Układy rozruchowe, ich rodzaje i zasady projektowania w oparciu o IEC 60204-1, IEC 60947-4.

Webinar z Dariuszem Waysem

Data:                     09.03.2023

Godzina:               11:00 

Język:                    Polski

Koszt:                    bezpłatne

Czas trwania:       1 h

Podczas spotkania omówione zostaną podstawowe zagadnienia związane z projektowaniem układów rozruchowych siników nn., jak również przedstawione zostaną narzędzia elektroniczne wspomagające dobór urządzeń spełniających założenia projektowe.

Prelegenci

Dariusz Ways

Siemens

Rejestracja

Zarejestruj się, aby obejrzeć webinar