W&WW - narzędzia dla projektantów i integratorów dla branży wodno-ściekowej

Webinar z Katarzyną Zbroją

Data:                     13.10.2022

Godzina:               11:00 

Język:                    Polski

Koszt:                    bezpłatne

Czas trwania:       1 h

Narzędzia dla projektantów i integratorów automatyki dla branży wodno-ściekowej.

Branża wodno-ściekowa jest bardzo obszernym zagadnieniem, zarówno jeżeli chodzi o różne rodzaje obiektów, jak również pod względem ilości sprzętu, który jest potrzebny do zbudowania np. oczyszczalni ścieków. Ten webinar ma na celu przybliżyć jakie narzędzia firma Siemens proponuje, aby przyspieszyć i ułatwić pracę projektantom i inżynierom z branży wodno-ściekowej. Zostanie przedstawiony Siemens Water Portal, gdzie zebrano między innymi konfiguratory automatyki i techniki napędowej, podejście firmy Siemens w zakresie cyberbezpieczeństwa jak nawet specyfikacje produktów Siemensa, które ułatwią przygotowywanie opisów do dokumentacji przetargowej. Głównym narzędziem na tej stronie są przykłady konfiguracji produktów firmy Siemens, w zależności od obiektu wodno-ściekowego, które to usprawnią pracę projektanta, jak i integratora w przygotowywaniu projektu pod np. oczyszczalnie ścieków, czy stacje uzdatniania wody. Są to darmowe dokumenty, gdzie nie tylko można zobaczyć schematy elektryczne, jak również kompleksowe listy produktowe, co dany obiekt musi zawierać.

 

Webinar ma na celu przybliżenia zawartości strony Siemens Water Portal i pokazania jakie wartości dodane może przynieść korzystanie z nich w codziennej pracy. Spotkanie to jest polecane projektantom i integratorom, który pracują w branży wodno-ściekowej i chcieliby usprawnić i przyspieszyć swoją pracę. Webinar ten jest wprowadzeniem do cyklu spotkań poświęconych branży wodno-ściekowej, głównie pod kątem automatyki. 

Prelegenci

Katarzyna Zbroja

Siemens

Rejestracja

Zarejestruj się, aby obejrzeć webinar!