zzz

Zrównoważona Strategia Siemensa

Czym jest i dlaczego powstała nowa strategia Siemensa w Polsce?
Zrównoważona strategia Siemensa w pigułce

Pobierz

Zmieniamy polską gospodarkę dbając o dobro planety

W tym roku mija 30 lat, odkąd Siemens rozpoczął swoją działalność w Polsce. Jako spółka technologiczna rozwijaliśmy się w wielu obszarach, oferując kompleksowe rozwiązania i usługi z zakresu infrastruktury przemysłowej, energetycznej, budynkowej, transportowej, ochrony zdrowia, a także finansowania inwestycji w zrównoważony rozwój.

Od początku istnienia jesteśmy partnerem polskiej gospodarki i społeczeństwa w zakresie transformacji technologicznej. W odpowiedzi na globalne trendy i wobec pilnej potrzeby ochrony klimatu, stawiamy dziś przed sobą jeszcze bardziej ambitne cele. Dlatego stworzyliśmy nową, zrównoważoną strategię, która pomoże nam kontynuować misję odpowiedzialnego rozwoju gospodarczego przy jednoczesnej dbałości o środowisko naturalne.
  

W czasach gospodarki współdzielonej coraz bardziej liczą się funkcjonalność i bezpieczeństwo rozwiązań. Odpowiadając na te potrzeby oferujemy klientom kompleksowe usługi rozwiązujące ich problemy, a nie tylko pojedyncze produkty czy usługi.

Nowa zrównoważona strategia zakłada podejmowanie wyłącznie takich inicjatyw, które pozytywnie wpływają na człowieka, biznes i środowisko. W pierwszym etapie jej wdrażania, spółka skupi się na trzech obszarach:  

Transformacja cyfrowa

Digitalizacja i automatyzacja w przemyśle pozwalają zwiększać efektywność i elastyczność przedsiębiorstw, a przez to i konkurencyjność polskiego przemysłu. Zapewniają bezpieczeństwo i komfort pracy, a także odporność na kryzysy, umożliwiając utrzymanie ciągłości operacyjnej w przypadku wystąpienia zakłóceń.

Transformacja energetyczna

Z naszego punktu widzenia najczystszą zieloną energią jest ta zaoszczędzona. Dlatego opracowujemy rozwiązania optymalizujące efektywność energetyczną i budynkową oraz niskoemisyjność.

Zrównoważony Siemens

Wszystkie działania w naszej firmie podporządkowaliśmy idei zrównoważonego rozwoju. Kładziemy nacisk na budowanie odpowiedzialnego łańcucha wartości. Chcemy współpracować z partnerami i dostawcami, którzy przestrzegają światowych norm środowiskowych, by wraz z nimi kreować nowe rozwiązania korzystne dla klimatu.

Zrównoważone działania realizujemy na zewnątrz i wewnątrz spółki

  • Zmianę postanowiliśmy zacząć od siebie. Do 2030 r. zamierzamy osiągnąć zeroemisyjność własnej działalności, zaś do roku 2050 całego łańcucha dostaw. 
  • Uwzględniamy kryterium śladu węglowego (carbon footprint) i TCO (Total Cost of Ownership).
  • Coraz częściej nasi klienci i partnerzy inicjują procedury proekologiczne, w czym ich aktywnie wspieramy – dzieląc się wiedzą, doświadczeniem oraz zasobami, czego przykładem jest narzędzie do oceny śladu węglowego dostawców.
  • Budujemy spójną, opartą na wartościach kulturę organizacyjną. Dzięki projektom realizowanym wewnątrz firmy kreujemy postawy zgodne z filozofią zrównoważonego biznesu, m.in. poprzez:

o   Zwiększanie efektywności energetycznej poprzez modernizację budynków własnej użyteczności (kompleks biur w Warszawie w stu procentach zasilany jest zieloną energią)

o   Politykę less-waste w naszych biurach

o   Propagowanie pracy zdalnej i odpowiedzialnego przemieszczania się ludzi

o   Program sukcesywnej dekarbonizacji floty 

o   Promowanie oddolnych inicjatyw wolontariackich naszych pracowników i zespołów projektowych (np. przy naszym biurze w Warszawie posiadamy pasiekę i zakładamy łąki kwietne)

o   Działania oficera ds. zrównoważonego rozwoju oraz zespołu ds. różnorodności (Diversity & Inclusion)

Bądźmy partnerami w tworzeniu zrównoważonej przyszłości!

Te i wiele innych inicjatyw, które będziemy podejmować w ramach nowej strategii Siemensa, to odpowiedź na zachodzące zmiany, za które wszyscy ponosimy odpowiedzialność.

Kontakt dla mediów:

Marta Benedyczak

+48 (538) 554054

Zapisz się do newslettera

Interesują Cię aktualności Siemens Polska? Zasubskrybuj nasz newsletter