Projektowanie systemów bezpieczeństwa dla kompletnych linii produkcyjnych – aspekty formalne i techniczne

Webinar z Kacprem Kozdrójem

Data:                     27.04.2023

Godzina:               11:00 

Język:                    Polski

Koszt:                    bezpłatne

Czas trwania:       1 h

W ramach webinaru omówiony zostanie temat projektowania układów bezpieczeństwa z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań firmy Siemens. Poruszone zostaną zagadnienia takie jak kryteria doboru komponentów z uwzględnieniem właściwych wymagań bezpieczeństwa oraz stopnia zaawansowania układu, rozproszone systemy sterowania w wariancie Fail-Safe, bezpieczne odłączanie napędów i innych urządzeń wykonawczych.

Prelegenci

Kacper Kozdrój

Automatech

Rejestracja

Zarejestruj się, aby obejrzeć webinar