IoT Starter, cz. 2 - Mechanizmy komunikacyjne w sterownikach SIMATIC

Webinar z Arturem Nowocieniem

Data:                     20.10.2022

Godzina:               11:00 

Język:                    Polski

Koszt:                    bezpłatne

Czas trwania:       1 h

Drugie spotkanie z cyklu IoT Starter, na którym omówimy funkcje i mechanizmy komunikacyjne dostępne w sterownikach SIMATIC, wraz z przykładami ich wykorzystania. Spotkanie będzie miało charakter teoretyczno-praktyczny.

 

Jak podaje tegoroczny raport DigiIndex 2022, jedną z głównych trudności we wdrażaniu rozwiązań digitalizacyjnych jest brak finansowego wsparcia dla przedsiębiorstw, a także brak wiedzy na temat sposobów działania stosownie do potrzeb biznesowych. Jednocześnie prawie 50% respondentów reprezentujących branżę maszynową deklaruje, że nakłady na digitalizację pozostaną na tym samym poziomie co w latach ubiegłych, nie planując wydatków na dodatkowe rozwiązania IT wdrażane na poziomie systemów automatyki i sterowania. Analizując te dane można więc dojść do konkluzji, że podstawową obawą przed wejściem w świat digitalizacji i Internetu Rzeczy są po prostu koszty.

 

Jak więc przełamać tę barierę? Odpowiedź jest prosta – wykorzystując posiadane urządzenia i rozwiązania techniczne. Szafy sterownicze odpowiedzialne za kontrolę nad maszynami i liniami produkcyjnymi wyposażane są w coraz doskonalsze i bardziej zaawansowane sterowniki PLC takie jak SIMATIC S7-1200 i S7-1500. Już od wielu lat umożliwiają one bezpośrednią integrację z innymi systemami, wliczając w to aplikacje informatyczne, bez wykorzystania dodatkowych komponentów. Szeroki zakres funkcji komunikacyjnych oraz mechanizmów związanych z cyberbezpieczeństwem sprawia, że komponenty z rodziny SIMATIC wykraczają poza standardowe wyobrażenie sterownika, mogąc pełnić jednocześnie rolę prostego urządzenia IoT.

 

W trakcie webinaru w sposób praktyczny przedstawione zostaną najbardziej użyteczne (w kontekście Internetu rzeczy) funkcje komunikacyjne. Omówione zostaną dostępne zabezpieczenia oraz dodatkowe mechanizmy ułatwiające przygotowanie danych w taki sposób, aby jak najbardziej ułatwić ich dalsze przewarzanie po stronie systemów IT.

Prelegenci

Artur Nowocień

Siemens

Rejestracja

Zarejestruj się, aby obejrzeć webinar!