Efektywni energetycznie                i gotowi na 55

Cykl webinariów dla branży chemicznej

Dowiedz się jak sprostać wyzwaniom w przemyśle chemicznym związanym z ograniczeniem emisji CO2 oraz jak poprawić konkurencyjność poprzez wydajniejsze zarządzanie procesami i zwiększenie energooszczędności.

 

Zapraszamy na cykl webinariów pod patronatem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dla kadry managerskiej w branży chemicznej, które pomogą w przygotowaniu zakładów przemysłu chemicznego na wyzwania związane z dostosowaniem się do unijnej legislacji, a także pozwolą uzyskać wyższą efektywność i poprawią konkurencyjność poprzez wydajniejsze zarządzanie procesami.

Gotowi na 55

W europejskim prawie o klimacie zapisano obowiązkowy unijny cel klimatyczny, którym jest ograniczenie emisji w krajach UE o co najmniej 55% do 2030r. Fit for 55 („Gotowi na 55”) jest pakietem regulacji klimatycznych obejmującym 13 aktów legislacyjnych, które kraje członkowskie UE zobowiązały się wdrożyć. Dla przemysłu oznacza to konieczność dostosowania procesów produkcyjnych i uczynienie ich bardziej energooszczędnymi i wydajnymi.

Branża chemiczna w Polsce

Branża chemiczna jest jedną z kluczowych gałęzi krajowego przemysłu. W Polsce stanowi ona jeden z istotnych elementów systemu gospodarczego i jedną z ważniejszych składowych PKB. Według danych GUS produkcja sprzedana polskiego przemysłu chemicznego w 2022 roku osiągnęła wartość 341 mld złotych, co stanowi 16,9 % w produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce ogółem.

Digitalizacja zakładów produkcyjnych

Jednocześnie, przemysł chemiczny ma wyjątkową pozycję, jeśli chodzi o redukcję globalnych emisji. Przekształcenia umożliwiające energooszczędność i wzrost efektywności będą kluczowe dla osiągnięcia przez Polskę celów nakładanych przez prawo unijne i pakiet Fit for 55. Odpowiedzią na te wyzwania branży produkcyjnej w sektorze chemicznym jest cyfryzacja zakładów przemysłowych.

Wyzwania, jakie zrównoważony rozwój stawia przed branżą chemiczną

Zapraszamy na webinarium „Wyzwania, jakie zrównoważony rozwój stawia przed branżą chemiczną” z udziałem Dariusza Sokulskiego oraz Mateusza Kidonia z Siemensa. 

 

Biorąc udział w webinarium dowiesz się:

• Jakie wyzwania zrównoważonego rozwoju w kontekście emisyjności, legislacji i globalnych zmian niesie ze sobą Fit for 55 dla branży chemicznej?

• Jak dekarbonizacja wpływa na przemysł? Jakie są obszary najmocniejszej koncentracji procesów dekarbonizacji w chemii?

• Jakie korzyści przynosi cyfryzacja w przemyśle chemicznym?

• Czym jest cyfrowy bliźniak i jak pomaga usprawnić procesy oraz wydajność instalacji?

 

Dekarbonizacja przemysłu, pozwalająca uzyskać właściwy rezultat w postaci długoterminowego zrównoważonego rozwoju, wymaga modernizacji zakładów i wdrożenia odpowiednich praktyk biznesowych. Przemysł chemiczny jest jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych, dlatego konieczna jest jego modernizacja mająca na celu:

• wzrost efektywności energetycznej

• usprawnienie procesów

• wydajniejsze zarządzanie

 

Efekt w postaci osiągnięcia zakładanych celów klimatycznych możliwy jest do uzyskania dzięki szeroko rozumianej digitalizacji, wykorzystującej dane zakładu oraz wsparciu jakie zapewniają rozwiązania cyfrowego bliźniaka. Wykorzystanie dostępnych informacji pochodzących z urządzeń pomiarowych, modelowanie procesów przemysłowych oraz zastosowanie algorytmów wykorzystujących sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe pozwala uzyskać lepszy wgląd w dane, przebieg procesów i przyczynia się do ich optymalizacji.

Data:                     28.03.2023

Godzina:               11:00 

Język:                    Polski

Koszt:                    bezpłatne

Czas trwania:       1 h

Prelegenci

Dariusz Sokulski

 

 

 

Siemens

Mateusz Kidoń

 

 

 

Siemens

Cyfrowa produkcja w branży chemicznej dzięki integracji IT/OT, na przykładzie fabryki Akzo Nobel

Zapraszamy na webinarium „Cyfrowa produkcja w branży chemicznej dzięki integracji IT/OT, na przykładzie fabryki Akzo Nobel”, w którym udział wezmą Tomasz Cwołek z firmy Askom oraz Sebastian Lemieszek z Siemensa.


Podczas webinarium dowiesz się:

• Czym jest digitalizacja w przemyśle chemicznym?

• Jakie korzyści może odnieść firma dzięki wdrożeniu systemu MES (Manufacturing Execution System) SIEMENS Opcenter? - case study

• Od czego zacząć wdrażanie MES i jak je przeprowadzić? Czy możliwe jest skalowanie MES w obszarze funkcjonalności?

 

Rynek chemiczny podlega dużej zmienności dostosowując się do zakłóceń zarówno po stronie podaży jak i popytu. Zarządzanie produkcją uwzględniające szereg czynników kosztowych, w tym wysokich cen energii, jak i popytowych, w warunkach dużej zmienności jest zadaniem bardzo trudnym. Wynik finansowy przedsiębiorstwa zależy od podejmowanych błyskawicznie decyzji, dostosowanych do bieżącej sytuacji. Bez wsparcia ze strony takich systemów jak MES, WMS i ERP optymalizacja produkcji byłaby niemożliwa.

 

Na przykładzie doświadczeń firmy AkzoNobel pokażemy jakie korzyści odnosi zakład wdrażając system MES w pełni zintegrowany z procesem produkcji (PCS) jak i biznesem (ASP i SAP ERP). Zastosowany w tym przypadku zintegrowany system SIEMENS Opcenter MOM (Manufacturing Operations Management) wraz z PCS7 pozwolił uzyskać w pełni automatyczny przepływ zleceń produkcyjnych z SAP, poprzez moduł planowania APS aż do modułu wykonawczego Opcenter Execution Process (MES). W efekcie, dzięki natywnej integracji Opcenter MES z systemem realizacji receptur Simatic Batch na poziomie poszczególnych urządzeń możliwe stało się optymalne sterowanie PCS7. Po wdrożeniu, MES informuje na bieżąco system SAP o zużyciu materiałów i produkcji wysłanej na magazyn a system APS o bieżącej realizacji zleceń umożliwiając dostosowanie produkcji do bieżących potrzeb. Uzyskano także inne korzyści związane m.in. ze zwiększeniem wydajności linii produkcyjnych i rozlewniczych oraz poprawą jakości dzięki zintegrowanej kontroli jakości w procesie i laboratorium. Szczegółowo o przebiegu wdrożenia i jego efektach opowiemy podczas webinarium.

Data:                     04.04.2023

Godzina:               11:00 

Język:                    Polski

Koszt:                    bezpłatne

Czas trwania:       1 h

Prelegenci

Tomasz Cwołek

 

 

 

Askom

Sebastian Lemieszek

 

 

 

Siemens

Cyfrowy bliźniak w przemyśle chemicznym: scenariusze wykorzystania digitalizacji 

Zapraszamy na webinarium „Cyfrowy bliźniak w przemyśle chemicznym: scenariusze wykorzystania digitalizacji w celu zwiększenia efektywności produkcji”, które poprowadzi Maciej Gontarski, Siemens. 


Podczas webinarium dowiesz się: 

  • Jak odpowiadać na wyzwania w przemyśle chemicznym w obszarze szkoleń operatorów, redukcji emisji i kosztów, dostępności dokumentacji, realizacji prac badawczych oraz wdrażania zmian? 
  • Jak narzędzia takie jak gPROMS, COMOS i SIMIT pomagają w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami? 
  • Jakie korzyści odnoszą zakłady, które zdecydują się na wdrożenie narzędzi wspierających cyfryzację w przemyśle chemicznym? 

Uczestnikom webinarium zaprezentujemy korzyści wynikające z zastosowania narzędzi digitalizacji, takich jak modelowanie procesów w Siemens gPROMS i symulowanie procesów oraz systemów sterowania w Siemens SIMIT. Pokażemy w jaki sposób cyfrowy bliźniak dokumentacji dostępny w platformie COMOS wspiera służby utrzymania ruchu. Uczestnicy dowiedzą się także jak wykorzystanie wspomnianych narzędzi cyfrowych pomaga zwiększyć efektywność w przemyśle chemicznym: 

  • Wskażemy w jaki sposób modelowanie procesu w Siemens gPROMS pozwala na dokładne zrozumienie procesów zachodzących w produkcji i ich optymalizację.  
  • Opiszemy jak symulowanie procesu i systemu sterowania w Siemens SIMIT ułatwia testowanie zmian, zanim zostaną one wdrożone w rzeczywistej produkcji? Jak narzędzie to przyczynia się do poprawy efektywności i minimalizacji ryzyka awarii? Odpowiemy też na pytanie: czy rozwiązanie to może być wykorzystane do tworzenia systemów szkoleniowych dla operatorów? 
  • Zaprezentujemy w jaki sposób cyfrowy bliźniak dokumentacji dostępny na platformie COMOS gwarantuje dostęp do zawsze aktualnej, zorientowanej obiektowo, dokumentacji. Omówimy także wynikające z tego korzyści: skrócenie czasu wdrożenia projektów i zwiększenie wydajności oraz zminimalizowanie czasu reakcji służb utrzymania ruchu. 
  • Zastosowanie narzędzi digitalizacji w przemyśle chemicznym ma na celu poprawę wydajności procesów, polepszenie jakości produktów, redukcję kosztów oraz minimalizację wpływu na środowisko. W trackie webinarium omówmy kroki, jakie należy podjąć, aby wprowadzić te rozwiązania w firmie oraz opowiemy o tym, jakim wyzwaniom należy stawić czoło, aby osiągnąć sukces. 

Data:                     12.04.2023

Godzina:               11:00 

Język:                    Polski

Koszt:                    bezpłatne

Czas trwania:       1 h

Prelegenci

Maciej Gontarski

 

 

 

Siemens

Partnerzy

Patronat nad cyklem webinariów objęły:

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Projekt Chemia 4.0

Rejestracja

Zarejestruj się, aby obejrzeć webinar