Bezpieczeństwo maszyn - zmiany w PN-EN ISO 13849-1 i PN-EN 62061 w kontekście aparatury SIRIUS

Webinar z Danielem Małżem

Data:                     09.02.2023

Godzina:               11:00 

Język:                    Polski

Koszt:                    bezpłatne

Czas trwania:       1 h

Podczas spotkania omówione zostaną istotne zmiany w normach PN-EN ISO 13849-1 PN-EN 62061. Zwrócimy szczególną uwagę na produkty aparatury łączeniowej SIRIUS i aparatury rozdzielczej SENTRON.

Prelegenci

Daniel Małż

Siemens

Rejestracja

Zarejestruj się, aby obejrzeć webinar