W&WW - Siemens Water Portal - praktyczne przykłady konfiguracji automatyki i nie tylko

Webinar z Katarzyną Zbroją

Data:                     26.01.2023

Godzina:               11:00 

Język:                    Polski

Koszt:                    bezpłatne

Czas trwania:       1 h

Siemens Water Portal jest platformą dedykowaną dla projektantów i integratorów działających w branży wodno-ściekowej. Na tym webinarze zostaną zaprezentowane bezpłatne konfiguracje w zależności od obiektów spotykanych w tej branży: stacje odsalania wody morskiej, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków i wiele innych. Dla tych obiektów zostały przygotowane m.in. schematy elektryczne, listy materiałowe, rozdziały energii.

Prelegenci

Katarzyna Zbroja

Siemens

Rejestracja

Zarejestruj się, aby obejrzeć webinar