Bliźniak cyfrowy, SIMIT + Unity, na przykładzie aplikacji latającej piły

Webinar z Tomaszem Wenkerem, Wojciechem Bączkowskim

Data:                     30.03.2023

Godzina:               11:00 

Język:                    Polski

Koszt:                    bezpłatne

Czas trwania:       1 h

Technologia cyfrowego bliźniaka niesie za sobą realne korzyści wykorzystania w procesie tworzenia maszyn produkcyjnych. Podczas warsztatu przedstawiony zostanie sposób wykonania symulacji aplikacji latającej piły, w oparciu o biblioteki Siemens, oprogramowanie SIMIT oraz pliki wykonywalne Unity.

Prelegenci

Tomasz Wenker

Siemens

Wojciech Bączkowski

Wojciech Bączkowski

Siemens