Zrównoważony rozwój

Zasady zrównoważonego rozwoju w Siemens Polska

Zasady zrównoważonego rozwoju stanowią integralną część działalności Siemensa - są wpisane w nasze DNA. Uwzględniamy je we wszystkich naszych aktywnościach, na każdym ich etapie. Naszym klientom i interesariuszom udostępniamy narzędzia, dzięki którym mogą rozwijać się w sposób zrównoważony, transformując branże, w których działają. 

Wobec narastającego kryzysu klimatycznego stworzyliśmy strategię wpisującą się w globalne podejście Siemensa - DEGREE, która pomaga nam kontynuować misję odpowiedzialnego rozwoju biznesu przy jednoczesnej dbałości o człowieka i środowisko. Jako nadrzędny cel przyjęliśmy nadanie gospodarce zrównoważonego charakteru poprzez wspieranie transformacji cyfrowej i energetycznej oraz kokreację nowych modeli biznesowych.

Nasz raport dotyczący zrównoważonego rozwoju: doskonałe wyniki, coraz szybsze tempo zmian

Nieustannie zbliżamy się do celów zrównoważonego rozwoju, jakie sobie wyznaczyliśmy. W trakcie Dni Rynków Kapitałowych 2021 określiliśmy ambitne cele związane ze strategią środowiskową, społeczną i zarządczą naszej firmy, które zostały uwzględnione w programie DEGREE. W publikowanym dzisiaj raporcie dotyczącym zrównoważonego rozwoju za rok podatkowy 2021 informujemy o postępach w osiąganiu tych celów. 

Podstawowe informacje o naszych działaniach z zakresu zrównoważonego rozwoju

Dzięki stosowaniu naszych produktów i technologii, w roku finansowym 2021 nasi klienci globalnie zredukowali emisje gazów cieplarnianych o 88 milionów ton.

 

78% energii, jaką zużywamy jako Siemens globalnie to energia zielona. Dotyczy to także całej energii dostarczanej do naszej siedziby w Warszawie.

 

Dariusz Sokulski, Sustainability Officer, Siemens Polska

W naszej nowej strategii najważniejsze jest skierowanie się ku zrównoważonemu rozwojowi. Hasłem przewodnim, które pojawiło się przy okazji jej wdrażania, brzmi: "Zmieniamy polską gospodarkę, dbając o dobro planety". Pojmujemy to, jako działanie nie tylko nasze, jako Siemensa, ale zmieniamy świat na lepszy wspólnie z naszymi klientami, z firmami, z którymi współpracujemy. Wspólnie poszukujemy obszarów, w których można zmieniać biznes, ale nie tylko w odniesieniu do tematów środowiskowych, ale także w odniesieniu do odpowiedzialności społecznej, czy zmiany pewnych modeli biznesowych.

 

Maciej Kaysiewicz, Sustainability Officer, Siemens Polska w latach 2020-2022

 

Zapoznaj się z całym artykułem:

DEGREE

DEGREE - Jasno wytyczona droga do zrównoważonego rozwoju

Wdrażając program DEGREE, Siemens wprowadza swoje zobowiązania dotyczące strategii ESG na zupełnie nowy poziom. Program ten definiuje kompleksowe podejście wszystkich naszych interesariuszy - klientów, dostawców, inwestorów, pracowników, społeczności którym służymy, a także całej naszej planety. Określając cele dotyczące ochrony środowiska, współpracy społecznej i zarządzania, budujemy lepszą przyszłość uwzględniając ograniczenia wynikające z  konieczności ochrony naszej planety. Promujemy także kulturę wzajemnego zaufania, delegowania uprawnień i rozwoju. Zapobiegamy wykluczeniu gospodarczemu oraz sprawiamy, że nasi pracownicy i nasze spółki będą w stanie stawić czoła wszelkim wyzwaniom, z jakimi przyjdzie im się mierzyć w przyszłości. 

 

Wyznaczyliśmy sobie jasne, niezwykle ambitne cele dotyczące wszystkich obszarów ESG, które będziemy realizować zarówno w ramach działalności wewnętrznej, jak i przy współpracy z klientami. Program DEGREE wykorzystuje nasze bogate doświadczenie oraz opiera się na rozwiązaniach technologicznych, czerpiąc jednocześnie ze stanowiących podstawę naszej strategii biznesowej celów. Firma Siemens dąży do tego, by rozwijać się w sposób zrównoważony, tworząc wartość dodaną dla wszystkich swoich interesariuszy, zapewniając rozwój klientom i tworząc lepsze jutro dla nas wszystkich.

 

Informacja prasowa: Jako firma skoncentrowana na rozwiązaniach technologicznych, Siemens przyspiesza tempo generującego wysoką wartość dodaną rozwoju

UN Agenda 2030 for Sustainable Development
Siemens is committed to contributing to the SDGs through its products and solutions, its responsible business practices in ~200 countries, through strategic partnerships and targeted community activities.
Find out more.
Learn more
Learn more
Odpowiedzialne prowadzenie biznesu

Odpowiedzialne prowadzenie biznesu

Dążymy do tego, by firma Siemens stanowiła wzór godny naśladowania. Odpowiedzialne podejście do biznesu odgrywa kluczową rolę w strategii naszej firmy. Przestrzegamy najwyższych standardów zarządzania środowiskowego, szanujemy prawa człowieka w całym łańcuchu dostaw oraz promujemy kluczowe dla nas wartości, takie jak wiarygodność i uczciwość we wszystkich aspektach naszej działalności.

Raport Digi Index 2022

Wskaźnik stopnia cyfryzacji przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce

Polska gospodarka przyspieszyła wdrażanie technologii cyfrowych. Widać to po zmianie podejścia firm do digitalizacji, na co wskazują wyniki tegorocznej edycji raportu DIGI INDEX.

DIGI INDEX to barometr nastrojów osób zarządzających produkcją, służący jako badanie cyfrowej świadomości polskiego rynku, który Siemens opracowuje od 2020 roku.

Raport określa podejście do digitalizacji w 4-punktowej skali. Rezultat poniżej 2 pkt. oznacza bardzo niski wynik, nawołujący do pilnych wdrożeń. Przez ostatnie dwa lata w Polsce mieliśmy do czynienia właśnie z taką sytuacją.

 

 

Kanały sprawozdawcze

Regulacje i kanały sprawozdawcze

Wytyczne dotyczące postępowania w biznesie określają podstawowe zasady naszego działania, zarówno wewnątrz organizacji, jak i w relacjach z naszymi partnerami i ogółem społeczeństwa. Wytyczne te obejmują m.in. konieczność bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Siemens stosuje politykę zerowej tolerancji dla korupcji, naruszania zasad uczciwej konkurencji czy nieprzestrzegania prawa. W razie wątpliwości jesteśmy gotowi podejmować szybkie i zdecydowane działania - w każdym oddziale firmy i na wszystkich szczeblach organizacji. Zapewniamy naszym pracownikom i partnerom różne możliwości zgłaszania wszelkich przypadków odstępstw od obowiązujących regulacji. Program Tell Us, rzecznik praw pracowników oraz system zgłaszania naruszeń księgowych, to bezpieczne kanały, za pomocą których pracownicy i interesariusze zewnętrzni mogą informować nas, w sposób poufny i w razie potrzeby anonimowy, o swoich spostrzeżeniach dotyczących potencjalnych naruszeń.