 do 40 w rekordowym roku. Zwykle realizowanych jest kilkanaście projektów rocznie, skupiających od 50 do 80 pracowników, którzy dodatkowo angażują w działania osoby ze swojego otoczenia. Łącznie zrealizowaliśmy już ponad 150 projektów pomocowych. Co ciekawe, coraz częściej są one także realizowane w ramach warsztatów integracyjnych poszczególnych działów i zespołów. 
Łącznie zrealizowaliśmy już ponad 100 projektów pomocowych. Co ciekawe, coraz częściej są one także realizowane w ramach warsztatów integracyjnych poszczególnych działów i zespołów. 

Jakie tematy wybierają wolontariusze?

Co roku stałymi grupami odbiorców pomocy są osoby z niepełnosprawnościami, dzieci oraz inicjatywy związane z działaniami na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Pomoc nie wiąże się jedynie z zakupieniem przedmiotów, ale przede wszystkim z pracą – wolontariusze często jeżdżą w miejsca, gdzie jest potrzebne wsparcie, np. sprzątają w schroniskach dla zwierząt, budują miejskie ogrody, organizują wolny czas dzieciom, młodzieży, remontują, animują wydarzenia sportowe, artystyczne.

Chcemy być społecznością, która świadomie i w sposób zorganizowany działa na rzecz potrzebujących. Integruje ponad podziałami, a przez co wpływa pozytywnie na atmosferę i relacje między ludźmi. Umożliwia rozwój, realizację indywidualnych pasji i stanowi powód do dumy.
Wolontariusze