Wstęp do cyberbezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej

Webinar z Arturem Nowocieniem

Data:                     27.10.2022

Godzina:               11:00 

Język:                    Polski

Koszt:                    bezpłatne

Czas trwania:       1 h

Omówienie podstawowych założeń normy ISA/IEC62443 oraz mechanizmów cyberbezpieczeństwa dostępnych w systemach automatyki SIMATIC.

 

Jeszcze kilka lat temu systemy automatyki przemysłowej uważane były za układy hermetyczne i odporne na zagrożenia związane z cyberprzestępczością, zwłaszcza jeśli nie korzystały z rozwiązań opartych na komputerach IPC. Dynamiczny rozwój technologii oraz upowszechnienie koncepcji Przemysłu 4.0 wymuszały jednak na producentach i użytkownikach systemów automatyki wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych platform sprzętowych, protokołów komunikacyjnych opartych o standard Ethernet czy integracji sieci przemysłowych z sieciami IT. Obecnie, ciężko znaleźć fabrykę lub zakład przemysłowy, w której nie zostałoby wdrożone choć jedno rozwiązanie niosące za sobą potencjalne ryzyko np. nieautoryzowanego dostępu do sterowników lub kradzieży danych. Czwarta rewolucja przemysłowa stanowi przełom w tej materii – granica między światami OT i IT ulega zatarciu, otwierając tym samym systemy automatyki na zagrożenia, z jakimi nie musiały się dotąd mierzyć.

 

W odpowiedzi na te wyzwania, międzynarodowa organizacja ISA (International Society of Automation) powołała komitet ISA 99 odpowiedzialny za opracowanie i rozwój standardu ISA/IEC 62443. Definiuje on podstawowe zalecenia związane z cyberbezpieczeństwem, zarówno dla dostawców sprzętu, integratorów oraz użytkowników końcowych. Chcąc dostarczać najlepsze rozwiązania w swojej klasie, systemy automatyki SIMATIC są stale dostosowywane i ulepszane tak aby spełniały najwyższe standardy związane z bezpieczeństwem. TIA Portal V17 oraz nowe wersje oprogramowania sterowników wprowadziły konwencjonalne systemy automatyki na zupełnie nowy poziom, wypełniając tym samym jeszcze większą liczbę założeń zdefiniowanych w IEC 62443. Nadchodząca wersja V18 oraz nowe modele usług wykorzystywanych w przemyśle sprawią, że temat cyberbezpieczeństwa będzie jeszcze bardziej gorący.

 

W trakcie webinaru poruszone zostaną najistotniejsze zapisy standardu IEC 62443 oraz zaprezentowana zostanie ich praktyczna implementacja w systemach automatyki SIMATIC. Przedstawiony zostanie także przegląd dostępnych funkcjonalności i mechanizmów odpowiedzialnych za zabezpieczanie urządzeń i danych przed niepowołanym dostępem oraz próbami naruszenia ich integralności.

Prelegenci

Artur Nowocień

Siemens

Rejestracja

Zarejestruj się, aby obejrzeć webinar