Smart Industry Polska 2021

Raport Smart Industry Polska 2021

Droga polskiego przemysłu do zrównoważonego rozwoju

Cele związane z ochroną środowiska istotne dla większości badanych przedsiębiorstw

Według badania „Smart Industry Polska” 88% badanych firm podjęło już działania w zakresie zrównoważonego rozwoju. Niezależnie od skali działalności przedsiębiorstwa, najczęściej podejmowane są działania mające na celu ograniczenie zużycia mediów i zwiększenia efektywności produkcji. Już około 40% przedsiębiorstw średniej wielkości podjęło prace modernizacyjne pozwalające im na odzyskiwanie ciepła powstałego w wyniku procesów produkcyjnych, digitalizację tych procesów w celu ich optymalizacji i opracowanie rozwiązań usprawniających transport i logistykę.

 

Z badania wynika, że 67% firm planuje realizację prac modernizacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem w ciągu dwóch nadchodzących lat. Co najmniej 2/3 firm ma zamiar realizować działania zmierzające do wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, zastosować urządzenia o podwyższonej efektywności energetycznej, optymalizować zużycie mediów oraz zainwestować w nowe technologie. Swój ślad węglowy monitoruje obecnie 24% firm.

 

Spośród wszystkich zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem w kontekście zmian klimatycznych najbardziej znane okazały się Odnawialne Źródła Energii – aż 81% respondentów ma przynajmniej ogólną wiedzę na ich temat.

„Transformacja energetyczna przedsiębiorstw pozwoli sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi Polska oraz inne kraje Unii Europejskiej, wynikającym z konieczności ograniczania wpływu przemysłu na klimat ziemi. Zgodnie z założeniami Zielonego Ładu, Unia Europejska ma docelowo stać się społeczeństwem neutralnym klimatycznie, zasobooszczędnym i przyjaznym środowisku. Raport Siemensa pokazuje, że nie wszystkie kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju są jednak powszechnie zrozumiałe. Konieczna jest dalsza edukacja – na przykład w obszarze Nowej Taksonomii Europejskiej. Jej znajomość ułatwi polskim przedsiębiorcom zrozumienie kryteriów, jakie muszą spełniać działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, co w konsekwencji ułatwi im pozyskiwanie środków na modernizację infrastruktury”
- Maciej Kaysiewicz, Sustainability Officer w Siemens Polska

Patroni Honorowi

Partner Merytoryczny

Rejestracja

Poznaj całość wyników badania Smart Industry Polska. Wypełnij poniższy formularz i pobierz raport.